Jak na věc


platy úředníků vyplacených organizaci spojených národů pro výživu a zemědělství

31/1994 Sb. SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

    2 c) výraz osoba zahrnuje fyzickou osobu, společnost a všechna jiná sdružení osob; d) výraz společnost označuje právnickou osobu nebo nositele práv, považovaného pro účely zdanění za právnickou osobu; e) výrazy podnik jednoho smluvního státu a podnik druhého smluvního státu označují podnik provozovaný rezidentem jednoho smluvního státu nebo podnik provozovaný rezidentem druhého smluvního státu; f) výraz státní příslušník označuje: (i) každou fyzickou osobu, která je státním občanem některého smluvního státu; (ii) každou právnickou osobu, osobní společnost nebo sdružení zřízené podle práva platného v některém smluvním státě; g) výraz mezinárodní doprava označuje jakoukoli dopravu uskutečňovanou lodí, letadlem, železničním nebo silničním vozidlem, která je provozována podnikem, jehož místo skutečného vedení je umístěno v jednom smluvním státě, pokud taková doprava není uskutečňována jen mezi místy v druhém smluvním státě; h) výraz příslušný úřad označuje: (i) v případě České republiky mi


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00