Jak na věc


marie kružíková předvánoční předvánoční

9. 8. 2019 - Výtěžek pomůže některé z gymnazistek v Albánii na celý rok

    Písníček I. je zpěvník, který nabízí nejmenším zpěvákům více než 50 krásných písní. Zpěvník má tři oddíly, první je věnován ročním obdobím a jmenuje se "Od léta do léta",  druhý má název "Kamarádi zvířátka" a o čem je, není potřeba vysvětlovat a třetí oddíl je pojmenován "Zlobidla" a je věnován písničkám o strašidlech, trpaslících, čarování a čarodějnicích. Všechny skladby ve zpěvníku složila paní Marie Kružíková, učitelka mateřské školy v Jihlavě a písničky jsou v úpravě melodická linka, s textem a akordové značky.
    Jean-Pierra Asvazadouriana provázeli v Galerii Franta například radní Kraje Vysočina pro kulturu a cestovní ruch Marie Kružíková či starosta Třebíče Pavel Janata.
    Jakkoli je čeština pro cizince obtížný jazyk, jsou mezi nimi tací, kteří se jí naučí takřka dokonale. Důkazem tomu budiž francouzský velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian, který dnes navštívil Třebíč. Nejenže dokonale rozuměl mnohdy velmi rychlému výkladu, ale sám dokázal hovořit česky tak perfektně, že jeho původ leckdy prozrazoval jen jeho lehký přízvuk.Jeho Excelence si do Třebíče přijela prohlédnout obrazy zdejšího rodáka Františka Mertla, který v roce 1958 emigroval do Francie, kde žije v Provence a v uměleckém světě působí pod jménem Franta. Živě se zajímal o jeho život jak před emigrací, tak po Sametové revoluci."A jak to vlastně bylo s jeho občanstvím?" ptal se třeba průvodkyně.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00