Jak na věc


jinému slovní druh

K otázce slovních druhů v češtině

    a) dnes je pondělí, středa ..., je leden, únor ..., je jaro, léto ...; je dobře, zle, pěkně, škaredě, hezky ...; je povinnost, čest ... pracovat; je snadné, těžké (to splnit) ...; b) mladost radost, učení mučení ..., nic platno ..., jsem zdráv, nemocen.
    [2] Společná a podstatná pojmová povaha slov tvořících jeden slovní druh projevuje se zřetelně při vyjadřování myšlenek, ve větách. Je tedy slovní druh kategorie mluvnická. To se projevuje dále v tom, že s pojmovou povahou jako s rysem základním dialekticky souvisí, jsou ústrojně spjaty jisté mluvnické, morfologické a syntaktické rysy každého slovního druhu. Substantiva jsou slova sklonná, rozlišují mluvnický rod a označují osoby nebo věci jako nositele vlastnosti (mladý ... člověk). Přídavná jména jsou slova rovněž sklonná a rozlišují rod v závislosti na substantivech, která jsou nositeli vlastností jimi vyjadřovaných (mladý muž, mladá žena ...). Atpod.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00