Jak na věc


jan keller - posvícení bezdomovců

Jan Drda — Lidé — Česká televize

    V letech 1949–1956 byl předsedou Svazu československých spisovatelů. Byl členem Komunistické strany Československa, zastával významné kulturní i politické funkce, aktivně se účastnil represe proti nekomunistickým spisovatelům.
    Literární tvorba Jana Drdy je úzce spojena s krajinou jeho dětství a její značná část byla zfilmována. Mezi nejzásadnější Drdova díla patří románová prvotina zobrazující život na maloměstě Městečko na dlani, soubor jedenácti povídek z doby okupace a Pražského povstání Němá barikáda a soubor dvanácti pohádkových příběhů České pohádky.
    Drda studoval na příbramském gymnáziu a na Filosofické fakultě UK v Praze srovnávací dějiny literatur a klasickou filologii. Vysokoškolská studia však nedokončil. Během své kariéry publikoval ve Studentském časopise, redigoval univerzitní časopis Rozbor, byl kulturním redaktorem Lidových novin, šéfredaktorem týdeníku Svět práce a spolupracoval s celou řadou dalších redakcí.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00