Jak na věc


občanky olomouc úřední hodiny

Podmínky získání elektronické občanky

    Mezi základními údaji už ale nenalezneme rodinný stav. Do roku 2017 by měla být odstraněna adresa trvalého bydliště. Po roce 2017 by tento údaj měl být dobrovolný. Elektronická občanka by mohla být tzv. klíčem k údajům z nově vznikajících registrů. V praxi by to fungovalo tak, že by základní identifikační data nebyla viditelná. Pokud policista nebo úředník by je chtěl vidět, přiložil by elektronickou občanku ke čtečce, kde by se dané informace zobrazily.
    Podle ministerstva dopravy by zde mohla být možnost nahrát řidičský průkaz do elektronické občanky, ale bohužel tato varianta by mohla platit jenom na území České republiky, ale nikoli v v zahraničí. Stejná situace je také u zdravotního průkazu, kde EU požaduje, aby byl tento dokument samostatný.
    Tato možnost není povinná. Rodič, který pořizuje elektronický občanský průkaz dítěti mladšímu 15 let, musí ve srovnání s dospělým člověkem připlatit 50 Kč. Doklad má kratší dobu platnosti a to 5 let. Vystavení daného dokladu dítěti, které je starší 15 let, je zadarmo.
    Od 2. Ledna 2012 si musí občané České republiky vyměnit starý občanský průkaz za nový tzv. elektronickou občanku. Úřady slibují efektivnější a rychlejší komunikaci s veřejnou správou.
    Funkce vylepšené elektronické občanky, která stojí 500 Kč, bohužel nebyla dosud realizována. Pravděpodobně danou variantu si koupí opravdoví nadšenci. Obecné funkce standardních a nadstandardních elektronických občanských průkazů by měla být stejná.


Elektronické občanky pro děti mladší 15 let

    Bohužel tato varianta doposud nebyla realizována podle předpisů Evropské unie. Pro další doklady není zase opora v českých zákonech. Ohledně řidičského průkazu vyžaduje Evropská unie, aby tento doklad byl samostatný. V České republice proběhla výměna starých řidičských průkazů za nové.
    Výhodou by mohlo být, že by lidé už nemuseli chodit na úřad, protože by si úředník zjistil všechny potřebné informace z databáze registrů. Pokud by se elektronická občanka ztratila, tak by z ní nikdo nemohl nic vyčíst, protože by to byl jenom klíč a ne nosič důvěrných dat.
    Pokud si lidé chtějí pořídit novou elektronický občanský průkaz, tak si nemusí na úřad přinést fotografii a naskenovaný podpis. Tyto úkony obstará úředník. Dále se musí přijít osobně. Pro občany se sníženou pohyblivostí je připravena mobilní kancelář.
    Tyto údaje jsou strojově čitelná. Dále obsahuje číslo elektronického občanského průkazu, datum vydání a skončení platnosti, označení úřadu, který jej vydal, digitální zpracování podoby občana a jeho digitalizovaný vlastnoruční podpis a 2D kód, který obsahuje číslo OP.


Nerealizovaná varianta „Vše v jednom”

    Důvod pořízení dětských elektronických pasů je jediný a to je možnost cestování po Evropské unii. Od 26. Června 2012 platí, že každé dítě musí vlastnit svůj doklad - pas nebo průkaz - při cestách po Evropské unii. Cena za vyrobení daného dokladu je 100 Kč a doklad je právoplatný nejen v Evropské unii, ale i po celém světě
    Z úsporných důvodů nejsou všechny úřady schopny elektronický občanský průkaz vydávat, protože nejsou vybaveny speciálními technologiemi. Z těchto důvodu z míst, které byly k dispozici, vypadly matriční úřady.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00