Jak na věc


na co se vztahuje pojistka na blbost?

Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti

    Každý z nás má ve společnosti své povinnosti a svá práva. Naše povinnosti spočívají mimo jiné v tom, že se chováme tak, abychom druhému nezpůsobovali škodu na věci, na zdraví či jinou finanční škodu. Naopak naše práva spočívají zase v tom, že pokud vám někdo způsobí škodu, máte právo na to, aby Vám ji také zaplatil. Pod tím si můžete představit, že když někomu svou nešikovností poškrábete auto nebo mu rozbije Vaše dítě okno, tak za to ponese určitou odpovědnost. Tato odpovědnosti bude mimo jiné spočívat v tom, že musíte zaplatit buď znovupořízení nebo opravu poškozené věci. Proto se můžete setkat s obecným pojmenováním tohoto pojištění jako pojistka na blbost.
    Do zdí nevidíme, a také materiál se může unavit. Stále však za svůj dům či byt neseme plnou odpovědnost. Pád stromu na sousedovo auto, prasknutá vodovodní trubka či pád sněhu ze střechy. To je jen zlomek situací, které Vám mohou pořádně prohnat kapsu...
    a) Nový občanský zákoník z roku 2014 výrazně zvýšil odpovědnost za škody a práva poškozených na náhradu škody. Nejen, že se zvýšil počet situací, kdy lidé odškodnění skutečně vymáhají, ale také se výrazně zvýšily částky k odškodnění.
    Zaměstnanci mají svá práva, ale také své povinnosti. Občas se však stane, že uděláme špatné rozhodnutí, které Vaši firmu může stát spoustu peněz. Zničené firemní auto, zničené zboží či manko na pokladně. Choďte do práce s klidným srdcem...
    Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti je velmi často zaměňováno nebo spojováno s pojištěním profesní odpovědnosti. Ve skutečnosti se ale jedná o dva jiné produkty.


Pojištění odpovědnosti za škodu

    Přesně tolik po nás může zaměstnavatel požadovat v případě, že mu způsobíme nějakou škodu. A abychom se vyhnuli tomu, že téměř půlroční plat budeme muset dát zaměstnavateli, chrání nás pojištění odpovědnosti.
    Na této stránce najdete všechny potřebné informace o pojištění odpovědnosti za škodu, které je v posledních letech velmi žádaným produktem mezi klienty pojišťoven. Žijeme v době, kdy se za každou chybu platí. Nový občanský zákoník z roku 2012 navíc výrazně přispěl k ochraně poškozených a to především v částkách, na které v rámci odškodnění má poškozený nárok.
    Je důležité si uvědomit, že až na pár výjimek se plní skutečně jen škody, které nevznikli našim přímým pochybením. (Výjimkami může být onen sníh, který jsme mohli odstranit ze střechy či pád seschlého stromu, který jsme mohli ořezat, apod.
    -------------- Články o pojištění odpovědnosti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Pokud si tedy od kamaráda (či kohokoliv jiného, např. v půjčovně) něco půjčíte a půjčenou věc poškodíte či zničíte, pak pojišťovna takovou škodu nezaplatí.


Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli

    Většinou se jedná o profese, u kterých je ze zákona povinné mít sjednáno právě odpovědnostní pojištění. Může se přitom jednat i o situace, kdy je například lékař zaměstnancem nemocnice, ale ze zákona musí mít pojištění profesní odpovědnosti.
    pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti je běžně dnes nabízeno jako součást občanské odpovědnosti, ale nemusí to tak být vždy. Spíše se bude jednat o dražší varianty pojištění pojištění odpovědnosti. Standardně je toto pojištění také připojištěno k pojištění nemovitosti (domu).
    Pokud vlastníte nějakou nemovitost, pak za ni jako její vlastník také odpovídáte. Někdy může dojít k situacím, kdy v důsledku provozování nemovitosti dojde k události při které vznikne jiné osobě nějaká škoda. Může jít například o pád střešní krytiny na vozidlo zaparkované před domem, pád stromu, který stojí na Vaší zahradě nebo vytopení sousedů, kteří bydlí pod vámi z prasklého vodovodního potrubí.
    Například nám zkratuje elektřina a následný požár poničí i dům souseda. Nebo nám praskne vodovodní trubka a vytopí sousedy pod námi. Ze střechy našeho domu v zimě spadne sníh na chodce na chodníku. To jsou příklady situací, kdy máme povinnost uhradit poškozenému škodu, ale nevznikla přímo naším pochybením.


Odpovědnost v běžném občanském životě

    Musíme však brát v potaz, že u tohoto typu pojištění je snad nejvíce výluk a podmínek, za kterých pojišťovna ještě převezme odpovědnost za úhradu škody a kdy již ne.
    Jiný případ by byl, kdybyste byli například na návštěvě u kamaráda a Vaše dítě by například poškodilo jeho televizi. V takovém případě, by pojišťovna mohla škodu zaplatit.
    Pozor, věci převzaté za účelem užívání jsou standardně ve výlukách u všech pojišťoven. Do této výluky spadá například i zařízení pronajatého bytu, které jsme podpisem nájemní smlouvy převzali do užívání.
    Proto se můžete proti takovým škodám pojistit. Opět však platí, že pojištění provozní odpovědnosti je velmi specifické a nejedná se zpravidla o univerzální produkty, ale že se každá pojišťovna může k jednotlivým typům podnikání stavět rozdílně.
    „Den blbec“ Vás může potkat kdykoliv během roku. Přesto je však období, kdy je dobré se mít ještě více na pozoru. To období právě nastává, začíná mrznout a padat... Čtěte více...
    Lidově se jí říká „Pojistka na blbost“, oficiálně se jedná o Pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění, které nás chrání v situacích, kdy svou nedbalostí ... Čtěte více...


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00