Jak na věc


měření tělesného tuku praha

Měření rychlosti připojení k internetu

    Zajišťujeme měření prašnosti v pracovním prostředí. Měření jsou prováděna v souladu se Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
    Měření otáček je v průmyslu dosti častým úkolem. Jde například o kontrolu rychlosti otáčení motorů, hřídelí, ozubených soukolí, generátorů a jiných rotujících částí strojních zařízení nebo měření obvodové rychlosti těchto součástí, ale také třeba rychlosti posuvu dopravního pásu.
    Přístroj vysílá trvalý, nepřerušovaný světelný paprsek, nejčastěji laserový. Ten dopadá na speciální odrazku, nalepenou na rotující součásti (odrazné samolepky jsou součástí dodávky). Ta vždy při průchodu odrazí paprsek zpět a ten je pak sejmut optikou otáčkoměru. Po převedení na elektrický impulsy jsou tyto čítány přesným čítačem, řízeným krystalem, jejich frekvence vyhodnocována a výsledek zobrazen na digitálním displeji. Měření je nezávislé na vlastnostech lidského oka a v rámci měřicího rozsahu, který bývá značně široký, a při splnění podmínek pro měření jsou výsledky jednoznačné a na rozdíl od stroboskopů nezávislé na lidském faktoru. Pro tyto přístroje se někdy rovněž užívá označení fototachometr.


NMPB Routes 96, NMPB Routes 2008, RLS 90 (E01/VSD/2019)

    Bezkontaktní měření otáček naproti tomu nevyžaduje dotyk a snímání pohybu je realizováno světelným paprskem. Vzhledem k tomu, že není potřebný mechanický kontakt, je toto měření ve většině případů jednodušší, rychlejší a praktičtější, nedá se ale říci, že je vždy výhodnější. Pro některé úlohy nebo podmínky měření je vhodnější nebo dokonce jedině možné měření otáček kontaktním způsobem, například při měření obvodové rychlosti, při malém průměru hřídele nebo při uspořádání nevhodném pro bezdotykové měření otáček. Obě metody se tedy vzájemně nenahrazují, ale doplňují. Vhodným řešením pro univerzální použití jsou proto kombinované otáčkoměry, které mají na jedné straně umístěno snímací kolečko pro mechanické měření a na druhé straně optiku pro bezdotykové měření. Toto řešení lze jen doporučit, takový otáčkoměr se zase nijak podstatně cenově neodlišuje od jednoúčelových přístrojů.
    Druhý způsob využívá setrvačnosti lidského oka. Vysílán je naopak světelný paprsek přerušovaný s nastavitelnou frekvencí, v okamžiku, kdy tato frekvence souhlasí s rychlostí otáčení měřené součásti se tato zdánlivě zastaví. Tímto principem se podrobněji zabývá odstavec Princip stroboskopu.
    Základem stroboskopu je výkonná halogenová výbojka (v některých bateriových přístrojích nahrazená výkonnou LED lampou), která vysílá intenzivní velmi krátké záblesky přerušovaného světla. Frekvenci těchto záblesků lze řídit, obvykle se pomalu postupně zvyšuje. Tzv. stroboskopický jev způsobuje, že díky setrvačnosti lidského oka se při blízkosti frekvence záblesků a rychlosti otáčení pozorovaného objektu jeho pohyb zdánlivě zpomaluje, až při úplném vyrovnání frekvence a otáček se zcela zastaví. V tomto okamžiku je možné odečíst přesnou rychlost otáčení na displeji přístroje, na kterém se zobrazuje frekvence záblesků. Tato přesnost je vzhledem k použití krystalem řízeného oscilátoru vysoká.


Naměřené rychlosti internetu na DSL.cz v prosinci 2019

    Součástí akreditovaného protokolu je standardně vyhodnocení obsahující zařazení profesí do kategorií dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb.
    Přístroje pro bezkontaktní měření otáček využívají v zásadě dvou principů.U prvního z nich přístroj vysílá trvalý světelný paprsek, obvykle laserový, který je odrážen speciální odrazkou, nalepenou na rotující součásti. Zpět k přístroji se tedy vrací paprsek pulzující, tyto světelné impulzy jsou snímány a v čítači přístroje je vyhodnocována jejich frekvence. Tento princip je podrobněji popsán v následujícím odstavci Princip bezkontaktního otáčkoměru.


Ať děláme co děláme, rychlejší to nebude...

    Pro první metodu, tedy kontaktní měření otáček jsou k dispozici ruční přístroje, které buď snímají rotační pohyb například řemenice nebo hřídele v její ose (pro stabilnější usazení je možno s výhodou využít soustružnického vpichu) nebo obvodovou rychlost přiložením snímacího kolečka k obvodu rotující řemenice nebo kola. V tomto druhém případě lze použít takový přístroj nejen pro měření obvodové rychlosti rotujících součástí, ale i pro snímání lineárního pohybu, tedy například posuvu dopravního pásu. Pro snímání pohybu jsou tyto přístroje obvykle vybaveny různými výměnnými nástavci s pryžovým povrchem pro spolehlivý přenos pohybu bez prokluzování, uzpůsobenými pro jednotlivá měření.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00