Jak na věc


lze zabránit vidět vlastníka nemovitosti v katastru

Číslo 1 - Notářská komora České republiky

    27 Pozemkové služebnosti Služebnost inženýrské sítě 62 V dnešní době je samozřejmostí, že dům či jakákoliv jiná stavba, je napojena na několik inženýrských sítí, jako je např. energetika, plynárenství, vodovod a atd. Provozovatelé však nevlastní pozemky s těmito sítěmi. Přesto potřebují sítě dále zřizovat a spravovat, provádět pravidelné kontroly a údržbu. Při neočekávaných haváriích je nutné tyto sítě opravit. To vše znamená, že potřebují mít oprávnění vstupovat na tyto pozemky. Nejčastějším způsobem vzniku je písemná smlouva, kterou mezi sebou uzavírá provozovatel sítě a vlastník zatěžovaného pozemku. Až když není dohoda s vlastníky možná, přistupuje se k dalším možnostem, jako je zřízení služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím správního orgánu. Při zřizování této služebnosti se obvykle pamatuje i na ochranné pásmo, které dané vedení potřebuje. Vždy je přesně stanoven okruh práv a povinností. Vlastník zatíženého pozemku má mimo jiné právo seznámit se s dokumentací zřizované sítě. Opr


Věcná břemena zapisovaná v katastru nemovitostí

    28 Pozemkové služebnosti 28 Obr. 1: Služebnost inženýrských sítí Služebnost opora cizí stavby Jak Kabelková uvádí Jedná se o zvláštní druh služebnosti, kdy na jedné straně povinný nese tíži cizí nemovitosti, na druhé straně jeho zdi, které nesou tíži cizí stavby, slouží též potřebám povinného. 66 Tuto služebnost si můžeme představit v případě, kdy si vlastník na jedné straně svého pozemku A vybuduje vysokou zeď, kterou využil k ukotvení trámů přístřešku pro auto. Vlastník vedlejšího pozemku by si obdobný přístřešek také rád vybudoval, a tak se dohodne s vlastníkem pozemku A a zřídí si tuto služebnost. Jak Girtová ve své práci uvádí, jedná se o klasickou služebnost, často využívanou už v římském právu. Tuto služebnost lze očekávat mimo jiné v řadové zástavbě. 67 OZ upravuje podílení se na nákladech. To by mělo být poměrné nebo podílové. Pokud bude nutné provést opravy, měli by se obě strany o vynaložené náklady podělit. Je nezbytné zdůraznit, že se jedná pouze o oporu cizí stavby, ne o


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00