Jak na věc


přezkum certifikátu autorizovaného inspektora

Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

    V případě zájmu o využití našich služeb a více informací nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím, e-mailu a nebo telefonicky (viz kontakty) a domluvte si osobní schůzku.
    Zákon č. 420/2004 Sb. upravuje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti, uložené zvláštními právními předpisy. Stanoví předmět, hlediska, postup a pravidla přezkoumání. Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření obce, tvořící součást závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu (tj. podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00