Jak na věc


pasivní sítové prvky

Test neprůvzdušnosti pro pasivní domy

    Základem dřevěného skeletu pasivní dřevostavby je samonosná rámová konstrukce ze sušených KVH profilů (jedná se o lepené, sušené konstrukční řezivo, které je ofrézováno a ofazetováno). Před touto nosnou konstrukcí je předsazená další dřevěná konstrukce z profilů KVH, která je nosičem fasádních desek Pavatex DIFFUTHERM 60 mm. Prostor mezi předsazenou dřevěnou konstrukcí a vnitřní vrstvou OSB desek je určen pro tepelný izolant. Tloušťka izolantu je variabilní a lze měnit dle požadavků zákazníka nebo  vychází z konkrétní projektové dokumentace.
    Rozdíl mezi nízkoenergetickými a pasivními domy není jen v tepelně technických vlastnostech pláště (parametr „U“ a těsnost), ale i ve vhodně zvolené dispozici domu, správném umístění vůči světovým stranám, typu a velikosti prosklení, zohlednění klimatických podmínek, umístění stavby a v technologické vybavenosti. Pasivní domy musí splňovat požadavky na větrání s rekuperací, solární ohřev vody, pasivní předehřev vzduchu atd.Pasivní domy se těší a zřejmě budou těšit podpoře jak některých neziskových organizací, tak i státu, což se projevuje v různých dotačních programech. Tuto oblast sledujeme a jsme registrováni v seznamu odborných dodavatelů (SOD) v programu „Zelená úsporám“. Rádi Vám poskytneme poradenství pro úspěšné získání podpory.


Obvodová obálka budovy; tepelná izolace:

    Bližší představu o cenách získáte v našich referencích, které jsou řazeny podle přibližné ceny domu. Zde si můžete prohlédnout nejzajímavější pasivní domy: Šumburk nad Desnou - E 25, Žďár nad Sázavou - E22, Nové Veselí - E28. Přečtěte si také článek o faktorech, které mají vliv na výslednou cenu. A pokud již máte konkrétní představu o tom, jaká by měla být ta Vaše dřevostavba, nechte si ji nezávazně nacenit.
    Pro stavbu pasivních domů lze vycházet z připraveného modelového konstrukčního řešení, které lze individuelně, dle požadavků investora či projektanta upravit. Řešení konstrukce vychází ze zkušeností z již postavených pasivních domů a také ze snahy optimálně vyvážit technické parametry s pořizovacími a provozními náklady. 
    Principem testu neprůvzdušnosti je natlakování vnitřního prostoru vzduchem o přetlaku 50Pa oproti venkovnímu prostředí. Následně se měří množství vzduchu nutného k udržení tohoto přetlaku v čase. Výsledné číslo uvádí kolik % objemu vnitřního prostoru muselo být dodáno, aby byl zachován definovaný přetlak. Vlastní metodika měření pak přesně udává časovou délku měření, cykly měření a jejich charakter, výpočet výsledku, jeho přesnost apod.
    Podlahy v podkroví se provádějí mokrým způsobem: vrstvou 7cm polystyrenu a strojově hlazenou betonovou směsí. Vrstva polystyrenu slouží hlavně pro uložení rozvodů rekuperace v nadzemních podlažích.. 


Dřevěný skelet "pasivní dřevostavby"

    Základová deska pro pasivní dům je v podstatě shodná s řešením pro nízkoenergetické domy. Důležité je důkladné zaizolování soklové části extrudovaným polystyrenem tl. minimálně 80mm.
    BLOWER DOOR TEST (test neprůvzušnosti) je hlavním ukazatelem kvalitně zpracované obálky budovy. Tímto testem se zjišťuje těsnost obvodových konstrukcí,  prostupů, komínů, oken atd., čímž se ověří  kvalita použitého materiálu zpracování. Měření provádíme po dokončení hrubé dřevostavby.
    Projektování pasivní dřevostavby je vysoce individuální a specifickou záležitostí. Výsledné energetické náročnosti je možné dosáhnout různými způsoby, například individuálním řešením projektu (orientací domu, oken a střechy, pasivními zisky, uspořádáním místností ...), maximálním zateplením obálky domu, použitím aktivních technologií (rekuperací, tepelnými čerpadly, solární technologií, ...). Neexistuje univerzální a jednotné řešení vhodné pro všechny objekty a ani jednoznačná odpověď na otázku návratnosti investice do stavby v pasivním standardu.. Seznamte nás se svým záměrem, rádi se s Vámi osobně setkáme a nastíníme různé možnosti, jak pojmout projekt a stavbu Vašeho nového domu.


Pasivní domy jsou stavby, které splňují spotřebu 15 kWh/m2 ročně a méně.

    Pro pasivní domy je obecně vyžadována hodnota n50=0,6 h-1, respektive výpočty, dle kterých je dům klasifikovaný jako pasivní, vycházejí ze splnění této základní podmínky. Tato hodnota je též vyžadována u žádostí o dotace na pasivní domy v programu Zelená úsporám. BLOWER-DOOR test
    V průběhu stavby je třeba dodržet bezchybnou realizaci s dodržením jednoznačných postupů v konstrukčních detailech.Zajištění přísné preciznosti a správného řešení všech konstrukčních detailů je základem pro správně zhotovený pasivní dům, stejně tak jako kvalitní projekt, vysoké nasazení, odborná způsobilost a kvalita provedení.
    Vlastní hodnota n50 = 0,6 h-1 znamená, že pro udržení 50Pa přetlaku v objektu po dobu 1hod muselo být do domu dodáno 60% vzduchu vnitřního objemu budovy.
    Podlaha v přízemí je tvořena 200 mm vrstvou polystyrénu a vrstvou strojově hlazené betonové směsi. V případě podlahového vytápění odpovídá skladba podlahy vybranému způsobu vytápění. Nutností pasivních domů je řízené větrání domu se získáváním tepla z odpadního vzduchu – rekuperace, nebo teplovzdušné vytápění s rekuperací. Veškeré rozvody se provádějí v podlaze a stropu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00