Jak na věc


koliha malá kozmicke ptaci louky

Pozorování z oblasti Kozmické ptačí louky

    Velké úsilí vyvíjíme v oblasti propagace přírody pro občany formou akcí pro veřejnost včetně prezentací pro školy. Součástí rezervace je i velká pozorovatelna trvale přístupná pro zájemce.


Kozmické ptačí louky – iniciativa k ochraně přírody

    Plány pro další, již třetí etapuV průběhu loňského roku nákup dalších pozemků na současných 52 ha plochy vybudil iniciativu dokončit vizi konečného provedení rozsáhlého mokřadu nadregionálního významu. V současné době probíhá územní a stavební řízení v rámci žádosti o vybudování třetí etapy Kozmických ptačích luk. Naší snahou je dosáhnout stavu, kdy v každé ze tří etap budování dáme vzniknout poněkud odlišnému prostředí. Zatímco v první etapě šlo o meandrování napřímeného melioračního kanálu s četnými napojenými tůněmi o různé ploše a hloubce, ve druhé etapě byly rovněž vytvořeny tůně, ale s cílem více napodobit přírodní mokřad, tedy s velmi členitými břehovými partiemi s mnoha zákrutami, výběžky, poloostrovy a ostrůvky. Projekt pro třetí etapu se zaměřuje na vytvoření opět odlišného prostředí od dvou předcházejících. Záměrem je sezonně zatopit vodou co největší rozsah plochého lučního terénu tak, aby se vodní sloupec o výšce 30–40 cm rozprostíral rovnoměrně po celé zavodněné ploše. Se
    Počátky snah o nápravuIniciátoři projektu – společníci firmy – se snaží alespoň o částečnou nápravu daného stavu. Pod záštitou společnosti Semix a s výraznou finanční podporou této firmy vykupují postupně pozemky tak, aby ucelená plocha ve vlastnictví dovolila realizovat plány na obnovu co největšího území. V současné době bylo získáno vlastnictví k 52 ha pozemků s cílem dosáhnout konečného stavu o výměře 64 ha. Nákupy pozemků se uskutečňují postupně od roku 2006 přibližně ve třech vlnách a tomu odpovídají i tři etapy hlavních terénních úprav.
    U cesty na Kozmice 1 ex. ťuhýk šedý, na loukách 1 ex. volavka bílá, přelétá poštolka obecná a 3 ex. káně lesní. V zadní části směrem k Dolnímu Benešovu se pase 8 husí velkých.
    Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.


PŘIDEJTE VLASTNÍ POZOROVÁNÍ PŘÍRODY!

    3 ex. labuť velká přelétá, 5 ex. kormorán velký přelet nad řekou Opavou, 1 ex. poštolka obecná, 2-3 ex. káně lesní přelet.
    V území déšť, přesto na loukách a mokřadech 4 ex. vodouši šedí, 8 ex. vodoušů bahenních, 2 ex. vodouši rudonozí, 1 ex. bekasína otavní, 8 ex. čejek chocholatých, 1 samec hvízdáka euroasijského , 1 samec a 2 samice morčáka velkého, 1 ex. potápka malá, 8 ex. husy velké, 1 pár husy běločelé, 1 lyska černá, 1 samec bramborníčka černohlavého, 2 vrány šedé, 1 pár labutě velké (samice sedí na hnízdě), 1 pár kachny divoké.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00