Jak na věc


odpadové potrubí

Vítejte na stránkách Technických služeb města Koryčany

    Odpadové centrum je zařízení, které slouží ke sběru, třídění a úpravě některých odpadů. Bylo vybudováno v roce 2010 a slouží pro občany města Koryčany a místních částí Blišice, Lískovec a Jestřabice. Zařízení mohou využívat i občané, kteří vlastní v Koryčanech a místních částech objekt určený k individuální rekreaci. (chataři,chalupáři).Odpadové centrum je umístěno v Koryčanech na ulici Nádražní č.p. 520 v areálu Technických služeb města Koryčany. Zařízení je fakticky rozděleno na dvě části. Přední část slouží jako klasický sběrný dvůr, který je přístupný veřejnosti v provozní době tohoto zařízení. Občané přivezou odpad a předloží obsluze platný doklad o zaplacení místního poplatku (uhrazeného Městu Koryčany). Ve spolupráci s obsluhou občan odpad vytřídí a uloží do kontejnerů či nádob. Druhá část Odpadového centra slouží jako manipulační plocha pro zpracování odpadů a skladové prostory. Z důvodu bezpečnosti je přístup veřejnosti do těchto prostror omezen pouze v doprovodu obsluhy. Obča
    Posuzovaná kniha navazuje na úspěšnou publikaci Odpady, jejich využití a zneškodňování (Kuraš a kol.) vydanou v roce 1994 a dnes již dávno rozebranou. Vydání této nové knihy s názvem Odpadové hospodářství považuji za velmi záslužný čin, protože pokud je mi známo, žádná jiná knižní publikace zabývající se odpady v celé své široké problematice u nás od té doby nevyšla. Přitom odpadové hospodářství, jako dynamicky se rozvíjející nové průmyslové odvětví, dosáhlo za tu dobu významného pokroku a modernizace v mnoha oblastech. Za přínosnou považuji zejména část týkající se odpadů z chemických výrob a fyzikálně-chemických postupů pro jejich zpracování, což je nová, velmi perspektivní oblast odpadového hospodářství. Jak se ukázalo nedávno, s těmito odpady a s problémy jejich zpracování se budeme u nás jistě setkávat stále častěji. Publikace je sepsána velmi přehledně, s řadou nových poznatků z různých oblastí odpadového hospodářství a ukazuje na vysokou odbornou i pedagogickou erudici autorů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00