Jak na věc


odpadové potrubí

Vítejte na stránkách Technických služeb města Koryčany

     ODPADOVÉ CENTRUM KORYČANY Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů- Sběrný dvůr v Odpadovém centru Koryčany. Souhlas s provozováním zařízení dle § 14 odst.1 zákona o odpadech vydal Krajský úřad Zlínského kraje dne 1.7.2015 pod č.j.KUZL 34935/2015
    Permanentní informační mezera v oblasti odpadového hospodářství má ve skutečnosti dvě oblasti. První je ryze věcná a jejím důvodem je dynamický rozvoj technologií, druhá - legislativně-společenská, je způsobena jednak doslova překotným vývojem evropské legislativy a nezbytností její implementace v členských zemích a jednak (poněkud pomalejším) vývojem politických a celospolečenských názorů.
    Je přísně zakázáno ukládat odpady mimo vyhrazené prostory a před bránou Technických služeb pod pokutou 10 000 Kč.
    Knihu Odpadové hospodářství považuji za velmi prospěšnou a užitečnou jak pro pracovníky z praxe zabývající se profesionálně odpadovým hospodářstvím, tak i vysokoškolské studenty i další zájemce o tuto oblast důležitou z hlediska národohospodářského i z hlediska ochrany životního prostředí.
    Souhlas s provozováním zařízení dle § 14 odst.1 zákona o odpadech vydal Krajský úřad Zlínského kraje dne 1.7.2015 pod č.j.KUZL 34935/2015


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00