Jak na věc


kochleární implantát u dospělých

Předoperační logopedická příprava

    Mám v životě velké štěstí, protože moje práce je zároveň mým velkým koníčkem. Pracuji v oboru logopedie již mnoho let, naslouchám všem svým klientům bez ohledu na jejich věk, snažím se jim pomoci podle jejich indiviuálních potřeb a raduji se s nimi z každého sebemenšího úspěchu. Nejvíce mě potěší, když se mí klienti na logopedii těší. Vyznávám životní filozofii respektovat a být respektován, kterou se snažím uplatňovat nejen v životě, ale také ve své práci. Úcta, respekt a radost ke mně a mé práci zkrátka patří.
    <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-47482675-1', 'cespo.eu'); ga('send', 'pageview');</script>
    Po jednání lékařů z Motola byla cena zvukového procesoru Freedom stanovena na 231.532,-Kč. VZP z toho platí 75%,tj. 173.649,-Kč. Pacient doplácí 25%,tj. 57.883,-Kč. Součástí procesoru je závesný ovladač.Cena druhého (kapesního) není v základní sestavě a uživatel si ho kupuje u fy AIMA s.r.o. v ceně 16.323,-Kč. Závěsný ovladač může být napájen speciálními nabíjecími Li akumulátory.Cena nabíjecího BTE systému (nabíječka a 2 akumulátory) je 13.597,-Kč.


Jak pracuje kochleární implantát

    Logopedie, kterou jsem vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci, mě už pěkných pár let doprovází životem. Od roku 2013 jsem pracovala jako logoped na intenzivních logopedických pobytech pro děti s narušeným vývojem řeči a koktavostí a následně jako logoped v olomoucké mateřské škole. Maličko odlišný pohled na logopedii jsem si směla vyzkoušet na stáži v USA a inspiruje mě dodnes, upřednostňuji přátelský přístup a terapii hrou nad „drilem. Nejšťastnější jsem, když se můžu s klienty radovat z pokroků, které jim naše společná práce přinese.
    Ještě, než dojde k implantaci, je nutné, aby pacient prošel celou řadou vyšetření. V první řadě musí být pacient podrobně vyšetřen na foniatrii a ORL. Další vyšetření provádí klinický psycholog, klinický logoped, neurolog, oftalmolog.
    Rehabilitace po implantaci začíná tím, že se dítě postupně učí poznávat přítomnost či nepřítomnost zvuků v okolí, učí se na tyto zvuky reagovat a určovat odkud přichází. Postupně dítě učíme rozlišovat zvuky: krátké, dlouhé, vysoké, hluboké, tiché, hlasité. Cílem logopedické terapie je naučit dítě využívat kochleární implantát v maximální možné míře tak, aby se dítě naučilo komunikovat mluveným jazykem. Velmi důležitá je spolupráce klinického logopeda s rodinou. Logopedická rehabilitace by měla probíhat formou hry, dítě by mělo být za každý mluvený projev odměňováno, stále by mělo mít velkou motivaci k využívání svého hlasu a sluchu při procesu mluvení.


Princip slyšení s kochleárním implantátem vysvětlíme na obrázku

    Použití kochleárního implantátu není vhodné v případě hluchoty způsobené poruchou sluchového nervu nebo vyšších sluchových drah a tam, kde předoperační zobrazovací vyšetření ukáže anatomické abnormality hlemýždě.
    V případě, že není možné využít ke korekci poruchy sluchu sluchadla, je možné voperovat (ať už dítěti nebo dospělému) kochleární implantát. Tento implantát je hlavní rehabilitační pomůcka pro jedince s těžkou percepční sluchovou vadou (porucha vnitřního ucha - hlemýždě). Příčina poruchy, kterou napravujeme implantací, je tedy v hlemýždi. Základním předpokladem implantace je funkční sluchový nerv, průchodný hlemýžď pro vsunutí drátku s elektrodami a funkční musí být i celá sluchová dráha s mozkovými centry pro zpracování informace. Kochleární implantát totiž funguje tak, že elektrickými impulsy dráždí sluchový nerv. V případě, že sluchový nerv není funkční, není možné kochleární implantát k rehabilitaci využít.


Kritéria výběru kandidátů kochleární implantace

    Ještě, než dojde k implantaci, musí být dítě schopné určovat některé hlasité zvuky. Tento proces se nazývá detekce zvuků. Pokud je u dítěte prováděna vhodná rehabilitace, pak je dítě schopno detekovat hlasité zvuky, odezírat a podat za pomoci odezírání několik známých předmětů (hraček – autíčko, míč, panenku, kostku apod.) Kromě toho musí se musí před implantací nacvičit tzv. Podmíněná reakce na zvukový podnět. To znamená, že v případě, že dítě zaznamená zvuk podá vám kostku, nebo vloží kostku do krabičky a podobně. Zkrátka zareaguje smluveným signálem na zvuk. Dále se dítě musí umět naučit reagovat na přerušování řady zvuků (například ťukáme na bubínek, jakmile přestaneme, dítě vhodí kostku do krabičky). Velmi důležité je seznámit dítě s pojmy: nic, málo, víc, dobře, moc, stejné, jiné. Tyto pojmy jsou velmi důležité po operaci při nastavování kochleárního implantátu.
    Bylo by však velkou chybou myslet si, že po implantaci člověk bude normálně slyšet. Zvuky, které vznikají při elektrickém dráždění jsou nepřirozené, nejsou to stejné zvuky, které vznikají při přirozeném dráždění funkčního hlemýždě. Po implantaci je velmi důležitá dlouhodobá rehabilitace, kterou zajišťuje, foniatr, klinický logoped, klinický psycholog.
    Pacient (v případě dítěte), rodina musí být podrobně informováni o možnostech, omezeních a rizicích kochleární implantace a mají realistické očekávání. Dospělý pacient musí být sám dostatečně motivován k implantaci. Rodina dítěte musí být připravena k dlouhodobé spolupráci se všemi výše uvedenými odborníky a musí chtít své dítě vychovávat orální metodou.
    Rehabilitační péče by měla být dobře zajištěná předem již před implantací. Po operaci bývá dítě v péči logopeda v centru kochleárních implantací a zároveň je vedeno v péči klinického logopeda v místě bydliště. Tato spolupráce by měla začít již v době přípravy implantace.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00