Jak na věc


převádění zlomku na desetinných čísel

Nejnovější články z ITveSkole.cz

    14 = = = = = = = = U: A jak vás napadlo, že máte třeba dvě pětiny zapsat jako součet jedné třetiny a nějakého dalšího zlomku? Ma: To: To je taky vidět z tý zlomkový zdi. Když to hned nevyjde, tak je dobrý ten zbytek ještě nějak rozdělit. U: Tady nemáte zrovna moc výpočtů. Jak je to možné? = = = To: protože se to zkrátí nebo snadno dopočítá, tak sme to nepsali. = (škrtnuto dodatečně) U: Ten váš výsledek pro dvě sedminy se mi moc nezdá. Děláte si taky nějakou kontrolu správnosti výsledků? Ma: Ani ne, vono to je dost jasný. U: A co zlomková zeď? = Ma: Už to vidím, my sme vodečetli vobráceně. Lucko, škrtni to a napiš to dobře. Lucka škrtá zápis: = a píše: =.
    15 = U: Podívejte se znovu na zlomkovou zeď a porovnejte velikost zlomků a. = = = + = = = + = = 0 = = + = = = + ++ = = = = = + = = = = = = = = = + Lu: Ma: To: Lu: Zase stejná chyba, napíšu to vobráceně. Dál už je to pořád stejný, buď to de roztrhat na jednotlivý kmenový zlomky nebo to musíme, jak Vy řikáte, šikovně rozšířit. U některejch zlomků to jde hůř, tak to musíme víc zkoušet. Vosminy byly dobrý, šly rychle, protože už toho máme nahoře dost hotovýho. - = = = = = 0 = = + U: Pro pět devítin máte různá vyjádření. Ma: To tam napsala Lucka, ale může to být, rovná se to. To záleží na tom, odkud začneme.


Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

    16 = = = = + + = = = = = = = = = + + To: A to by šlo pět devítin taky rovnou jako dvě devítiny a tři devítiny. + = = = 0 = = = = = = = = = = U: Zapomněli jste na čtyři desetiny. Lu: Já to doplním.to sou vlastně dvě pětiny a ty už nahoře máme. Píše: = 0 0 Jedna skupina využívala při hledání rozkladu rozšiřování zlomků. Zbylé dvě skupiny nepracovaly systematicky, kombinovaly různé odhady s výpočty, u zlomků s malými jmenovateli vyhledávaly kmenové zlomky často pomocí zlomkové zdi. Všichni žáci si však během řešení projektu natolik osvojili algoritmy pro počítání se zlomky, že jim počítání se zlomky ve standardních situacích nečinilo žádné obtíže. Projekt Počítáme jako staří Egypťané II užíváme opakovaně v různých modifikacích. Naším základním cílem je expozice nebo fixace algoritmů pro počítání se zlomky. Jak jsme ukázali, je ale významné také to, že implicitně tento projekt dovoluje na různých úrovních propedeutiku mnoha matematických pojmů a kultivaci matematického myšlení našich žáků.


převádění zlomků na desetinná čísla

    5 První postřehy, poznámky: V prostředí kmenových zlomků objevili žáci princip rozšiřování a krácení zlomků jako účinný nástroj řešení zadaného problému. Výsledky své práce ověřovali žáci zpočátku pomocí geometrických modelů, později nahradili předmětné činnosti činnostmi myšlenkovými. Terminologie není podle očekávání v souladu s nově vytvářenými pojmy (nesprávný transfer termínu vynásobit číslo číslem na situaci vynásobit čitatele i jmenovatele zlomku týmž číslem ). Žáci velice brzy pochopili princip rozkladu zlomku na nestejné části, ale mnohým chyběl systém v prozkoumávání všech možností. Proto je třeba to trénovat i v jiných souvislostech. Deset minut před koncem vyučovací hodiny. U: Přerušte práci. Zapíšeme výsledky vaší práce na nástěnku. Každá dvojice zapíše svoje výsledky. Zapisujte jen ty, které ještě na nástěnce nejsou. Deniso, začni Žákovské zápisy na nástěnce na konci vyučovací hodiny: W: = = = = = = = + U: Výborně, dokončíme to zítra. Očekávám, že budete pracovat i doma a


Katalog „Boříme mýty a přinášíme řešení“ - jaro 2020

    3 K tomu, abychom expozici pojmů rozšiřovat/ krátit zlomek daným číslem založili na práci s kmenovými zlomky, nás vedla snaha odstranit umělé situace, kterých je v učebnicích matematiky užíváno k zavedení těchto pojmů, a také naše předchozí zkušenosti s využitím kmenových zlomků při fixaci učiva o zlomcích. Záznam objevu principu a významu rozšiřování/ krácení zlomků v jedné třídě sedmého ročníku (listopad 00) je uveden v následujících protokolech (ukázka a ukázka ). Další části tohoto protokolu (ukázka, tabulka a tabulka ) jsou dokladem toho, jak původně relativně uzavřená úloha přerostla v rozsáhlý žákovský projekt. Jeden žák pracoval na projektu ještě v dubnu 00. Ukázka : POČÍTÁME JAKO STAŘÍ EGYPŤANÉ II listopad 00 úvodní vyučovací hodina v tématickém celku učiva Sčítání zlomků Chybí žáci: Luc, Ro, Dav společná práce ve třídě následně se předpokládá samostatná práce doma Protokol Z.C/.C objev principu rozšiřování a krácení zlomků U: Už jsme si ukázali, že zlomky je možné stejně jako


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00