Jak na věc


pardubická krajská nemocnice pardubice náměstkyně

Pardubická krajská nemocnice má nový počítačový tomograf.

    29 Ortopedické oddělení Významná členství Prim. MUDr. Jiří Kubeš je členem výboru odborné společnost i ČSOT, členem akreditační komise v oboru ortopedie MZ, komise pro tkáňové transplantace MZ, členem výboru registru endoprotéz ČR. Obměna zdravotnické techniky, nové technologie V roce 2011 byla zakoupena nová artroskopická sestava s možností zobrazení v HD rozlišení a s možností digitálního záznamu. Publikace Kniha: Pilný J.,Slodička R., a kol.: Chirurgie ruky. Grada, Praha Skripta Gallo a kol. Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult. Pilný J.: autor kapitoly: Vady a poškození páteře. Učebnice pro LF PU Olomouc. Osteocentrum Osteocentrum centrové léky Centrová léčiva: 23 nemocných Patologicko-anatomické oddělení Publikace Sákra L., Šiller J., Vyhnálek P., Hácová M.:Surgicaltreatmentofgastric and smallbowelgastrointestinaltumors. If (2010): 0.67 Oddělení nemocí plicních a tuberkulózy Významná členství Primář oddělení MUDr. Vladimír Molnár působí jako konzultant KHS pro


PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

    3 1. úvodní slovo předsedy představenstva Vážené dámy a pánové, vážení akcionáři, dovolte mi, abych se ohlédl za rokem 2011 z pohledu předsedy představenstva akciové společnosti. Tedy z pozice, která pro mě byla nová, neboť jsem do ní byl uveden na začátku března. Pří nástupu jsem si byl plně vědom toho, že na sebe přebírám nesmírně odpovědnou a zavazující roli s mnoha náročnými úkoly a že nás čeká hodně tvrdé práce. Následující měsíce moje očekávání plně potvrdily. První rok v čele managementu rozhodně nebyl jednoduchý. Celá země nadále pociťovala důsledky ekonomické krize. Zasáhla většinu odvětví, české zdravotnictví nevyjímaje, což má pochopitelně dopady i na Pardubickou krajskou nemocnici, a.s. (dále jen PKN) a na její finanční situaci. Těžké období neulehčila ani akce LOK - SČL Děkujeme, odcházíme a z ní vyplývající záležitosti, především platová problematika. A nelehký byl i stav v samotné PKN, v níž v průběhu roku došlo k řadě změn v managementu a ve vedení společnosti. Navzdory


Nemocnice „chudne“, město je zděšeno

    12 1. března 2011 byl MUDr. Tomáš Gottvald oficiálně jmenován ředitelem Pardubické krajské nemocnice, a.s. Nového ředitele do funkce osobně uvedl hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek a při slavnostním setkání na půdě nemocnice mu popřál hodně pracovních úspěchů. 17. března 2011 Pardubická krajská nemocnice, a.s. získala nový resuscitační přístroj a monitor základních životních funkcí, které budou sloužit právě narozeným dětem. Přístroje zakoupila Nadace Naše dítě. 7. dubna 2011 v rámci Světového dne zdraví byla v prostorách Pardubické krajské nemocnice, a.s. vytvořena na tento den poradenská místa pro veřejnost. Návštěvníci si mohli nechat změřit krevní tlak a obsah tělesného tuku. Součástí akce bylo i poradenství k dané problematice. 13. a 14. května 2011 se v Jablonném nad Orlicí konala společná ORL konference pardubického a královéhradeckého kraje na téma Kvalita života u ORL onkologicky nemocných. 27. a 28. května 2011 se konaly VI. Pardubické zdravotnické dny, které pořá


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00