Jak na věc


majetkové přiznání starost malý želetava

Kopřiva Václav - Chrudim napsal(a):

    Ekonom, narozen v Praze, vystudoval ekonomii na Cornell University a Princeton University. Je spoluzakladatelem a předsedou řídícího a dozorčího výboru CERGE-EI, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. V letech 1992-1998 působil jako zakládající ředitel Národohospodářského ústavu AV ČR, kde dosud působí jako vedoucí vědecký pracovník a kde vede think tank IDEA, který založil v roce 2009. Od 1. ledna 2012 působí na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, kde byl jmenován profesorem globální ekonomie a zakládajícím ředitelem Centra pro globální hospodářskou politiku (Center for Global Economic Governance – CGEG). V letech 1994-2003 působil jako ekonomický poradce prezidenta Václava Havla. Více informací najdete na osobních stránkách.


S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města

    6 Zpravodaj 3/2014 str. 6 Zasedání zastupitelstva města dne 26. února 2014 bylo v tomto volebním období již 23. v pořadí. Mělo hladký průběh a za necelé dvě hodiny zvládlo projednat čtrnácti bodový program. Největší rozsah se týkal majetkových záležitostí. Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej malých částí pozemků zastavěných trafostanicemi na území Boňova a Ratibořic společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. s tím, že si ponechalo předkupní právo pro město v případě, kdy by se trafostanice rušily. Dále se zabývalo nabídkou na převzetí několika státních pozemků v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou, Příložany, Ohrazenice na Moravě a Vacenovice. Schváleny byly nabízené plochy v intravilánu, v extravilánu nikoliv. Nové projednání a upravení návrhu směny pozemků se společností TINALDACK s.r.o. v katastru Jaroměřic bude třeba provést do následujícího veřejného zasedání. Kromě toho byla odsouhlasena koupě části pozemku v Horním ZPRÁVY Z RADNICE Město Jaroměřice nad Rokytnou nabízí ke krátkodobým proná
    Zajímáte se o krátkodobé investice? Chcete se naučit obchodovat, ale zdá se vám to příliš náročné? Už jste začal, ale nešlo to a nevíte, kde jste udělal chybu?


Ing. Břetislav Marek napsal(a):

    2 Zpravodaj 3/2014 str. 2 Předání výtěžku charitativní sbírky určené pro Kamilku Jak je Vám mnohým, vážení spoluobčané, známo, Rada města již třetím rokem o Vánocích vyhlásila charitativní vánoční sbírku na pomoc těm, kteří si ji nejvíce zaslouží a kteří nemají ve svém životě takové štěstí ve zdraví, jako většina z nás. Jsem velmi rád, že se tento dobročinný počin v našem městě ujal a lidé našeho města se k pomoci druhým hlásí. Je to projev šlechetnosti a svědčí o dobrém srdci, které v sobě lidé mají. Letošní charitativní sbírka byla určena pro malou holčičku z našeho města, Kamilku Jurkovou, které je pět let a která se narodila se závažným zdravotním postižením. V pátek 21. února 2014 jsem měl tu čest a milou povinnost slavnostně předat výtěžek z této sbírky, částku ,- Kč rodičům Kamilky. Tato částka bude použita na nákup speciálního kočárku určeného pro děti do šestnácti let, který Kamilce velice poslouží a určitě zlepší a usnadní její život. Velice tímto děkuji všem, kteří přispěli


Přimlouvám se za zřízení státního penzijního fondu

    8 Zpravodaj 3/2014 str. 8 Vítání jara - vynášení Morany Vynášení Morany a vítání jara je západoslovanský lidový zvyk, který se koná zpravidla na Smrtnou neděli. Jeho ústředním prvkem je figurína nazývaná Smrt, Morana, Morena nebo také Mařena. Tato figurína bývá vynášena za vesnici, kde je vhozena do potoka nebo řeky, která ji odnese z vesnice jako symbol překonání zimy. Chcete-li se i Vy zapojit do našeho průvodu, budeme se na Vás těšit na Smrtnou neděli 6. dubna 2014 od hodin na náměstí Míru. Nebojte se ozdobit jarními motivy, abychom zimu vynesli a jaro řádně přivítali. Nápomoci Vám může být také některá z lidových říkanek: Přišlo jaro do vsi, kde si, zimo, kde si? Byla zima mezi náma, ale už je za horama, hu, hu, hu, jaro už je tu! - Nesu nesu smrtku k Zelenýmu čtvrtku, až tu smrtku odnesu, nové léto přinesu. Smrťáka neseme s velkým nosem, do vody ho dáme, nad ním zazpíváme. - Smrt chodí po vsi má velký fousy už nemůže choditi musíme ji nositi od města k městu nesem nevěstu jestli n


nezfanatizovaný občan napsal(a):

    5 Zpravodaj 3/2014 str. 5 OKéNKO RADNÍHO Vážení spoluobčané, zima (pokud se to dá takto vyjádřit) končí a pomalu, ale jistě začíná jaro vyráží sněženky, bledule, kosi zpívají prostě je tu jaro, dle mě nejkrásnější období celého roku. Vraťme se ovšem k práci, ostatně OKÉNKO RADNÍHO by mělo především dávat občanům alespoň částečný přehled toho, co který radní má na starosti a také možnost hodnotit, jak se mu to daří Víte, jedno přísloví mě naučil bývalý starosta města, kterého si nesmírně vážím jako starosty i jako člověka, Ing. Langášek Jenda. Říkal: Josef, pamatuj si dobře za všechny dobré skutky budeš patřičně potrestán. Od té doby uplynulo nejméně 15 let naší společné práce a já mám velmi často možnost se o pravdivosti tohoto přísloví přesvědčovat. Naposledy na zastupitelstvu města v zimě, kde přišel náš největší kritik s návrhem na mé odvolání. Důvod neustále překračuji svoje pravomoci. Víc k tomu neví, nerozumí tomu, ale kritizuje a odsuzuje, otáčí názory verbálně i písemně na nást


Právě začíná Letní Live Trading se specialisty XTB

    10 Zpravodaj 3/2014 str. 10 Karneval s Kamarády Pro dospělé je měsíc únor dobou plesů a masopustního veselí. Pro děti je to doba karnevalů. V neděli 23. února jsme uspořádali karneval v Jaroměřicích nad Rokytnou. Tentokrát za námi dorazili mezi dětmi velmi o b l í b e n í K a m a r á d i, k t e ř í p ř i p r a v i l i dvouhodinový program plný her, tancování a veselých scének. Pro děti byly připraveny drobné dárečky za splněné úkoly, ale také hodnotnější ceny v dětské tombole. Hotel Opera, kde se celý karneval konal, byl nabitý k prasknutí a mezi rodiči a prarodiči se prohánělo mnoho princezen, vodníků, ale i filmových hrdinů. Lucie Melánová Pohřbívání basy a masopustní veselí V pondělí 3. března 2014 se uskutečnilo Pohřbívání basy a masopustní veselí. Kladete-li si otázku, proč byla tato akce uspořádána ve všední den a ne o víkendu, odpověď je následující. Podle tradice má být pohřbívání basy pořádáno den před Popeleční středou. Tedy v úterý. V tento termín se již pořádá pohřbívání ba


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00