Jak na věc


odpadové potrubí

Vítejte na stránkách Technických služeb města Koryčany

    Přeji proto knize, jejíž vznik Ministerstvo životního prostředí iniciovalo a podporovalo výzkumným záměrem č. MSM6046137308, hodně čtenářů a těmto čtenářům zajímavé čtení a mnoho užitečných informací.Ing.
    Souhlas s provozováním zařízení dle § 14 odst.1 zákona o odpadech vydal Krajský úřad Zlínského kraje dne 1.7.2015 pod č.j.KUZL 34935/2015
    Je přísně zakázáno ukládat odpady mimo vyhrazené prostory a před bránou Technických služeb pod pokutou 10 000 Kč.
    Monografie si klade za cíl ucelené zpracování složité problematiky odpadového hospodářství tak, aby zájemcům poskytla přehled a aktuální informace o všech důležitých oblastech odpadového hospodářství, o technologiích zpracování odpadů, o jejich materiálovém a energetickém využití, o preventivních opatřeních v oblasti odpadového hospodářství atd. Je koncipována tak, aby sloužila všem zájemcům o odpadové hospodářství a zároveň mohla být používána jako zdroj informací vysokoškolskými studenty, zejména technického směru.
     V tomto zařízeních je povoleno odebírat níže uvedené odpady. O množství a druhu odebíraného odpadu rozhoduje podle kapacity zařízení obsluha OC.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00