Jak na věc


pardubická krajská nemocnice pardubice náměstkyně

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

    2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE, a.s. ZA ROK 2011 JSME PŘÁTELSKÁ NEMOCNICE, STARÁME SE O VAŠE ZDRAVÍ Vize Pardubické krajské nemocnice, a.s. Moderní nemocnice poskytující komplexní péči ve všech medicínských oborech Vysoká kvalita zdravotní péče a služeb, bezpečí a vstřícný vztah k nemocným Budování a rozvoj mezioborových center Podpora klinických pracovišť, výuková základna Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, NCO a NZO, Střední zdravotnické školy Pardubice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové Obsah 1. úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti Pardubická krajská nemocnice, a.s. Významné skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni Organizační složka 3. Události roku Kliniky a oddělení 5. úsek ošetřovatelské péče 6. Personální a mzdová politika, pracovně právní vztahy Vzdělávání a výuka 7. Řízení kvality v PKN 8. Projekty a rozvoj Předpokládaný vývoj Pardubické krajské nemocnice, a.s. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 9. Provozně-tec


Pardubická krajská nemocnice má nový počítačový tomograf.

    6 Předmět činnosti Předmět činnosti je souhrnně zapsán v obchodním rejstříku. Nejvýznamnějším předmětem činnosti je provozování nestátního zdravotnického zařízení. Nemocnice poskytuje komplexní ambulantní a lůžkovou péči ve všech základních, specializovaných i vysoce specializovaných oborech, provozuje lůžkovou následnou péči, domácí péči, základní i specializovanou diagnostickou péči a lékárnu. Je výukovou základnou Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Významné skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni Informace o skutečnostech, které nastaly, až po rozvahovém dni jsou uvedeny v Příloze k účetní závěrce této výroční zprávy a týkají se změn ve složení představenstva a dozorčí rady Pardubické krajské nemocnice, a.s. (bod 4, str. 18). Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti, které by ovlivnily výsledek hospodaření společnosti. Organizační složka Pardubická krajská nemocnice, a.s. nemá organizační složku podniku v zahraničí. Zpráva o stavu majetku spole
    5 2. Profil společnosti Pardubická krajská nemocnice, a.s. Název společnosti Pardubická krajská nemocnice, a.s. Sídlo společnosti Kyjevská 44, Pardubice Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2628 Datum zápisu Datum zahájení činnost Právní forma akciová společnost Akcionář Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice IČ, DIČ , CZ Telefon , Internetová adresa Představenstvo Předseda představenstva MUDr. Tomáš Gottvald od Členové představenstva MUDr. Tomáš Gottvald od 10. do MUDr. Martin Šácha, Ph.D. do Ing. Zdeněk Kohoutek Ing. Kamil Stiborek od do Dozorčí rada Předseda MUDr. Tomáš Gottvald do Mgr. Markéta Tauberová od do Členové (řazeno podle abecedy) RNDr. Jaroslav Forejt, CSc. MUDr. Štěpánka Fraňková MUDr. David Kusý Ing. Roman Línek Jiřina Špelinová od Mgr. Markéta Tauberová do Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 5 z 58 Výroční zpráva za rok 2011


Nemocnice „chudne“, město je zděšeno

    14 listopadu 2011 se konala anesteziologická konference 7. Křivánkovy dny, které pořádalo Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s. Uskutečnila se v kongresovém centru AFI Palace Pardubice pod záštitou odborné společnosti České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) a také primátorky města Pardubic MUDr. Štěpánky Fraňkové, hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka a ředitele PKN MUDr. Tomáše Gottvalda. Na konferenci přednášeli přední představitelé ČSARIM - prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. Zúčastnili se jí lékaři nejen z Česka, ale také ze Slovenska a Rakouska. Protože se jedná o konferenci mezioborovou, kromě anesteziologů na ni byli přítomni rovněž chirurgové, traumatologové, hematologové a rentgenologové. 25. listopadu 2011 se uskutečnila návštěva ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., a náměstka pro legislativu a právo Mg


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00