Jak na věc


nemocnice pod petřínem, praha 1

Pardubičtí soudní lékaři pomáhají objasňovat zločiny, teď za svou pomoc dostali od policie vyznamenání

    Jsme moderní a rozvíjející se nemocnice, patřící mezi největší zdravotnická zařízení v České republice, ve které se poskytuje odborná specializovaná medicína. Lékaři z Thomayerovy nemocnice se řadí mezi špičkové odborníky v mnohých lékařských oborech.
    Chřipková epidemie je na ústupu, od pátku 21. února jsou opět povoleny návštěvy hospitalizovaných pacientů ve všech zařízeních Nemocnice Pardubického kraje.
    Nemocnice se zaměřuje především na pediatrické obory a dále na traumatologii, onkologii a pneumologii. Současně se profiluje jako zdravotnické zařízení, které je schopno poskytnout zázemí občanům města Prahy v krizových situacích.
    Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR z ledna tohoto roku byl pardubickému komplexnímu onkologickému centru po pěti letech znovu uznán statut centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé. Pro centrum, které tvoří Nemocnice Pardubického kraje a Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice, to znamená především stvrzení úspěšného a efektivního fungování a zajišťování kvalitní péče onkologickým pacientům jak z Pardubického kraje, tak širokého okolí.


Závrať dokáže lékař vyřešit během pár minut, může být ale i příznakem mozkové příhody

    Bezmála tři desítky nových dárců nejcennější životní tekutiny se objevily v rámci Valentýnských odběrů krve, které jsou tradiční náborovou akcí pořádanou Nemocnicí Pardubického kraje.
    Na všech odděleních léčebné péče ve všech zařízeních Nemocnice Pardubického kraje je s okamžitou platností vyhlášen zákaz návštěv. Důvodem k tomuto preventivnímu opatření je nepříznivá situace v šíření nákazy COVID-19 v Evropě, zejména v Itálii, a výskyt onemocnění v České republice. Zákaz návštěv se týká všech pracovišť Nemocnice Pardubického kraje, tzn. Pardubické, Chrudimské, Orlickoústecké, Litomyšlské a Svitavské nemocnice.
    Od dnešního dne, tedy 31. ledna 2020 platí ve všech zařízeních Nemocnice Pardubického kraje, tj. v Pardubické, Chrudimské, Orlickoústecké, Litomyšlské a Svitavské nemocnici zákaz návštěv, a to z důvodu chřipkové epidemie.
    Stříbrnou čestnou medaili získalo oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice od Krajského ředitelství policie Pardubického kraje. To předáním medaile ocenilo výbornou spolupráci, budování partnerství a dlouhodobou činnost mezi policií a tímto pracovištěm. Jedná se již o druhé takové ocenění.


Nemocnice Pardubického kraje vyhlašuje zákaz návštěv. Důvodem je COVID-19

    Na kardiologickém oddělení Pardubické nemocnice bylo v listopadu otevřeno lipidové centrum, ve kterém se léčí pacienti s vysokou hladinou cholesterolu. „Zaměřujeme se na nejrizikovější pacienty po infarktu myokardu, intervenčním výkonu na věnčitých tepnách, koronárním bypassu a mozkové příhodě,“ uvedl primář kardiologického oddělení Jan Matějka.
    Se začátkem letošního roku se ve světě objevila nová epidemiologická hrozba – koronavirus (COVID-19). Jak se můžeme chránit? Co máme dělat v případě podezření na nákazu?
    Informace v Nemocnici Pardubického kraje jsou v bezpečí. Zaměstnanci s nimi umí zacházet a chránit je, společnost má kvalitně nastaven systém řízení bezpečnosti informací (ISMS). 
    Závrativé stavy mohou postihnout člověka v jakémkoliv věku. Jaké jsou novinky v diagnostice a léčbě závratí probírali tento týden lékaři na krajském odborném semináři v Orlickoústecké nemocnici.
    Nemocnice Pardubického kraje již tradičně pořádá Valentýnské odběry krve s cílem získat nové dárce. Uskuteční se 14. února v Orlickoústecké nemocnici a 17. února v Pardubické nemocnici.


Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje obhájilo statut centra vysoce specializované péče

    Správně si umýt ruce. To je jedno z nejúčinnějších opatření při prevenci infekčních onemocnění. V současné době, kdy svět obchází „strašák“ v podobě koronaviru způsobujícího nemoc Covid-19, je nutné na tuto základní lidskou činnost dbát s mnohem větším důrazem. Jen tak pomáháme chránit sebe a své blízké.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00