Jak na věc


medard počasí foreca

Počasí na email + odběr aktuálních článků

    Výšky terénu a jeho pokrytí (24 kategorií - vodní plochy, zástavba, zemědělská půda, skály apod.) jsou určeny daty z USGS (United States Geological Survey). Tato data mají v MM5 modelu rozlišení asi 900m. Jde o velmi přesný model terénu, který zachycuje i útvary menších rozměrů. Tato přesnost sice není plně využita při zobrazení předpovědi s rozlišením 9 km, ale při výpočtu modelu je lepší vycházet z podrobnějších údajů o terénu.
    Určitě tedy model Medard vyzkoušejte, je to kvalitní předpovědní nástroj. Netřeba však zdůrazňovat že nic není stoprocentní, a už vůbec ne předpověď počasí. Je jasné, že i tak dokonalý model jako je Medard se nezřídka sekne. Úspěšnost předpovědi také klesá čím dále do budoucnosti se díváme. Počasí je složitý jev – obecné problémy s předpovědí jsem popisoval v předchozím, úvodním článku. Musíme být rádi že dokážeme předpovídat počasí alespoň tak jako nyní.


MEDARD online - model pro předpověď počasí

    Velké uznání si naopak zaslouží PDA verze. Je velmi povedená, dostupná jak ve VGA (rozlišení 640 x 480), tak ve QVGA (320 x 240). Navíc oproti “dospělé” verzi je její ovládání velmi jednoduché a intuitivní. Abych pravdu řekl, osobně používám i na PC verzi pro PDA. Ve VGA rozlišení jsou snímky stejně velké jako v dospělé verzi. Navíc po načtení se vám zobrazí aktuální nejbližší snímek a odpadá tak překlikávání na začátek. Ovládací prvky jsou na první pohled rozeznatelné a samotné tlačíta jsou možná ještě o něco větší než na dospělé verzi.
    V rámci projektu Evropské unie APPETISE začal být v Medardu používán model MM5. Jím předpovídané meteorologické veličiny jsou nezbytným vstupem pro chemické transportní modely a pro statistické předpovědi koncentrací polutantů, zvláště přízemního ozonu.


Předpověď počasí – model Medard

    Jaké jsou nevýhody? Myslím si že největší slabinou je ovládání. Nejdůležitejší 2 šipky jsou velmi malé a pokud pracujete třeba s touchpadem na notebooku, je velmi nepříjemné se do nich trefovat. Navíc jsou šipky a vlastně celá časová osa ve velmi bledé barvě a skoro zanikají. A když už jsme u časové osy, je na ní čtvereček označující konkrétní snímek, který intuitivně vybízí k tomu chytit jej a posunovat s ním po ose. To ale možné není. Další podivnost je v tom, že po počátečním načtení předpovědi se vám nezobrazí nejbližší snímek, ale snímek až někdy z následujícího dne a vy tak musíte klikáním přejíždět zpátky. Celkově vzato je ovládání minimálně trochu neintuitivní a autoři se mohli výrazněji zaměřit na to, jak vnímá jejich aplikaci uživatel, který na stránky přijde poprvé.
    MM5 je numerický model atmosféry, využívaný pro účely předpovědi počasí. Je vyvíjen už od sedmdesátých let minulého století. "MM" v názvu znamená "Mesoscale and Microscale", tedy střední a malé oblasti modelování.
    Mezi různými předpovědními modely nejsou co do přesnosti předpovědi výrazné rozdíly. Přesto mi Medard přijde za tu dobu co ho používám přecejenom o trochu přesnější něž ostatní modely. Síla Medarda je však v něčem jiném. Tím je časové rozlišení. Mám na mysli to, že jednotlivé snímky si můžete posunovat s nejmenším krokem 1 hodina. Navíc data jsou každou hodinu aktualizována a to s velmi malou prodlevou. Díky tomu získáte přehled i o současném dni (když se např díváte ráno). S tak vysokým časovým rozlišením si můžete opravdu svůj program naplánovat podle předpovědi.
    MM5 je navržen speciálně pro regionální předpovědi počasí v reálném čase, ale je upravován i pro jiné účely. Především se jedná o simulace atmosférických dějů a jevů jako změny klimatu nebo tropické cyklony.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00