Jak na věc


odbor dopravy magistrátu města hradec králové

Zastupitelé hodnotí svou práci 1

    Rada města se ještě během dubna scházela operativně na mimořádných zasedáních spojených s řešením situace spojené s nouzovým stavem a navazujícími vládními opatřeními. Na konci ...... celý článek
    Celkově bylo ve městě vytříděno a předáno k dalšímu využití 112,623 t odpadů, za které pak město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., částku ve výši 221 930 Kč, která bude ...... celý článek
    Nakládání s komunálním odpadem ve Vyšším Brodě je potřeba změnit. Samotné důvody změny lze rozdělit do dvou oblastí; (1)nakládání s odpady od občanů a (2) nakládání ...... celý článek
    Během posledního měsíce se rada města schází především na mimořádných zasedáních, na kterých se řeší nutná opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Ještě před ...... celý článek
    Nové zastupitelstvo má za sebou víc jak dva měsíce práce. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů bylo v závěru roku v poměrně krátké době v úzké spolupráci s úřadem připravit ...... celý článek
    3. speciální stavební úřad pro stanovené stavby pro dopravu4. odvolací orgán pro rozhodnutí vydaná odborem výstavby jako speciální stavební úřad na úseku pozemních komunikací


Dotčené orgány v řízení podle stavebního zákona:

    (Foto, Video) V posledních týdnech byly zahájeny další projekty města. Odstartovala výstavba nové smuteční síně a oprava kulturní památky – bývalé školy v ulici Míru. Obě ...... celý článek
    Pro získání aktuálního přehledu vlastníků a správců inženýrských sítí doporučujeme využít odkaz na internetových stránkách Prahy 2 - v záložce E-služby, odkaz e-Utility Report – žádost o vyjádření k existenci sítí, a následně odkaz seznam k.ú. a správců sítí.


Odbor vedlejšího hospodářství (OVH)

    Odbor zabezpečuje výkon přenesené působnosti Městské části v oblasti sociálních věcí na území správního obvodu Prahy 21, v rámci Statutu hl. m. Prahy. Dle platných právních předpisů úzce spolupracuje s Úřadem práce při poskytování nepojistných sociálních dávek. Provádí sociálně-právní ochranu dětí a mládeže. Zajišťuje poradenskou a preventivní činnost spojenou se sociální prací, sociální prevenci a prevenci kriminality. Dále zajišťuje koordinaci sociálních a návazných služeb pro osoby, které se nacházejí v obtížné životní situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Vykonává opatrovnictví u osob s různým stupněm omezení svéprávnosti. Zabezpečuje výkon samostatné působnosti v oblasti pečovatelské služby a sociální práce. Úkoly plní ve spolupráci s Komisí sociální politiky a zdravotnictví.
    II.Speciální stavební úřad pro stavby pozemních komunikací v rozsahu svěřeném Statutem hl. m. Prahy (vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy v platném znění) - § 15 odst. 1 písm. c) SZ, zákon 13/1987 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění,
    Dvě stavební parcely pro stavbu rodinných domů jsou stále v lokalitě Pod Vodojemem k mání. Nabídky je možné podávat do 20. listopadu 2017.... celý článek
    Na základě ustanovení §53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), se pořizovatel rozhodl ...... celý článek
    Povinné revize kotlů zavedl zákon o ochraně ovzduší v roce 2012 s tím, že první prohlídku museli mít provozovatelé kotle na tuhá paliva do konce roku 2016... celý článek
    III. Speciální stavební úřad pro stavby vodních děl - § 15 odst. 1 písm. d) SZ, zákon 254/2001 Sb. o vodách v platném znění, v rozsahu svěřeném Statutem hl. m. Prahy,


Svoz odpadu - možnost změny 2018

    Informace z úřadu se tentokrát zaobírají činnostmi souvisejícími s finančním odborem, na kterém navíc proběhlo v nedávné době výběrové řízení na pozici referenta poplatků.... celý článek
    Přehled odborů úřadu je členěn na jednotlivé karty. Každá karta odboru obsahuje přehled oddělení, která přísluší k danému odboru. Kliknutím na název odboru přejdete na stránku, která informuje o působnosti daného odboru. Kliknutím na název oddělení přejdete rovnou s stránku oddělení, která informuje podrobněji působnosti daného oddělení.
    Každý měsíc od března do července 2018 budou postupně vycházet hodnocení jednotlivých zastupitelů (tentokrát Jaroš, Bigas, Ouředník), ve kterých se budou ohlížet za svou čtyřletou ...... celý článek

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00