Jak na věc


nátěr staré dřevěné podlahy

Termoizolační nátěr ThermoShield je bariéra pro fyzikální přenosy tepla

    Termoizolační nátěr ThermoShield, nepůsobí jako klasické kapacitní izolace založené na tepelném odporu, tedy schopnosti zadržovat (jímat) teplo ve své hmotě a e a v závislosti na svojej hrúbke.
    Might Brighty je nový koncept malování projekčních povrchů,pokud hledáte způsob jak z normální bílé zdi, nebo jakékoli jiné rovné plochy vytvořit projekční plochu určenou přímo pro Vaše podmínky, je pro Vás MightyBrighty ta správná volba, můžete si snadno určit výsledný jas ,kontrast, velikost i formát obrazu a přizpůsobit tyto hodnoty vlastnostem svého projektoru. Schopnosti nátěrů MightyBrihty byly doloženy v nezávislém testu provedeném společností Konica Minolta který potvrzuje o 40% větší kontrast a až o 45% větší jas než klasická bílá zeď. Celkový souhrn a protokol z měření ve formátu PDF si můžete prohlédnout ZDE


Hlavní dodavatel nátěrových materiálů:

    Jak již bylo uvedeno, nátěr ThermoShield dokáže zpracovat celé spektrum elektromagnetického záření a výtěžek použít ve prospěch ThermoShieldem natřeného objektu. Uvážíme-li, jaké elektromagnetické záření v reálném čase dopadá na povrch pláště stavby, od malého množství kosmického záření o velkém výkonu, přez záření vycházejícího ze sousední vytápěné stavby, po záření z pouliční žárovky a záření okolo procházejících lidí. Tato záření dopadají na objekt ze všech možných směrů. Výsledkem je reálné navýšení teploty v tenké vrstvě neproudícího vzduchu před lícem fasády, tedy zlepšení "odporu při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (Rse)".
    K tomu, aby termoizolační nátěr ThermoShield účinně odstranil hromadící se vlhkost, využívá své unikátní vlastnosti. Dopadající vysokovýkonné viditelné sluneční (krátké IR) záření na vnější líc fasády částečně odrazí, ale poměrně větší část pohltí a rozloží ve vrstvě nátěru. Rozložení záření umožňují nanočástic ve formě dutých keramický kuliček, které tvoří velmi hustou vrstvu v nátěru a působí jako zrcadlová stěna z kulových ploch. Teplo zářením přivedené je použito, jako zdroj pro odpařování nahromaděné vodní vlhkosti v plášti. Nátěr ThermoShield působí jako sorpční motor.
    V zimních dnech, kdy slunce prochází nízko nad obzorem, sluneční záření prochází velmi silnější vrstvou zemské atmosféry, dopadá na zemský povrch a fasády domů sluneční záření s poměrně delší vlnovou délkou (dlouhé IR záření). Tuto, frekvenčně poměrně úzkou část záření, vrstva nátěru ThermoShield propustí a umožní tak aktivnímu ohřevu hmoty stěny, jako tepelný zisk objektu.


Omítkový zateplovací systém HFR-TS®

    Na Facebooku a Google+ najdete zajímavé články o zdravém bydlení, problematice plísní v bytech a domech, jak ušetřit náklady na vytápění a klimatizaci, jak odstranit plísně a vlhkost v domě, jak snížit teplotu v podkroví, atd.
    Termoizolační nátěr ThermoShield je ve světě používán již více jak 30 let. Za tuto dobu, byl mnohokrát podroben velmi kritickým hodnocením a mnoho renomovaných vědeckých pracovišť provedlo množství nezávislých odborných posudků jeho účinnosti. Nejedná se o nahodilé posudky, nýbrž o několikaleté sledování objektu před aplikací nátěru ThermoShield, tak i po jeho aplikaci. Výsledky, vždy potvrdily účinnost a oprávněnost použití nátěru ThermoShield. Písemné výsledky většiny posudků jsou uveřejněny na internetových stránkách.
    Pozor! Obrázky na tomto e-shopu mohou být v některých případech ilustrativní a nemusí se vždy zcela shodovat se skutečným vzhledem zboží! Děkujeme za pochopení.


Dalších 1 800 m2 nátěru fasády v Českých Budějovicích

    Nauka o šíření elektromagnetického – tepelného záření je zajímavá a úchvatná a ukazuje jak toto záření - teplo ovládat. Teplo je energie pohybu atomů a molekul každé látky. Čím rychleji se atomy a molekuly pohybují tím má látka větší teplotu. Pohyb molekul a atomů produkuje elektromagnetické vlnění – tepelné záření. Tepelné záření produkuje každá látka s teplotou nad -273,5°C.
    Termoizolační nátěr ThermoShield nátěr působí vždy s hmotou stěny, na které je aplikován. Měřeními, pozorováním provozu objektu a mnoha nezávislými odbornými posudky, je prokázané reálné snížení nákladů:
    Termoizolační nátěr ThermoShield spolehlivě řídí přenos vlhkosti, vodní páry, kondenzace a hlavně účinného odstraňování vodního kondenzátu z konstrukce směrem do exteriéru. Svojí schopností, měnit dle potřeby své difuzní vlastnosti, od otevřené po uzavřenou, spolehlivě ochrání vnější plášť před promáčením a vstupem dešťové vody do konstrukce. Touto schopností ThermoShield obnovuje a následně udržuje její původní tepelně-izolační vlastnosti.
    Termoizolační nátěr ThermoShield se s úspěchem používá v oblastech od Sahary jako ochrana proti přehřívání od oslunění, až po oblasti za polárním kruhem, jako bariéra bránící úniku tepla.


Multifunkční ochranný nátěr s unikátními vlastnostmi tepelné ochrany staveb

    Dopadá-li nízkofrekvenční elektromagnetická energie (jedná se o zářivou část složky vedení tepla porézní hmotou stěny) průchodem stěnou z vytápěného interiéru stavby, tuto pří dopadu na vrstvu nátěru z velké části odrazí zpět do interiéru.
    Mnoho lidí stále promítá přímo na obyčejnou bílou zeď, což alezpůsobuje nízkou kvalitu obrazu. Doposud byla jedinou lepší variantou koupě projekčního plátna, které mohlo občas být stejně drahé jakosamotný projektor. Se samostatným plátnem se navíc objevuje spousta nastavování a hledání místa kam ho uložit pokud není potřeba, nebo ještě hůř; je potřeba pod strop napevno přidělat nevzhlednou konzoli s rolovacím plátnem. Navíc je možné, že se plátno neustálým vytahováním poničí nebo se mu časem zohýbají okraje. Projekční barva Mighty Brighty je mnohem lepší řešení. Stačí jí pouze namalovat na zeď a můžete si na své nové projekční ploše začít užívat dokonalý obraz:
    Mighty Brighty je nový unikátní koncept pro vytvoření dokonaléhopromítacího plátna přímo na zdi nebo jiné rovné ploše. Stačí jennamalovat a začít si užívat dokonale plochého, rovného obrazu který mávždy ten správný formát (4:3, 16:9...) .


Zajišťujeme kompletní servis nátěrů fasád po celé ČR:

    Vzhledem ke skutečnosti, že termoizolační nátěr ThermoShield není klasickou izolací a přesto má prokazatelné vlastnosti podstatně snižující spotřebu energie pro vytápění a klimatizaci, postarali se v Česku, výrobci a prodejci objemových izolací a fasádních barev, jak v médiích tak v internetových diskuzích o rozšíření nepravdivých a neseriozních informací, postupují bohužel zcela dle pravidla "to neznám, je to nesmysl". Pravdou je to, že termoizolační nátěr ThermoShield je potencionální levnější a z hlediska životnosti, velkou konkurencí.
    Nátěry, které jsou všeobecně nesprávně nazývané "termoizolačními nátěry", jsou mezi odborníky pro své unikátní a špecifické vlastnosti známé jako "termoreflexní nátěry".

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00