Jak na věc


nezhoubný nádor slinné žlázy

MultiTherm NEO – zateplovací systém budoucnosti s izolantem nové generace - Stavebnictví a interiér

    Odstranění útvaru ve žláze nebo celé slinné žlázy. Na základě histologického vyšetření nádoru pak rozhodnutí o dalším postupu   léčby (např. jen pravidelné kontroly a sledování,  další operace, ozáření apod.)
    Jedná-li se o nádor, který je svoji povahou nezhoubný (benigní), může dojít k jehopozvolnému růstu. Čím bude nádor větší tím bude jeho pozdější odstranění obtížnější. Ale ani u původně nezhoubných nádorů nelze později vyloučit zvrat ve zhoubné bujení. Takto „zvrhlé“ nádory, které se projeví zrychlením růstu a bolestivostí, mívají špatnou prognózu. Některé nádory jsou svojí povahou zhoubné (maligní) od samého začátku. Čím déle je ponechán zhoubný nádor ve žláze, tím je vyšší riziko rozšíření nádoru mimo žlázu do krčních uzlin a vzdálených orgánů a vznikukrčních nebo vzdálených metastáz.


Nejnovější v kategorii calimera:

    Důvodem operace je patologický proces ve slinné žláze, který nejde léčit medikamentosní léčbou. V podčelistní žláze je to většinou chronický zánět nebo akutní bolestivé ataky tohoto zánětu, často způsobené opakovaně se tvořícími slinnými kaménky ve vývodu žlázy, nebo cysta či nádor slinné žlázy. V příušní žláze je nejčastějším důvodem operace nádor, který může být nezhoubný nebo zhoubný, jindy se jedná o zvětšené uzliny ve žláze či cystu. Daleko méně často než v podčelistní žláze se i zde mohou tvořit slinné kaménky.
    Výjimečně může dojít k většímu pooperačnímu krvácení v ráně, které by si vynutilo operační revizi rány. Může též dojít k prodloužení hojení rány způsobené infekcí, kterou léčíme podáním celkových či lokálních antibiotik,
    Operace slinných žláz provádíme v celkové anestézii na centrálních operačních sálech v hlavní budově naší nemocnice, tedy mimo budovu lůžkového ORL oddělení. Na sály a zpět na oddělení budete odvezeni na vozíku naším ošetřovatelem, v případě nepříznivého počasí sanitou.
    rozhodl/a jste se, že doporučená operace slinné žlázy bude provedena na ORL oddělení Nemocnice ve Svitavách. Děkujeme Vám za důvěru. Prosíme Vás, abyste si pečlivě pročetl/a následující informaci a potvrdil/a svým podpisem, že jste se s jejím obsahem seznámil/a a dáváte souhlas k operaci. 


Nestyda download, na stiahnutie, zadarmo, stahuj, rapidshare

    U operace příušní žlázy je nejzávažnější komplikací poranění lícního nervu. Úplné přerušení nervu se projeví poruchou hybnosti mimických svalů obličeje na příslušné straně (nemožnost zavřít oko a nebezpečí osychání rohovky, pokles dolního víčka, slzení oka, nemožnost tvořit vrásky na čele, usmát se, cenit zuby, možnost vytékání sliny postiženým ústním koutkem, celkový pokles poloviny obličeje). K pooperační poruše hybnosti však může dojít i bez přerušení nervu, kdy je dočasně nerv zhmožděn, je oteklý a má porušeno cévní zásobení.  Takové poruchy hybnosti se zpravidla do 3-6 měsíců upraví, někdy může docházet ke zlepšování i déle jak 1 rok po operaci. V případě, že byl nerv zcela přerušen, dá se přerušený úsek nervu nahradit jiným, zpravidla kožním nervem. Za dobrý výsledek takové operace považujeme zachované klidové napětí svalů, které se projeví klidovou symetrií obličeje. Hybnosti mimických svalů však nedosáhneme.
    Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a dostatečně a srozumitelně informován/a o způsobu provedení operačního výkonu, pooperačním  léčení, očekávaném výsledku, o jiných variantách či léčebných postupech a případných komplikacích navrhované operace slinné žlázy. Na základě této informace jsem se rozhodl/a, že operaci podstoupím na ORL oddělení Nemocnice ve Svitavách a budu plně respektovat a dodržovat pokyny ošetřujícího personálu.
    Pokud jde o chronický zánět nebo kamének může opakovaně docházet ke zduření žlázy při jídlezpůsobené špatným odtokem sliny kolem kaménku ve vývodu nebo k akutním bolestivým zánětům postižené žlázy. Mohou také nastat zánětlivé komplikace na krku, rozšíří-li se zánět mimo žlázu do okolních tkání.


Топ 5 místa v kategorii calimera:

    Operace příušní žlázy je náročnější a také rizikovější výkon. Kožní řez začínáme vést těsně před ušním boltcem, dále pokračujeme pod ušním lalůčkem dozadu za boltec a odtud řez stáčíme dolů podél kývače na krk. Obnažíme příušní žlázu. Vyhledáme kožní nerv vedoucí k ušnímu lalůčku, ale protože brání přístupu ke žláze, zpravidla jej přerušujeme. Největším rizikem operace příušní žlázy je poškození lícního nervu, který prochází přímo žlázou, a inervuje mimické svaly obličeje. Základem operace je proto vyhledání kmene lícního nervu při jeho vstupu do žlázy a dále preparace všech jeho větví procházející žlázou. Tuto část operace provádíme s pomocí tzv. lupových brýlí, které nám zvětšují obraz operačního pole. Cílené vyhledání lícního nervu dává větší naději, že nerv nebude poškozen, než odstraňování nádoru ze žlázy „na slepo“ bez identifikace nervu („vyloupnutí“ nádoru, tzv. enukleace). Nepodaří-li se nám najít hlavní kmen nervu, snažíme se identifikovat jeho periferní větve po výstupu ze ž
    Další možnou komplikací po částečném odstranění příušní žlázy je pooperační slinná  píštěl, kterou léčíme zevní kompresí a léky tlumícími tvoření sliny. Píštěl může přetrvávat i několik týdnů, ale nakonec se zhojí. Při přerušení kožního nervu v úvodu operace  dojde k poruše citlivosti ušního lalůčku. Po odstranění celé příušní žlázy, která je poměrně velká, dojde k propadnutí kůžev tomto místě a určité asymetrii obličeje po operaci. Dalším problémem po operaci příušní žlázy může být vznik patologické poruchy inervace potních žlázek kůže v oblasti příušní žlázy, kolem čelistního kloubu, ve spánku a za boltcem, což se projeví zvýšeným pocením, zarudnutím a nepříjemnými pocity až bolestmi v této oblasti (tzv. syndrom Freyové). Vzniká za 3-12 měsíců po operaci asi u 10-20% pacientů. Medikamentózní ovlivnění těchto potíží je z dlouhodobého hlediska problematické.


Nemocnice Uherskohradišťská nemocnice a.s. Uherské Hradiště, Zdravotnictví

    U operace podčelistní žlázy může dojít k porušení jemných větví lícního nervu, které vedou v její blízkosti. To má za následek poruchu hybnosti dolního rtu a ústního koutku nebo poruchu kožního svalu na přední straně krku na příslušné straně. Mohlo by také dojít k poranění nervu, který hýbe jazykem (plazení jazyka), což by mělo za následek poruchu hybnosti a časem postupnou atrofii, zmenšení poloviny jazyka na příslušné straně.


ČPZP - Hodnocení nemocnic - výsledky

    Podčelistní slinnou žlázu odstraňujeme vždy celou. Kožní řez je veden zevně na krku pod dolním okrajem žlázy, souběžně s hranou dolní čelisti, v délce 5-8 cm. Přes podkoží a sval napínající kůži se dostaneme na žlázu, kterou postupně odstraníme. To může být obtížné při větších zánětlivých srůstech v okolí žlázy. Cévy vedoucí kolem žlázy do tváře podvážeme. Chráníme pod žlázou probíhající nerv, který hýbe příslušnou polovinou jazyka. Blízko žlázy probíhají 2 tenké větve lícního nervu, které vedou ke svalům dolního rtu a kožnímu svalu na přední straně krku a inervují je. Tyto jemné větve se snažíme chránit. Dále vypreparujeme a podvážeme vývod slinné žlázy do dutiny ústní. Do rány zavedeme drén, vyvedeme jej přes kůži zevně na krk a nasadíme na něj podtlakovou nádobku (Redonův drén). Odsáváme tak z rány tekutinu s krví, která se po operaci v ráně tvoří. Ránu zašijeme ve 2 vrstvách a kůži na krku šijeme „neviditelným“, tzv. intradermálním stehem. Zevně přikládáme na ránu kompresivní obvaz

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00