Jak na věc


koliha malá kozmicke ptaci louky

Pozorování z oblasti Kozmické ptačí louky

    V území déšť, přesto na loukách a mokřadech 4 ex. vodouši šedí, 8 ex. vodoušů bahenních, 2 ex. vodouši rudonozí, 1 ex. bekasína otavní, 8 ex. čejek chocholatých, 1 samec hvízdáka euroasijského , 1 samec a 2 samice morčáka velkého, 1 ex. potápka malá, 8 ex. husy velké, 1 pár husy běločelé, 1 lyska černá, 1 samec bramborníčka černohlavého, 2 vrány šedé, 1 pár labutě velké (samice sedí na hnízdě), 1 pár kachny divoké.
    Z rána u řeky Opavy 2 dospělí orli patrně tokají, po dotírání hejna strak odlétají proti proudu řeky Opavy. Nad lokalitou během dne přelétá přibližně 60 - 70 hus velkých, 2 ex. labutě velké, dokonce první 2 čejky chocholaté, 2 ex. krkavce velkého, do 10 ex. kormorána velkého. Postupně přelétají 3 volavky popelavé, do 5 ex. kání lesních, 1 ex. poštolky obecné, 3 ex. kachna divoká.
    Volavka stříbřitá (1 ex), volavky bílé (4 ex), popelavé (8 ex) , čápi černí (7 ex) a bílí (1ex), vodouš šedý (7 ex), vodouš kropenatý (4 ex), bekasina otavní (1 ex), čejky chocholaté 100 ex
    3 ex. labuť velká přelétá, 5 ex. kormorán velký přelet nad řekou Opavou, 1 ex. poštolka obecná, 2-3 ex. káně lesní přelet.


Kozmické ptačí louky – iniciativa k ochraně přírody

    Plány pro další, již třetí etapuV průběhu loňského roku nákup dalších pozemků na současných 52 ha plochy vybudil iniciativu dokončit vizi konečného provedení rozsáhlého mokřadu nadregionálního významu. V současné době probíhá územní a stavební řízení v rámci žádosti o vybudování třetí etapy Kozmických ptačích luk. Naší snahou je dosáhnout stavu, kdy v každé ze tří etap budování dáme vzniknout poněkud odlišnému prostředí. Zatímco v první etapě šlo o meandrování napřímeného melioračního kanálu s četnými napojenými tůněmi o různé ploše a hloubce, ve druhé etapě byly rovněž vytvořeny tůně, ale s cílem více napodobit přírodní mokřad, tedy s velmi členitými břehovými partiemi s mnoha zákrutami, výběžky, poloostrovy a ostrůvky. Projekt pro třetí etapu se zaměřuje na vytvoření opět odlišného prostředí od dvou předcházejících. Záměrem je sezonně zatopit vodou co největší rozsah plochého lučního terénu tak, aby se vodní sloupec o výšce 30–40 cm rozprostíral rovnoměrně po celé zavodněné ploše. Se


PŘIDEJTE VLASTNÍ POZOROVÁNÍ PŘÍRODY!

    Když byla v roce 2014 ukončena první etapa budování lokality a byly naplněny nově vzniklé tůně vodou, byli jsme s výsledkem spokojeni a mysleli jsme, že jsme dosáhli cílového stavu. Již následující rok ale bylo zřejmé, že nově vzniklé tůně sice dobře slouží různým druhům kachen a čejkám, ale pro vytvoření podmínek k hnízdění dalších náročnějších druhů, zejména ze skupiny bahňáků, je potřeba udělat něco mnohem víc. Uvědomili jsme si, že jsme vlastně vytvořili jen jámy v terénu a naplnili je vodou. To určitě není málo, zejména obojživelníci a vážky velmi profitovali z nových mokřadů svým masovým rozmnožováním. Pro zatraktivnění biotopu jsme se z uvedených důvodů rozhodli provést takové zákroky, aby se voda mohla rozlít po loukách přiléhajících k již vybudovaným tůním. Abychom dosáhli tohoto stavu, muselo být přebudováno stavidlo, zadržující vodu, a dále bylo třeba provést terénní práce značného rozsahu. Od měsíce října 2017 se tyto práce protáhly do ledna 2018, jejich součástí bylo i zvě
    Velké úsilí vyvíjíme v oblasti propagace přírody pro občany formou akcí pro veřejnost včetně prezentací pro školy. Součástí rezervace je i velká pozorovatelna trvale přístupná pro zájemce.
    Kozmické louky dříve patřily k jednomu z nejvýznamnějších hnízdišť břehouše černoocasého (Limosa limosa) v ČR. Ještě v roce 2002 bylo pozorováno sedm párů a doloženo pět hnízd, v roce 2003 už jen dva páry (L. Boucný, P. Vondráček in Štastný & Bejček et al. 2006). V té době v území hnízdily i bekasiny otavní (Gallinago gallinago), vodouši rudonozí (Tringa totanus) a patrně další. V následujících letech již přítomnost těchto významných druhů nebyla zaznamenána.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00