Jak na věc


normy přirozených úbytků

ISO 45001:2018 Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

    Na rozdíl od jiných oborů jsme u požárních norem použili výpis odkazů na konkrétní normy. Pouze v některých případech (např. "Požární signalizace", "Požární bezpečnost staveb", atd.), kdy je v podtřídě obsaženo více norem týkající se požární ochrany, jsme uvedli odkaz na podtřídu nebo třídu ČSN. Teprve po kliknutí na tyto odkazy budou vypsány konkrétní normy.
    Normy ISO jsou mezinárodní normy, vydávané International Organization for Standardization ( Mezinárodní organizace pro normalizaci - organizace koordinující normalizační technické činnosti v mezinárodním měřítku k usnadnění spolupráce v oblasti vědy, techniky a hospodářství. Založena v roce 1946, se sídlem v Ženevě, tehdejší ČSR byla zakládajícím členem.) Tvorbou mezinárodních norem jsou pověřeny technické komise ISO. O jednotlivých návrzích pak hlasují členové ISO. Z mezinárodních norem vycházejí normy evropské a z nich následně normy národní. Národním zástupcem ISO pro Českou republiku je Český normalizační institut. Jednotlivé normy se vztahují k různým systémům řízení (např. kvality, bezpečnosti, environmentálním řízením atd.). Jednotlivé normy jsou koncipovány tak, aby byly použitelné pro organizace všech typů a velikostí a navazují svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9000 tak, aby bylo možno vytvořit efektivně fungující, integrovaný systém řízení organizace.


...více informací

    Součástí našich služeb není pouze poskytování konzultací, ale současně také nabízíme:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00