Jak na věc


lékařská fakulta univerzity palackého v olomouci ischemické

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA DIZERTAČNÍ PRÁCE

    14 k dolní části nad bránicí je přístup výhodnější z levostranné torakotomie ( v sedmém meziţebří ). 3. pars abdominalis pod bránicí v dutině břišní a končí kardií ( esofagogastrickým spojením ). Je to nejkratší část jícnu. Ezofagogastrické spojení je na straně malé kurvatury ţaludku plynulé a nedá se makroskopicky rozpoznat. Na straně velké kurvatury tvoří zářez incisura cardiaca který ohraničuje tzv. Hisův úhel, který je důleţitou součástí antirefluxních mechanizmů kardie. Chirurgický přístup k břišní části jícnu je z horní střední laparotomie. Z chirurgického hlediska se hrudní jícen rozděluje na třetiny, které neodpovídají topografickoanatomickému dělení: 1. horní třetina od šestého krčního obratle po třetí hrudní, tj. od faryngu po bifurkaci trachey, leţí více vlevo 2. střední třetina od třetího po sedmý hrudní obratel část těsně pod bifurkací průdušnice, leţí více vpravo 3. dolní třetina od sedmého po devátý hrudní obratel, leţí více vlevo Svalovina jícnu je zodpovědná za jícnovo


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00