Jak na věc


koma z cukru

Projekt "KOMA - Industry s.r.o. – rozvoj pracovníků II."

    Vhodné nářadí dokáže prodloužit životnost ložisek a těsnění, zkrátit prostoje a náklady na opravy a zvýšit bezpečnost práce, snižovat náklady na výrobu řeznými nástroji.
    Udělení souhlasuVyplněním a odesláním formuláře uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společnosti KOMA-Industry s.r.o., jakožto správcem a případně jinou třetí osobou jakožto zpracovateli, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou od udělení souhlasu. Beru na vědomí, že mám právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb.. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.
    děkujeme Vám za důvěru, které se nám již řadu let dostává a které si velmi vážíme. Rok 2017 byl z hlediska zakázek a efektivity naší činnosti nejúspěšnější od hospodářské krize v roce 2008.


Rozdělení CMS na úseku výběhu a úseku karuselů na kontidrátové trati

    Společnost KOMA – Industry s.r.o. od 1.1.2020 úspěšně zahájila realizaci projektu s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012590 a názvem projektu KOMA - Industry s.r.o. – rozvoj pracovníků II.
    Personální změny, které jsme provedli v roce 2016, k tomu významně přispěly a v roce 2017 jsme nastolili nový směr inovací a robotizace průmyslu. Celá společnost přecházíme do další fáze automatizace a robotizace, proto i oddělení naší projekce a engineeringu musí doznat dalšího posílení.
    Cenově nejvýhodnější řešení parkování, zvýšení počtu parkovacích míst, tichý provoz, nenáročná údržba a obsluha. Systém může využít prostoru mezi sloupy, kde se nedá parkovat konvenčně, nebo v příjezdových řadách konvenčního parkování.
    Nové technologie, větší výrobní kapacity pro náročné obroby. Strojírenská výroba a obchod.
    Poloautomatický systém nezávislého parkování, využívá zhodnocení prostoru pro parkování uložením automobilů na palety vedle sebe buď kolmo nebo rovnoběžně s komunikací. Může vhodně doplnit parkování na volné ploše a tím zvýšit kapacitu parkování na stejné ploše o 40 až 60%. Vhodné pouze pro zastřešené prostory.


Oprava hl. ventilového bloku protahovacího lisu (ventily DN6 – DN100)

    Pro rok 2018 je zásadní, abychom nezpomalili trend a rozšířili svou činnost o nové obory, především v oblasti automatizace průmyslu, jelikož si tyto činnosti nyní nakupujeme. Věřím, že je to pro nás pro všechny krok správným směrem.
    Poloautomatický, cenově nejvýhodnější systém nezávislého parkování. Parkované automobily jsou uloženy na palety vedle sebe buď kolmo nebo rovnoběžně s komunikací.
    V rámci projektu ITI Technologie CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0012888 byly pořízeny 2 zařízení: 1 CNC soustruh a 1 mostový jeřáb.
    Rozsáhlá oprava – návrh, výroba a montáž nových hydraulických agregátů, repase hydraulických válců
    Společnost zabezpečuje dodávky zboží světových výrobců v oblasti ložisek, ropných produktů, ocelových polotovarů a výrobků, těsnění a pryží, obalových a vázacích materiálů, ochranných pracovních pomůcek, nářadí a nástrojů, pil, hydraulických a pneumatických prvků.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00