Jak na věc


jezuitská kolej kutná hora terasa se sochami

Piknik v zahradách Jezuitské koleje

    Tak jako v jiných městech využili jezuité i zde zpočátku ke své činnosti stavebně upravené měšťanské domy a stavbu vlastní koleje připravovali především získáváním nutných finančních prostředků. 2. března 1667 uzavřel rektor koleje P. Jan Molitius smlouvu s významným italským, v Praze působícím architektem Giovannim Domenico Orsim. Již 1. října 1666 byla budoucí stavba vyměřena a 8. května byl slavnostně položen základní kámen. Stavba však pro nedostatek finančních prostředků postupovala velmi zvolna. Teprve 1. listopadu 1678 se mohli jezuité nastěhovat do severního křídla. Stavba pokračovala dlouhým východním křídlem. 2. října 1721 byl položen základní kámen jižní nárožní věře. Realizace plánovaného jižního křídla neproběhla.V té době byla již hotova terasa před kolejí. Rozsáhlá sochařská výzdoba, pro kterou je tento prostor přirovnáván ke Karlovu mostu v Praze, byla zhotovena mezi lety 1709–1716. Autorem soch je pravděpodobně jezuitský sochař František Baugut.Jako poslední bylo vybud

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00