Jak na věc


nová výstavba bytů v brně na lesné

Dbáme na kvalitu od výroby až po ochranu životního prostředí

    Vlněné tkaniny nejvyšší světové kvality z NOVÉ MOSILANY mají výborný zvuk ve světě módy a odebírají je špičky módního odvětví, jako jsou VERSACE, ARMANI nebo HUGO BOSS.
    Přástové cívky putují do přádelny. Každý den se z nich vyrobí cca 13 tun příze, 7 dnů v týdnu, v průměru 330 dnů v roce. Nejjemnější příze mají jemnost Čm 100 a z kvalitativního pohledu se ve světě nevyrábí lepší vlněná příze. Celková kapacita přádelny je 40.000 vřeten. V soukárně se dočišťuje kvalita vypředené jednoduché příze. Na skladech příze je uloženo průběžně 400 tun příze, které jsou složeny z 25 000 položek.
    156 stavů s technologiemi jehlového a vzduchového tkaní denně natká až 90 milionů prohodů – prohození útkové příze osnovou. Každý rok tkalcovnu opouští cca 9,5 milionů běžných metrů tkanin. Za jeden den zvládne tkalcovna rozjet až 50 nových osnov. Po tkaní navazuje vyšívárna, která ručně opravuje vady suroviny, či defekty vzniklé v průběhu výroby.


Často kladené otázky

    Helceletka se již desítky let zajímá o to, co Brňáci i mimobrněnští dělají se svým volným časem. Zaměřuje se na pořádání dětských táborů, pobytových akcí, kroužků, kurzů a jiných akcí. Z jejich pestré palety si vybírají nejen školáci, ale i předškoláci. Řada činností osloví také rodiče s nejmladšími dětmi, dospěláky a seniory.
    Denně se obarví 20 tun materiálu. Neustálá spolupráce s firemní laboratoří zajišťuje stálou úroveň kvality. Zákazníci tak mohou mít záruku naprosto stejné barevnosti při opakované výrobě.
    V tomto období dochází administrativním aktem k rozdělení n. p. Moravsko-slezské vlnařské závody na pět samostatných subjektů, jedním z nich byl i národní podnik Mosilana. Tento název nese podnik až do 31. 12. 1988 a od 1. 1. 1989 se mění na státní podnik Mosilana Brno, který je universálním právním nástupcem bývalého národního podniku.
    Výroba osnov pro tkací stroje je dalším rozlehlým provozem. Osnovy mají od 4.000 až po 9.000 nití a jejich nasnování se liší podle druhu tkaniny. Osnova se v klížírně chemicky upravuje, aby byla při tkaní chráněna proti nadměrnému tření a osnovní příze získala vyšší pevnost a tažnost. V navádírně se osnovy finálně přichystají pro nasazení na stav.


Staráme se o své zaměstnance i okolí

    Již před aktem privatizace byla vedena jednání s italským koncernem MARZOTTO S.p.A. o možnostech další spolupráce. Tato jednání vyvrcholila podpisem závěrečných dokumentů o kapitálovém vstupu firmy MARZOTTO S.p.A. do firmy Nová Mosilana, a.s.
    Zkrácené studium jednoletého oboru Výrobce textilií vás vybaví potřebnými dovednostmi pro okamžitý nástup do firmy Nová Mosilana. Nabídku práce dostanete spolu s výučním listem.
    Výjimečnost NOVÉ MOSILANY je také dána uceleným výrobním procesem. Začíná zpracováním vlněného česance, nejkvalitnější přírodní vlny ovcí z Nového Zélandu, na přízi a končí tkaním a finální úpravou vlněných tkanin pro využití v konfekčním módním průmyslu.
    NOVÁ MOSILANA je certifikovaným držitelem systému jakosti ISO 9001 a environmentálního managementu ISO 14001, standardu SA 8000 (týkající se společenské odpovědnosti), certifikovaným zaměstnavatelem Ethnic Friendly a dlouhodobě splňuje textilní požadavky na ochranu životního prostředí požadované evropskými normami jako je Öeko-tex Standard 100.
    Studenti mají k dispozici šicí stroj i materiály, ze kterých tvoří. Šijí například tašky, kabelky, organizéry na kosmetiku, gumičky, nebo šátky a hotové výrobky si mohou odnést domů.


Jaké budu mít možnosti po ukončení studia?

    Vedení akciové společnosti NOVÁ MOSILANA dobře ví, že propojení zaměstnanců s firmou nemůže být jen pracovní. Budování firemní kultury je dlouhodobý proces a skládá se z mnoha aktivit. V NOVÉ MOSILANĚ mají už dnes některé z nich svoji tradici.
    V  roce 2015 se této kulturní akce spojené s prohlídkou firmy zúčastnilo 1 300 návštěvníků. Průběh a úroveň sobotního dne ocenili také nejvyšší představitelé koncernu MARZOTTO GROUP, kteří přijeli pozdravit zaměstnance NOVÉ MOSILANY.
    V 11 obchodních a výrobních jednotkách v Itálii, + dalších 5-ti státech mimo Itálii, zaměstnává dnes 3.885 zaměstnanců. Celá skupina vyrobí a zobchoduje 29.600 km tkanin a 5.200 tun příze ročně!
    Skupina Marzotto Group je dnes jeden z největších globální leaderů v textilním průmyslu. Byla založena panem Luigi Marzotto v roce 1836, kdy vznikla v městečku Valdagno první tkalcovna, která dala základ rozvoji celého koncernu.
    Italsko-česká obchodní a průmyslová komora - CAMIC - vznikla v Praze v roce 2001, díky odhodlání skupiny italských podnikatelů a za cenného přispění Italského velvyslanectví v Praze. V krátkém čase zaznamenala významný počet členských firem, především italských podnikatelů, kteří chtějí působit na českém trhu.


Výhody práce v NOVÉ MOSILANĚ

    Přes 400 členských firem RHK Brno zahrnuje všechny oblasti nejen kraje ale celé ČR, kde mohou firmy využívat služeb, účastnit se na setkávání podnikatelů, dosáhnout na nové obchodní příležitosti a společnými silami lobovat za klíčové obchodní záležitosti.
    Pro brněnský region je NOVÁ MOSILANA jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů. Pracovní příležitost zde má až 1 000 lidí, kteří mají kromě jistoty stabilního zaměstnání také možnost využívat celou řadu benefitů. Personální politika vytváří prostor pro profesní růst zaměstnanců a budoucnost perspektivního oboru by měl přinést nově zřízený učební obor výrobce textilií.
    Kontrola kvality se uskutečňuje v několika stupních, od vstupu suroviny do podniku, až po hotový výrobek. Probíhá jednak v moderně vybavených laboratořích, pokračuje přes vizuální kontroly odborným personálem na provozech a je zakončen četnými automatizovanými kontrolami procesů. Většina sledovaných položek a procesů je trvale pod kontrolou a jsou kontinuálně statisticky vyhodnocovány. Z pohledu kvality jsou tkaniny z Nové Mosilany na absolutní evropské špičce.


Největší výrobce vlněných tkanin v české republice

    Svaz tělesně postižených v České republice z. s. je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.
    Vlněný česanec je vypraná a vyčištěná přírodní vlna. Nová Mosilana zpracovává jen nejkvalitnější vlnu pocházející z ovcí, které žijí v ideálních podmínkách v Austrálii a na Novém Zélandu. Nejjemnější vlákna mají jemnost jen 16 mikronů. Sklady pojmou přes 500 tun nejkvalitnějšího materiálu.
    Obarvený či surový vlněný česanec je nutné upravit pro výrobu příze. Úprava probíhá v několika etapách. Nejdříve se česance promísí ve správném poměru, aby směs odpovídala požadované barvě i materiálovému složení. Přečesáváním se pramen zbavujeme rostlinných nečistot, nopků a krátkých vláken. Nakonec se materiál druží a protahuje (ztenčuje) do podoby přástové cívky.
    Po skončení druhé světové války dochází na základě vyhlášky Ministerstva průmyslu ke spojení soukromých firem a nově vzniklá firma byla zapsána 18. 10. 1946 do obchodního rejstříku jako národní podnik Moravsko-slezské vlnařské závody.


Regionální hospodářská komora Brno

    Každá firma je součástí společenského dění v místě svého působení už jen tím, že jsou s ní spojeny životy zaměstnanců, kteří mají v regionu svůj domov. V případě NOVÉ MOSILANY je to 1 000 občanů, 1 000 životů i osudů. NOVÁ MOSILANA se nestará jen o své zaměstnance, ale aktivně podporuje smysluplné aktivity v Černovicích, Brně i celé České republice.
    Během studia tohoto tříletého oboru strávíte praxi v reálném provozu, kam můžete ihned po škole nastoupit. Po získání výučního listu lze pokračovat na maturitní nadstavbu, se kterou vám nabídneme vyšší pracovní pozici.
    Až do skončení druhé světové války byla vlnařská výroba realizována v Brně v menších soukromých firmách – např. fa Brünner Kamgarn-Spinnerei, zvaná Kemka, Essler, bratři Kleinové, Weiss, Hecht, Neimark, Kohn a v mnoha dalších.
    Bohatý program i tombola. Každoročním zážitkem je tanec na hudbu skupiny Repasanti, která je složena z italských zaměstnanců NOVÉ MOSILANY včetně generálního ředitele pana Busolo.
    Samozřejmostí jsou pravidelné investice do zvyšování technologické úrovně a kvality pracovního prostředí. Připravena je také investice v řádu 120 mil. Kč v rámci projektu energeticky úsporných opatření Úspory energií. Prohlédněte si projekty LP OZZ, kterých se účastníme.


Výuční list nebo maturita v kapse?

    NOVÁ MOSILANA je největším výrobním závodem italského koncernu MARZOTTO GROUP a největším výrobcem vlněných tkanin v Evropě. Tradice textilní výroby v Brně tak nejen pokračuje, ale získala na světovém významu.
    Domluvte si s námi pohovor e-mailem: nabor@mosilana.cz nebo telefonicky: 548 136 572 či 727902899.
    V druhém ročníku začínají absolventi učebního oboru chodit i do provozu. A postupně si procházejí jednotlivá pracoviště. Díky tomu získají skvělý přehled o celém výrobním procesu.
    Změna politicko-společenské situace v roce 1989 dává impuls k všeobecné privatizaci národního hospodářství. Privatizace státního podniku Mosilana Brno proběhla v tzv. první privatizační vlně. 1. 5. 1992 vzniká Mosilana Brno, a.s.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00