Jak na věc


kdy mám nárok na podporu v nezaměstnanosti po škole

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

    2 a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na jeden měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Zákon o zaměstnanosti ukládá uchazeči o zaměstnání povinnost krajské pobočce úřadu práce ČR výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou úřadu práce ČR dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě, že vykonává více činností, se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají. Kdy se podpora neposkytuje? Jedná o případy, kdy se jedná o. a) poskytování starobního důchodu, b) poskytování dávek nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenské
    5 Při rekvalifikaci se podpora zvyšuje na 60 procent dřívějšího výdělku, pro rok 2014 je maximem zhruba korun měsíčně (0,65násobek průměrné mzdy v České republice). Po skončení podpůrčí doby (pět, osm nebo jedenáct měsíců) už nezaměstnaný získá jen sociální dávku ve výši životního minima, tedy necelých 3200 korun. Nevykazuje-li požadovanou aktivitu, dostane jen existenční minimum, tedy 2200 korun. Pro rok 2014 se podmínky získání podpory v nezaměstnanosti oproti roku 2013 nijak nezměnily. Jinými slovy, pokud Vám hrubý měsíční příjem činil např CZK hrubého, bude Vaše podpora v nezaměstnanosti následující. První dva měsíce: CZK Druhé dva měsíce: CZK Další měsíc: CZK Dream Job Vám přeje hodně pracovních úspěchů. Zdroj:


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00