Jak na věc


příklad účinného vedení lidí ve školách

ARMOSY-2, Generátor sinusového tónu DAC , příklad

    Příklad pro měření průtoku pomocí průtokoměru FS-300 připojeného na digitální vstup. Pulsy generované průtokoměrem připojen na svorkovnici 56..
    Dále si všimneme, že translaci zahajuje iniciační kodon AUG (zároveň kóduje methionin) a ukončují ji kodony terminační - UAA, UAG a UGA. Těmi se pro začátek nebudeme v tomto příkladu zabývat a provedeme pouze přepis "zleva do prava" dle tabulky genetického kódu. Stačí použít zkratky příslušných aminokyselin a u polypeptidového řetězce se již neoznačuje 5' a 3' konec (má smysl pouze u nukleových kyselin).
    Úkol snadno vyřešíme pomocí tabulky genetického kódu, která k určitým tripletům přiřazuje kódované aminokyseliny. Mějte na paměti, že tyto tabulky odpovídají kodonům na mRNA, která je "čtena" ve směru 5' → 3'.


Přehled všech příkladů na našich stránkách

    Translace probíhá na ribozomech, kde je matrice (vlákno mRNA) čtena ve směru 5' → 3'. Bylo zjištěno že genetický kód je tripletový, což znamená, že o zařazení jedné konkrétní aminokyseliny rozhoduje vždy trojice sousedních nukleotidů. Tyto trojice na mRNA označujeme jako kodony. Aminokyseliny jsou na místo proteosyntézy přinášeny navázané na molekuly tRNA. Molekuly tRNA mají ve své sekvenci zařazen triplet bází, který je komplementární k určitému tripletu - kodonu na mRNA. Tento triplet na tRNA se označuje jako antikodon. Párování kodon - antikodon pak zajišťuje správné zařazování aminokyselin v závislosti na čtené matrici mRNA.
    Můžete si je kdykoli zastavit nebo se k nim vracet, můžete si je pouštět na počítači, na mobilu nebo tabletu, zkrátka kdekoli se vám to hodí. Každý kurz obsahuje část přístupnou zdarma, abyste si mohli daného lektora vyzkoušet.
    Příklad příjmu dat z USB portu umístěného v systému ARMOSY se zobrazením přijatých dat na TFT. Přijatá data budou zobrazena až po..
    Příklad inicializace, zobrazení IP adresy, času a vytvoření webového serveru s ethernetovým modulem s čipem Wiznet 5500 v systému ARMOSY. Ethernetový&n..
    Jednoduchý příklad pro vyhodnocení napětí 0~10V jednoho ze čtyř vstupů 18 bitového AD převodníku systému ARMOSY a zobrazení měřeného napě..
    Příklad regulace podsvícení LCD displeje UTFT pomocí PWM z výstupu OUT1. Hardwarově je potřebné nastavit pájecí plošku SW1..
    Příklad pro ovládání výstupu OUT1 na který je zapojena LED. Výstup je oddělen galvanicky optočlenem a lze spínat zátěž až do napět&i..


ARMOSY-2, Zápis a čtení SD karty se zobrazením na LCD, příklad

    Všimněte si, že v prvním případě bude translace zastavena terminačním tripletem UGA. Ve druhém případě však během translace na terminační triplet nikdy nenarazíme (všimněte si, že se opět vracíme k počátečnímu - tj. iniciačnímu tripletu AUG).
    Volně stažitelný soubor s příkladem naleznete v záložce ke stažení. Soubor s příponou *.ino otevřete v programu pro Arduino a zaveďte do systému ARMOSY.
    Naší filosofií je nabízet vám hodně kvalitního obsahu za málo peněz. Chceme, abyste na LearnTube chodili rádi. Posloucháme vaše postřehy i nápady na kurzy, o které byste měli zájem.
    Jednoduchý příklad pro vyhodnocení proudu 0~20mA jednoho ze čtyř vstupů 18 bitového AD převodníku systému ARMOSY a zobrazení měřeného ..


ARMOSY-2, Ovládání vstupů a výstupů, příklad

    Teorie a řešení přepisu z DNA do RNA je uvedena v příkladu 2. Proto se zde nebudu opakovat a pouze připomenu dbát na zapsání správné orientace řetězců. V příkladu si všimněte, že pokud jednoduše "pod sebe" napíšete paměťové vlákno DNA, pracovní vlákno DNA a vlákno mRNA - potom má mRNA polarizaci 3' → 5'. To samo o sobě nevadí, ovšem je nutno si uvědomit, že translace probíhá ve směru opačném! Proto je nutné postupovat v tomto případě zprava doleva - nebo si pro názornost přepsat mRNA do správné polarizace (více než správné se hodí slovo "pohodlné"). Potom již není problém pomocí tabulky genetického kódu napsat sekvenci aminokyselin. Všimněte si, že vznikne řetězec pouhých tří aminokyselin - čtvrtý triplet je totiž terminační a ukončí tak translaci.
    Jednoduchý příklad pro ovládání GSM modulu SIM800 pomocí AT příkazů posílaných ze sériového terminálu v PC a zobraze..
    Jednoduchý příklad generování výstupního napětí v rozsahu 0~10V jedním ze čtyř 12b DA převodníku systému ..
    Vtipem těchto hypotetických příkladů je, že v této kruhové sekvenci je iniciační triplet (AUG), od kterého je zahájena transkripce a to do té doby, než dojde na terminační triplet. Pokud na něj nedojde, potom probíhá translace do nekonečna :-)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00