Jak na věc


normy přirozených úbytků

Technické normy ČSN - požární bezpečnost a ochrana

    Součástí našich služeb není pouze poskytování konzultací, ale současně také nabízíme:
    Na rozdíl od jiných oborů jsme u požárních norem použili výpis odkazů na konkrétní normy. Pouze v některých případech (např. "Požární signalizace", "Požární bezpečnost staveb", atd.), kdy je v podtřídě obsaženo více norem týkající se požární ochrany, jsme uvedli odkaz na podtřídu nebo třídu ČSN. Teprve po kliknutí na tyto odkazy budou vypsány konkrétní normy.


Požární ochrana - normy ČSN - výběr

    Normy ISO jsou mezinárodní normy, vydávané International Organization for Standardization ( Mezinárodní organizace pro normalizaci - organizace koordinující normalizační technické činnosti v mezinárodním měřítku k usnadnění spolupráce v oblasti vědy, techniky a hospodářství. Založena v roce 1946, se sídlem v Ženevě, tehdejší ČSR byla zakládajícím členem.) Tvorbou mezinárodních norem jsou pověřeny technické komise ISO. O jednotlivých návrzích pak hlasují členové ISO. Z mezinárodních norem vycházejí normy evropské a z nich následně normy národní. Národním zástupcem ISO pro Českou republiku je Český normalizační institut. Jednotlivé normy se vztahují k různým systémům řízení (např. kvality, bezpečnosti, environmentálním řízením atd.). Jednotlivé normy jsou koncipovány tak, aby byly použitelné pro organizace všech typů a velikostí a navazují svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9000 tak, aby bylo možno vytvořit efektivně fungující, integrovaný systém řízení organizace.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00