Jak na věc


medard počasí foreca

MEDARD online - model pro předpověď počasí

    Mezi různými předpovědními modely nejsou co do přesnosti předpovědi výrazné rozdíly. Přesto mi Medard přijde za tu dobu co ho používám přecejenom o trochu přesnější něž ostatní modely. Síla Medarda je však v něčem jiném. Tím je časové rozlišení. Mám na mysli to, že jednotlivé snímky si můžete posunovat s nejmenším krokem 1 hodina. Navíc data jsou každou hodinu aktualizována a to s velmi malou prodlevou. Díky tomu získáte přehled i o současném dni (když se např díváte ráno). S tak vysokým časovým rozlišením si můžete opravdu svůj program naplánovat podle předpovědi.
    Výšky terénu a jeho pokrytí (24 kategorií - vodní plochy, zástavba, zemědělská půda, skály apod.) jsou určeny daty z USGS (United States Geological Survey). Tato data mají v MM5 modelu rozlišení asi 900m. Jde o velmi přesný model terénu, který zachycuje i útvary menších rozměrů. Tato přesnost sice není plně využita při zobrazení předpovědi s rozlišením 9 km, ale při výpočtu modelu je lepší vycházet z podrobnějších údajů o terénu.


Počasí na email + odběr aktuálních článků

    Nejprve uvedu krátký návod jak s modelem Medard zacházet. Po načtení úvodní stránky Medarda uvidíte vlevo 4 ikony reprezentující předpovědi pro 4 různé věci. Prakticky vás bude zajímat pouze ikona Oblačnost a potom také Srážky. Klikněte tedy např na Oblačnost. Zobrazí se vám rovnou samotná předpověď na mapě ČR. Kde přesně na mapě se nachází Malá Morávka (pokud to nevíte) můžete zjistit např na naší podstránce Mapa. Je důležité si uvědomit že na zobrazeném snímku znamená bíla barva oblačnost a černá barva jasnou oblohu. Dole pod obrázkem je časová osa spolu s ovládacími prvky. Posunování jednotlivých snímků v čase provádíte pomocí dvou bleděmodných šipek na koncích časové osy. Můžete si také pustit animaci (tj snímky se budou posunovat dopředu v čase samy) kliknutím na malou zelenou šipku vedle časové osy. Vlevo dole je malé menu kde si můžete překlikávat na zobrazení jiné vrstvy pro aktuálně načtený snímek (pro daný čas). Ovládání pro ostatní vrstvy je stejné.
    MM5 je numerický model atmosféry, využívaný pro účely předpovědi počasí. Je vyvíjen už od sedmdesátých let minulého století. "MM" v názvu znamená "Mesoscale and Microscale", tedy střední a malé oblasti modelování.


Předpověď počasí – model Medard

    Jaké jsou nevýhody? Myslím si že největší slabinou je ovládání. Nejdůležitejší 2 šipky jsou velmi malé a pokud pracujete třeba s touchpadem na notebooku, je velmi nepříjemné se do nich trefovat. Navíc jsou šipky a vlastně celá časová osa ve velmi bledé barvě a skoro zanikají. A když už jsme u časové osy, je na ní čtvereček označující konkrétní snímek, který intuitivně vybízí k tomu chytit jej a posunovat s ním po ose. To ale možné není. Další podivnost je v tom, že po počátečním načtení předpovědi se vám nezobrazí nejbližší snímek, ale snímek až někdy z následujícího dne a vy tak musíte klikáním přejíždět zpátky. Celkově vzato je ovládání minimálně trochu neintuitivní a autoři se mohli výrazněji zaměřit na to, jak vnímá jejich aplikaci uživatel, který na stránky přijde poprvé.
    V rámci projektu Evropské unie APPETISE začal být v Medardu používán model MM5. Jím předpovídané meteorologické veličiny jsou nezbytným vstupem pro chemické transportní modely a pro statistické předpovědi koncentrací polutantů, zvláště přízemního ozonu.
    Určitě tedy model Medard vyzkoušejte, je to kvalitní předpovědní nástroj. Netřeba však zdůrazňovat že nic není stoprocentní, a už vůbec ne předpověď počasí. Je jasné, že i tak dokonalý model jako je Medard se nezřídka sekne. Úspěšnost předpovědi také klesá čím dále do budoucnosti se díváme. Počasí je složitý jev – obecné problémy s předpovědí jsem popisoval v předchozím, úvodním článku. Musíme být rádi že dokážeme předpovídat počasí alespoň tak jako nyní.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00