Jak na věc


příčina častých pásových oparů

Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Genové mutace mohou mít určitý evoluční význam. Než si řekneme co může být evoluční příčina vzniku trombofilie, podíváme se na význam genových změn v evoluci všeobecně.
    Trombofilik.cz není odpovědný za jakoukoli radu, průběh léčby, stanovení diagnózy nebo jakékoliv jiné informace, služby nebo produkty, získané prostřednictvím těchto stránek.
    Obecně řečeno, mutace v genotypech jedinců vedou ke změnám výskytu genových alel v jejich populacích. Změna alelových frekvencí znamená vývojový krok populace a proto jsou mutace hybným činitelem evoluce druhů. V souvislosti s evolucí působí mutace v součinnosti s působením přírodní selekce členů populace podle jejich fenotypů.


Přihlásit se k odebírání zpravodaje

    Vědci předpokládají, že tato trombofilie přinášela svým nositelům nějakou genetickou výhodu. Lze se např. domnívat, že vážná krvácející zranění, která vedla v severských podmínkách rychle k hemoragickému šoku, u nositelů této mutace méně krvácela, nebo že ztráty krve nosiček mutace při porodu byly mírnější. To mohla být kdysi dávno příčina vzniku trombofilie. Bohužel v dnešní době tato mutace výhodu již nepřináší, neboť již nežijeme v tundře či tajze, lidský život se významně prodloužil, a tato mutace je tedy nyní pro nositele nevýhodná.
    Může mít vznik trombofilie určitý evoluční význam? Vědci se domnívají, že pravděpodobně ano v případě Leidenské mutace. Populačně genetickým výzkumem bylo zjištěno, že Leidenská mutace vznikla před zhruba 35 tisíci let na severu Evropy u  určitého ,,zakladatele‘‘ bílého kavkazského původu. Výskyt v této mutace je nejvyšší ve Skandinávii a severských oblastech Evropy. Směrem na jih se výskyt mutace snižuje, přičemž nejnižší výskyt je v Itálii a ve Španělsku. Výskyt této dominantně dědičné mutace faktoru V je v Evropě a Severní Americe u bílé rasy 3-15% ve zdravé populaci a v ostatních částech světa se vyskytuje spíše vyjímečně. Jinde se uvádí výskyt u Evropanů a Severoameričanů 5%. Mutace F V Leiden se v asijské a černošské populaci prakticky nevyskytuje.
    Evoluční význam mohou mít jen ty mutace, které mají pro své nositele v určitém prostředí pozitivní selekční význam. Většinou však své nositele ochuzují, poškozují nebo zabíjí.


Co tedy může být evoluční příčina vzniku trombofilie?

    Prostřednictvím této stránky a odkazem na jiné stránky, Trombofilik.cz poskytuje všeobecné informace pouze pro vzdělávací účely. Informace obsažené v tomto webu, nebo na odkazovaných webových stránkách, nejsou náhradou lékařské nebo odborné péče.
    Váš zdravotní stav vždy konzultujte se svým lékařem. Nikdy neignorujte radu lékaře, kvůli něčemu, co čtete na těchto stránkách nebo odkazovaných stránkách. Nikdy nespoléhejte na informace na těchto webových stránkách namísto vyhledání odborné lékařské pomoci.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00