Jak na věc


kdy mám nárok na podporu v nezaměstnanosti po škole

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

    3 Nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká: a) uplynutím podpůrčí doby, přičemž se do podpůrčí doby nezapočítává doba, po kterou pobírá dávky nemocenského pojištění a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti, doba, po kterou uchazeč o zaměstnání vykonává některou z činností v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti, doba poskytování podpory při rekvalifikaci a doba vazby, b) ukončením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo c) vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání. Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň tří měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu dů


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00