Jak na věc


ostrava vstupní vzdělávání úředníků

VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

    27 - obeznámit úředníka se základy informačních technologií ve veřejné správě 73 - seznámit úředníka s tím, jak správně komunikovat, organizovat a přiblížit mu další dovednosti, které se vztahují k činnosti úředníka 74 Z výše uvedených bodů lze usoudit, že vstupní vzdělávání by mělo být nejobsáhlejší ze všech ostatních vzdělávání, jelikož by se úředník opravdu měl se všemi uvedenými body seznámit, protože fungování veřejné správy, její principy a provázanost s jinými právními odvětvími je pro začínající úředníky něčím zcela novým a mnohdy velmi náročným. Je ovšem nemožné, aby se v krátké době (viz. kapitola č. 7) začínající úředník seznámil byť jen s částí těchto bodů. Vstupní vzdělávání jsou povinni absolvovat všichni úředníci, kteří byli nově přijati do pracovního poměru s úSC a musí jej dokončit maximálně do třech měsíců od uzavření pracovní ho poměru. Tato povinnost odpadá těm úředníkům, kteří získali bakalářský nebo magisterský titul v programech, které jsou uvedeny ve vyhlášce č.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00