Jak na věc


náchodský zámek medvědi

Seznam a mapa vodních děl Republiky československé

    Časopis lze získat na odběrných místech, jejichž počet činí asi 130. Pro Náchodský SWING si čtenáři chodí ke dřevěným a velkým kovovým stojanům například do nákupních středisek, na městské úřady či do prodejen potravin po celém Náchodsku. Vedle toho je časopis distribuován do 2.000 firemních schránek v šesti městech regionu. Specifickým druhem odběrných míst jsou četné restaurace a kavárny, kde je Náchodský SWING – díky své solidní úpravě – k dispozici přímo na stolech, čímž se jeho čtenářský potenciál výrazně zvyšuje (odhadem může dostat za měsíc jeden časopis do ruky přibližně 300 hostů).
    Z podstaty měsíční periodizace časopisu plyne slabina v nedostatečné aktuálnosti. Tu se Náchodský SWING snaží eliminovat souběžně vedenými webovými stránkami www.nachodskyswing.cz, které přináší denní kulturní servis zastoupený pozvánkami na blížící se akce, pravidelně aktualizovanými fotogaleriemi nebo např. prezentacemi CD a DVD novinek. Mimo to také stránky slouží jako médium doplňující časopiseckou formu, a to prostřednictvím rozšířených verzí rozhovorů a fotografií z nich, odkazů na relevantní materiál ve formě videí apod.
    Poměrně neobvyklým jevem v současných médiích je fakt, že cílovou skupinou Náchodského SWINGU jsou všichni obyvatelé náchodského regionu. Díky tomuto kroku časopis nediskriminuje žádnou složku obyvatelstva, a periodikum tak na odběrných místech shání všechny generace od studentů středních škol až po seniory.
    Náklad: 12 000 výtiskůDistribuce: FERDA spol. s r.o.Perioda: MěsíčníkTisk: Tisk AS, s.r.o.Povoleno: MK ČR E 14704Vydavatel: Posel - inzertní noviny s.r.o.


Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

    Důležitým faktorem oblíbenosti časopisu je také jeho cena. Za Náchodský SWING čtenáři neplatí. Na řadě odběrných míst je proto během prvního týdne časopis rozebrán – čtenáři si zvykli shánět nové číslo co nejdříve.
    SokA Tábor, Fond ONV Tábor: Výměrem VIII/1-515.33-1952 z 23. prosince 1952 bylo poslednímu mlynáři na Náchodským mlýně, Náchod čp.1 Janu Korendovi nařízeno vrátit živnostenský list s odůvodněním, že více než 6 měsíců neprovozuje svoji živnost.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

    Pozitivní hodnocení periodika dotváří aktivity, které redakce pod hlavičkou Náchodského SWINGU provozuje. Jedná se především o kulturní projekt Náchodský SWING uvádí… (www.nsuvadi.cz), který se snaží zkvalitnit kulturní život v regionu koncerty takových veličin, jako jsou Marta Kubišová, Marie Rottrová, Dan Bárta, Jiří Stivín, Jaroslav Svěcený, popř. divadelními hrami. Vydavatel Náchodského SWINGU dále provozuje pro větší a komfortnější dostupnost regionální kultury rezervační a prodejní systém vstupenek Kupvstupenku.cz (www.kupvstupenku.cz). Vedle toho se redakce angažuje také ve společenských problémech, jako je např. problematika řízení v opilosti. Petici Vražedné promile tak díky aktivitě časopisu podepsalo 763 lidí. Dále se redakce Náchodského SWINGU hlásí i ke společenské zodpovědnosti a podporuje dobročinné nadace (Pomocné tlapky, Domov Sv. Josefa...).
    Kulturně-společenský měsíčník pro Náchodsko Náchodský SWING se od roku 2007, kdy vznikl, nachází v pozici, kdy je poptáván širokým spektrem obyvatel nejen náchodského regionu. Příčin této situace je hned několik.informační hodnota
    Časopis Náchodský SWING se stal neodmyslitelnou součástí nejen kulturního života náchodského regionu a jeho mladá redakce se bude snažit prestiž, kterou se časopisu podařilo vydobýt, nadále zvyšovat zkvalitňováním své činnosti jak po stránce formální, tak obsahové.


Současné fotografie - vodní dílo

    Náchodský SWING přináší přehlednou formou souhrnné informace o kulturním dění v celém regionu. Navíc čtenářům poskytuje nadstavbové informace v podobě rozhovorů s regionálně významnými osobnostmi (které často nemají jinou možnost, jak své úspěchy zveřejnit), textů představujících regionální kulturní skupiny, významnější instituce a občanská sdružení, místa setkávání apod., dále v podobě reportáží a reportů z již uskutečněných kulturních akcí, expresních zpráv atp. Časopis také zveřejňuje kulturní informace celorepublikového charakteru, jako jsou rozhovory se známými osobnostmi, recenze filmových novinek, popř. tipy na kvalitní nově vydaná CD, DVD a knihy. Na pomezí těchto dvou oblastí se pohybuje jedna z nosných rubrik periodika Téma, jehož náplň časopis přizpůsobuje aktuálnímu dění v regionu i v celé České republice. Náchodský SWING se také snaží čtenáře bavit seriózní formou, což zajišťuje pravidelný sloupek nebo vědomostní kvízová rubrika. Mimoto se periodikum zaměřuje na volnočasov
    Vychází v následujících lokalitách:Náchod, Staré Město nad Metují, Běloves, Červený Kostelec, Stolín, Lhota za Červeným Kostelcem, Horní Kostelec, Česká Skalice, Malá Skalice.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00