Jak na věc


novohradské hory na kole

Nejstarší pralesní rezervace ve střední Evropě

    V Novohradských horách se nachází několik desítek zaniklých osad a bývalých vesnic. Některé z nich jsou zcela opuštěné (Stříbrné Hutě, Janovy Hutě, Skelná Huť, Klepná, Dolní Příbraní, Mýtiny, ...), z jiných zbyla pouze osamocená stavení (Pohoří na Šumavě, Cetviny). Některé osady zůstaly po celou dobu pouze zčásti obydlené (Černé Údolí, Staré Hutě, ...) nebo jejich původní stavení byla přestavěna na rekreační objekty (Bedřichov).
    V letech 1778–1783 byl v Novohradských horách realizován projekt zvaný buquoyská vodní cesta, který spočíval v úpravě místních toků a vybudování důmyslného systému vodních nádrží (tzv. klauz neboli zdrží) tak, aby byla umožněna plavba dřeva (voroplavba). Tato vodní cesta není hospodářsky využívána již od roku 1947, ale některé její části jsou v krajině rozpoznatelné dodnes – typickými ukázkami jsou např. původní klauzury Huťský rybník, Zlatá Ktiš, Pohořský rybník, Kapelunk aj.
    Na mnoha místech Novohradských hor, především v okolí Hojné Vody a Dobré Vody (Kraví, Kuní a Vysoká hora), se vyvinuly atraktivní žulové skály nejrozmanitějších tvarů. Asi nejznámějšími skalními útvary jsou Napoleonova hlava na Kraví hoře a svým původem záhadná kamenná pyramida u Pasek. Další působivá skaliska je možné navštívit v lokalitách Kamenec, Pivonické skály či na česko-rakouské hranici u Kamenného rybníka.


Tisícovky - hory ČR s výškou nad 1000 m

    Související odkazy: Krušné hory | Ještědsko-kozákovský hřbet | Jizerské hory | Krkonoše | Orlické hory | Králický Sněžník | Hanušovická vrchovina | Rychlebské hory | Hrubý Jeseník | Moravskoslezské Beskydy | Hostýnsko-vsetínská hornatina | Javorníky | Novohradské hory | Šumavské podhůří | Šumava | Český les
    Novohradské hory zatím nemají tak dobře vyvinutou síť turistických tras jako sousední Šumava, územím ale vedou četné pěšiny a zpevněné cesty, které zde vznikly převážně v době železné opony a jsou ideální pro pěší turistiku i cykloturistiku. K nejoblíbenějším výletním cílům patří lesopark Terčino údolí u Nových Hradů a Kraví hora s rozhlednou u Hojné Vody. V oblasti jsou zřízeny i následující naučné stezky:
    Přírodní park Novohradské hory se rozkládá na samém jihu Čech východně od Šumavy, kterou v mnohém připomíná. Je vymezen obcemi Nové Hrady, Žumberk, Benešov nad Černou a Malonty a těsně přiléhá k rakouské hranici, za níž pokračuje jako přírodní park Nordwald. Území bylo po dlouhá desetiletí zakázanou zónou u železné opony a je velmi dobře zachovalé – horské hluboké lesy se zaniklými sklářskými osadami střídají podhorské pastviny s venkovskými samotami a menšími obcemi. Turisty teprve objevovaný kout naší země.


iTRAS - Váš spolehlivý průvodce na cestách

    Jako celek nejsou Novohradské hory chráněny (CHKO již mnoho let v návrhu), je zde však několik přírodních rezervací a památek (v oblasti tisícovek však žádná územní ochrana neplatí). K nejznámějším se řadí dvě pralesní rezervace – Hojná voda a Žofínský prales, k jejichž ochraně dal pokyn osvícený hrabě Buquoy již v roce 1838 a jsou tak nejstaršími rezervacemi v ČR. Výchozími místy jsou Nové Hrady, Benešov nad Černou a Kaplice, více v centru hor jsou pak obce Hojná Voda, Staré Hutě, Pohorská Ves a Bělá.
    Plochá hornatina na jihu Čech, při hranici s Rakouskem. Součást Šumavské oblasti, obklopená Novohradským podhůřím. Na české straně celkem 5 tisícovek, nejvyšší Kamenec (HLV 226; 1072 m). Rakouská strana se jmenuje Freiwald a má více tisícimetrových vrcholů, celkem 14, nejvyšším je Veihberg (1 112 m n. m.). Novohradské hory se táhnou v délce 25 km od Cetvin na jihozápadě až po Vyšné na severovýchodě. V okolí Vyšného jsou jejich součástí pouze dva izolované masivy s výškami pod 700 m n. m.
    Prožijte relaxační dovolenou ve zdravém horském prostředí v nově vybudovaném srubovém apartmánu v samém srdci Novohradských hor HOJNÁ VODA s výhledem na horu Vysoká.


Novohradské hory – Ubytování – chaty a apartmány

    Na dovolené v Novohradských horách v létě naleznete velké množství vrcholů, na které si můžete udělat turistickou túru Novohradskými horami. Kamenec (1.072 m) je nejvyšší vrchol Novohradských hor na české straně. Nalézá se asi 3 kilometry jihozápadně od znovuzrozené obce Pohoří na Šumavě, na hlavním evropském rozvodí Labe a Dunaje. Ideální místo na výlet Novohradskými horami s rodinou. Asi 1,2 km severně od vrcholu se v nadmořské výšce 955 m rozkládala horská ubytovací osada v Novohradských horách s názvem Pavlína (Paulína). V Novohradských horách levné ubytování seženete bez problémů. V ní byla v letech 1780 - 1852 provozována sklářská huť. Po roce 1945 bylo však rozhodnuto osadu zalesnit a do dnes se zachovala pouze neobvyklá třípatrová výklenková kaple (boží muka). Celková délka této trasy Novohradskými horami s rodinou je přibližně 9 kilometrů. Oblíbenou alternativou je neznačená trasa z Pohoří n. Š. po státní hranici, která totiž vede těsně pod vrcholem Kamence. Pokud se touto nár
    Již v roce 1838 nechal tehdejší majitel novohradského panství, Jiří František August Buquoy, prohlásit v Novohradských horách nejcennější a dosud nenarušené lesní porosty pralesovitého charakteru za chráněné rezervace, které měly budoucím generacím sloužit jako ukázka zdejších původních lesů – patří k nim Žofínský prales a prales Hojná voda, jež jsou zároveň nejstarší chráněná území v ČR i v celé střední Evropě.
    Z českého pohledu jsou Novohradské hory jedny z nejmenších v celém pásmu hornatin, které obklopují naše pohraničí. Dokonce nemají ani své vlastní jméno jako ostatní pohoří, ale jen odvozené od Nových Hradů, města ležícího v jejich podhůří. Jsou součástí Šumavské hornatiny, která se dělí na vlastní Šumavu o ploše 1680 km² a Novohradské hory s rozlohou pouhých 190 km². Destiance je skvělým místem na letní dovolenou v Nohohradských horách. Jsou plné zajímavých míst přímo předurčené k výletům v Novohradských horách s rodinou.


Turistika v Novohradských horách

    V geologickém složení dominují krystalické horniny jako jsou žuly a ruly. Svahy jsou na okrajích prudké, většinou zlomového původu, prořezané hlubokými údolími (Malše, Pohořský potok, Černá). V centrální části pohoří je modelace mírnější se zbytky zarovnaného povrchu, v úvalovitých údolích jsou rašeliniště. Celé pohoří je zalesněné převážně monokulturními smrčinami, v nižších částech i zachovalé bučiny.
    I dnes po zrušení hraničního pásma se jen velmi zvolna vrací život do některých dříve nepřístupných osad a vesniček (Dlouhá Stropnice, Šejby, Žofín a jiné). Pouze při okraji a jen ojediněle v nitru Novohradských hor zůstalo několik osad, vesnic a městeček, z nichž lidé nebyly zcela vystěhováni a život v nich pokračoval i za totality – nyní jsou jakýmisi vstupními branami do Novohradských hor (Nové Hrady, Horní Stropnice, Hojná Voda, Dobrá Voda, Benešov nad Černou aj.).


Zajímavosti z Novohradských hor:

    Sklářský průmysl se v Novohradských horách rozvíjel od 2. poloviny 17. století, největší rozmach však zaznamenal až v 18. století. V území vzniklo a zaniklo mnoho skláren a sklářských osad, např. Terčí Huť, Stříbrná Huť, Skelná Huť, Staré Hutě, Nové Hutě, Údolí a další. Ve sklárnách se nejprve vyrábělo méně kvalitní zelené sklo, později se úroveň sklářství pozvedla a začalo se vyrábět syté červené sklo barvené manganem a zvláštní sklo zvané hyalit – tento druh skla vynalezl Jiří František Buquoy (1781–1851) a výrobky z něj byly světově uznávané. Sklářství v Novohradských horách definitivně zaniklo v polovině 19. století, kdy už povětšinou nedokázalo konkurovat ostatním sklářským regionům.
    Zajímavá ves Žumberk, patří k nejstarším v oblasti novohradska, zmiňovaná je již ve 13. století. Je jednou ze tří dochovaných opevněných vesnic v Evropě. Důmyslné opevnění, pravděpodobně z let 1612, se šesti válcovými baštami, chránilo celou ves a poplužní dvůr. Součástí fortifikace byl i přilehlý rybník. Žumberk je ideálním místem třeba pro rodinný výlet Novohradskými horami v létě. I v případě, že se nechystáte na prohlídku tvrze, můžete si vše prohlédnout zvenčí. Nejen fotografům můžeme doporučit také procházku na protější břeh rybníka, odkud se nabízí ty nejkrásnější pohledy na Novohradské hory i celé pohoří. Kousek pod hrází a jezem pohodlně přejdeme po lávce na druhou stranu potoka. Tam můžeme pokračovat po neznačené cestě.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00