Jak na věc


orl obilný trh brno

Ordinační hodiny: ambulance_orl_ordinacni_doba.pdf

    Všeobecná ORL ambulance je určena ke kontrolám pacientů léčených s běžnými ORL chorobami či po ORL operacích a jsou v péči našeho oddělení či ambulance nebo jsou odeslání jiným lékařem k vyšetření na naše pracoviště.
    Lůžková část má 20 lůžek a počítá i s umístěním dětských pacientů, popřípadě jejich doprovodů. Dále je na oddělení 1 nadstandardní pokoj v ceně 450,- Kč/1 oš. den.
    Vyšetření pacientů se silnými bolestmi, horečnatými stavy, poraněním hlavy a krku, dušením, krvácením a pod. Vyšetření se provádí i bez písemného doporučení.
    ORL oddělení zajišťuje diagnostickou, léčebnou, preventivní a dispenzární péči nejen ve spádovém území bývalého okresu Děčín, ale i mimo něj. Zabývá se onemocněními uší, nosu, krku, poruchami sluchu, čichu, chuti, hlasu a řeči. Léčí alergická onemocnění nosu, nosních dutin a krku. Ošetřují se zde veškeré úrazy na obličeji a na krku, provádí se zde plastické a kosmetické výkony apod.
    Součástí oddělení je i foniatrická ordinace, audiologické pracoviště (suterén budovy E) a 2 pracoviště logopedie (v 1. patře pavilonu R - poslední vchod budovy dialýzy).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00