Jak na věc


jakub kohák rodiče

Špičkové elektronářadí za odběr zboží

    Hudbě se Ryba věnoval již od dětství, hrál na klavír, housle a varhany. Za svůj život složil přes tisíc opusů. Z více než tisíce světských děl jsou oceňovány dvě sbírky písní na slova českých obrozeneckých básníků. Odkaz chrámových skladeb tvoří přes 200 děl, z nich 19 mší je určeno pro vánoční čas.
    Jakub Jan Ryba, autor České mše vánoční, jedné z nejhranějších skladeb v období Vánoc, složil 1 374 duchovních a světských skladeb. Byl stoupencem snah o znovuvzkříšení českého jazyka a o jeho kulturní prosazení. Jeho osvícenské novátorství se nesetkalo s pochopením vrchnosti a Ryba 8. dubna 1815 spáchal sebevraždu.
    8. dubna 1815 ráno ho přítel našel pod kopcem Štěrbina u rodné Voltuše umírajícího, s krčními tepnami proříznutými břitvou. Jako sebevrah byl pochován bez obřadu na zrušeném morovém hřbitově, teprve po čtyřiceti letech byly jeho ostatky přeneseny na rožmitálský hřbitov. Na místě jeho skonu vztyčili lesní dělníci prostý kamenný křížek. V roce 1933 nad ním byla navršena mohyla. Stojí tam dodnes.
    Sám měl třináct dětí a žil a skládal v bídě. Jak už to bývá, čím úspěšnější Ryba byl, tím větší nevoli a závist probouzel u svých ctihodných spoluobčanů. K ústrkům a pronásledování se přidala těžká nemoc a Jakub Jan Ryba už neuměl dál vzdorovat.


Jakub Jan Ryba — Lidé — Česká televize

    Jakub Šimon Jan Ryba se narodil 26. října 1765 v Přešticích. Na studiích v Praze ho zaujala klasická poezie a filozofie, studoval Voltaira, Rousseaua a stal se přívržencem osvícenské ideologie.
    Třebaže centrum krásného historického města Litoměřice rozhodně doporučujeme navštívit, zdejší pobočku JAKUB a.s. hledejte v místě snadno přístupném i pro nákladní dopravu – a sice v průmyslové oblasti nedaleko sjezdu z dálnice D8 (exit Litoměřice/Lovosice). Odborný personál rád pomůže s výběrem zboží z bohatých skladových zásob, ale stejně tak dokáže rychle a za výhodnou cenu obstarat zboží méně obvyklé. Litoměřická pobočka patří k jedněm z nejstarších v rámci celé skupiny JAKUB a.s., takže si můžete být jisti, že díky více než dvaceti letům zkušeností vědí zdejší pracovníci o elektromateriálu opravdu vše.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00