Jak na věc


příbuzná slova ke slovu plynout

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po:

    7 úkol: Doplňte do vět vhodná slova. plynulý plynu plynně uplynuly rozplynula plynoměrem Spotřeba se měří. Mlha se a vysvitlo slunce. Provoz na dálnici byl. Prázdniny Tatínek mluví jako voda. anglicky.
    5 úkol: Z levého sloupečku vyber příbuzná slova ke slovu PLYNOUT. plynulý uplynout plynoměr PLYNOUT plýtvání rozplynout se plynně plyn
    4 Zopakujte si! Co znamená slovo PLYNOUT? PLYNOUT Význam: pomalu téci (o vodě) míjet, běžet (o čase) vyplývat z něčeho
    8 úkol: Doplňte do vět vhodná slova. splývat oplýval vyplývá splývání rozplýval Starý král velkou moudrostí. Pan učitel se nadšením nad svými bystrými žáky. Při plaveckém výcviku se učíme. Nacvičujeme správnou techniku. Z bajky jednoduché poučení.
    9 úkol: Doplňte y, ý, i nebo í. pl_žil í se lesem pl_nulý y pohyb nepl_vej i na mě jedovatý pl_n y papírová pl_nka í mlha se rozpl_nula y učíme se spl_vat ý pl_nový y kotel prudký l_ják i mluví pl_nně y česky Y Ý I Í
    6 úkol: Některá příbuzná slova ke slovu PLYNOUT mohou mít kořen PLÝV-. Najděte je v levém sloupečku. vyplývat opylovat splývat PLYNOUT oplývat rozplývat se plivat splývání


Pozor, v některých slovech píšeme i/y podle jejich významu.

    2 Metodický list Vzdělávací materiál je určen především k seznámení žáků se slovy příbuznými a odvozenými od slova PLYNOUT a s jejich významy. Součástí vzdělávacího materiálu je také interaktivní doplňovačka a tatáž doplňovačka k vytisknutí pro žáky, která je vhodná k procvičování psaní i, í / y, ý po L uvnitř slov. S tímto vzdělávacím materiálem je možné pracovat různými způsoby. Buď lze postupovat podle jednotlivých snímků prezentace tak, jak jdou za sebou, a plnit se žáky všechny úkoly, nebo si lze podle potřeby vybrat pouze některé snímky a úkoly, např. pouze doplňovačku. V prezentaci se lze rychle orientovat pomocí úvodní stránky (snímek 3), kliknutím na u jednotlivých kapitol se ihned dostanete na požadovanou kapitolu. Kliknutím na se vrátíte na úvodní stránku.
    Vyjmenovaná slova jsou slova domácího původu, ve kterých v kořenech slov píšeme y/ý po obojetných souhláskách b, f, l, m, p, s, v, z. Také platí, že y/ý píšeme ve všech slovech, která jsou od vyjmenovaných slov odvozená, nebo jsou s nimi příbuzná. Některá vlastní jména se mohou od těchto pravidel odlišovat.
    11 Zdroje: Martin, Philip. Free Clip Art by Philip Martin. [cit ]. obr. dívka (snímky 5,6): Martin, Philip. Expository Writing: < obr. žák2 (snímek 7): Martin, Philip. Homework: < [cit ]. Obrazový materiál klipart z nabídky Microsoft Office: obr. plynout:< obr. šipka oranžová: < > obr. domů: < > obr. šipka modrá: < >


Slova příbuzná ke slovu

    1 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, Šlapanice MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/ Vyjmenované slovo PLYNOUT DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_CJ autor Mgr. Martina Fuksová vzdělávací oblast: předmět: ročník: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 3. ZŠ Šlapanice
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00