Jak na věc


osnova slohové práce vypravování

Proč využít náš vzor osnovy školení BOZP pro administrativu?

    Ideální je, pokud se školitel sám v právních předpisech orientuje, zná je a dokáže jejich ustanovení školeným zaměstnancům prakticky vysvětlit. Může to být jak odborně způsobilá osoba v bezpečnosti práce, tak i např. vedoucí zaměstnanec.
    Osnova je určena pro všechny zaměstnance, kteří vykonávají administrativní práce. To znamená pro ty, kteří celou svou pracovní směnu tráví v kanceláři. Osnova však obsahuje také dopravní předpisy, věnované chodcům. Nemusíte se tak bát, dle naší osnovy školení proškoleného zaměstnance, vyslat mimo kancelář, např. něco vyřídit na poštu či do banky.
    Většina administrativních prací je velmi obdobných. A právě z toho těží i náš vzor osnovy školení. Protože i právní předpisy, vztahující se na administrativní práce, jsou stejné pro všechny zaměstnavatele.
    Ano. Zákoník práce skutečně požaduje, aby znalosti školených zaměstnanců byly ověřeny. K ověření je ideální využít zkušebního testu. Tato forma přezkoušení je velmi efektivní – školení si jednotlivá témata zopakují a záznam odpovědí je snadno prokazatelný. Můžete využít náš vzorový test pro školení zaměstnanců administrativních prací a pro záznam odpovědí vhodně připravený formulář.


Jak často je nutné opakovat školení opakovat?

    Protože i v kanceláři, velmi často dochází k vážným pracovním úrazům. Často může stačit jen obyčejné zakopnutí a pokud zaměstnanec spadne hlavou na hranu stolu, velmi vážný pracovní úraz je na světě.
    Můžete si tak ušetřit spoustu času, který byste věnovali hledání právních předpisů a jejich vypisování do osnovy a to včetně konkrétních částí, §§ a ustanovení těchto předpisů. To vše jsme udělali za Vás. Vy tak máte možnost získat profesionálně připravenou osnovu školení, dle které pro vás provedení školení bude hračkou.
    Opět neexistuje jednoznačná odpověď. Žádný zákon periodu nestanoví. Záleží tedy na rozhodnutí zaměstnavatele. V případě zaměstnanců administrativních prací je obecně doporučovaná perioda nejméně 1 x 2 roky. Ale skutečně to není žádné dogma.
    Nejsnadnější cestou je využít naši připravenou profesionální prezenční listinu. Díky ní budete mít nesporný doklad o tom, že jste školení řádně provedli a že školení zaměstnanci danému tématu dostatečně porozuměli a pochopili jej. Naše prezenční listina nedává prostor pro pozdější spekulace.


Kdo může školení administrativních zaměstnanců provádět?

    Školení administrativních zaměstnanců může provádět kdokoliv, koho určí zaměstnavatel. Skutečně na osobu školitele nejsou kladeny právními předpisy žádné požadavky. Školení administrativních zaměstnanců rozhodně nemusí provádět najatá externí odborná firma, jak si mnoho zaměstnavatelů stále myslí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00