Jak na věc


jak získat vstupenky do divadla járy cimrmana

BUĎTE INFORMOVÁNI O AKCÍCH V PELHŘIMOVĚ

    Nedostatek času do začátku představení - V případě, že je do začátku představení už málo času, nahlaste v pokladně variabilní symbol nákupu a naši pokladníci Vám vydají klasické papírové vstupenky.
    Všeobecně závazné obchodní podmínky rezervace, prodeje a on-line prodeje vstupenek prostřednictvím internetu a podmínky účasti na kulturních akcích, platné v Kulturních zařízeních města Pelhřimova p.o.
    Pokud v e-mailové zprávě, kterou jste obdrželi spolu se vstupenkami, není uvedeno jinak, tak vstupenky není třeba vytisknout a postačí, když se při vstupu do sálu prokážete mobilním telefonem se staženou rezervací vstupenek s čitelným čárovým kódem.
    Plastová dárková karta je zabalena v pěkném obalu a jejím posláním je někoho potěšit. Na výběr máte z několika barevných a tematických motivů, které můžete zkombinovat podle sebe.
    Vstupenky nemám rezervované - V případě, že dané vstupenky nemáte rezervované a o představení je velký zájem a očekává se brzké vyprodání představení, doporučujeme Vám zakoupit si jiná místa a použít přímo platbu kartou namísto bankovního převodu.


Vstupenky do divadla Járy Cimrmana - Kontaktní formulář

    Reklamační řád stanoví postup zákazníka a provozovatele v případech, kdy přes veškeré úsilí provozovatele, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na kulturní akce, případně jiné akce provozovatele.Reklamaci podává zákazník osobně v místě předprodeje, elektronicky nebo telefonicky na zveřejněných kontaktech provozovatele s uvedením specifikace reklamovaných vstupenek či skutečností a svých osobních údajů.
    Dále zápletku klasické „cimrmanovské“ detektivní hry prozrazovat nebudeme, více informací naleznete na internetových stránkách Žižkovského divadla Járy Cimrmana.


Nejnovější inzeráty inzerce zdarma

    Vlastní hra se odehrává v železniční staničce Středoplky, do níž přijíždí bývalý vechtr Přemysl Hájek, kterému patří švestka v zastávce. Má povolení ji očesat, ale musí to stihnout do večera. Jelikož mu mladý vechtr Kamil Patka odmítne půjčit žebřík, chce Přemysl využít zkušenosti svého kamaráda, horolezce Sváti Pulce. Také Přemyslův bratranec Blažej Motyčka je pozván, aby pomohl očesat a získal třetinu úrody. Zdánlivě lehký úkol je komplikován faktem, že Přemysl Hájek trpí stařeckým neduhem, totiž neschopností udržet myšlenku, a stále zapomíná, co se po něm chce. Naopak Blažej Motyčka je neschopen myšlenku opustit a neustále ostatní zdržuje vyprávěním postřehů k tématu, které bylo probráno a již se o něm nemluví. Další zdržení přivodí postupně tři ženy, které stanicí projdou – Emilka Najbrtová, Jenny Suk a Andulka Šafářová. U všech se mladý Kamil Patka pokouší získat přízeň, ale až poslední z nich je ochotna se za něj provdat. Náhodně příchozí Eda Wasserfall z Klubu českých turistů vy
    Nesprávná e-mailová adresa - V případě, že jste neobdrželi vstupenky, je možné, že jste při nákupu vstupenek omylem zadali nesprávnou e-mailovou adresu. V takovém případě nám zašlete Variabilní symbol nebo ID platby na e-mailovou adresu info@ticketware.cz a my Vám vstupenky opětovně zašleme.
    Vám, našim předplatitelům a držitelům VIP Rock&Pop karet, ve spolupráci s Žižkovským divadlem Járy Cimrmana nabízíme dvě vstupenky na představení Vražda v salónním coupé v termínu 25. března 2018. Získat je může jeden z vás v naší soutěži. 
    Vstupenky nemám rezervované - V případě, že dané vstupenky nemáte rezervované a o představení je velký zájem a očekává se brzké vyprodání představení, doporučujeme Vám nečekat a zakoupit si jiná místa.


Předprodej bude zahájen 24.10. 2016 v 9:00 hodin

    Žádný problém. Vstupenky je možné uhradit přes internetové bankovnictví těch bank, které máte v nabídce při platbě. V případě, že se tam Vaše banka nenachází použijte prosím možnost Platba kartou. Jde o standardní platbu kartou a je možné zaplatit všemi uvedenými typy karet.
    Na naší webové stránce máte možnost zakoupit vstupenku přes internet a okamžitě ji zaplatit platební kartou nebo převodem. Není nutný tisk vstupenek. Stačí, když při vstupu do sálu ukážete na svém mobilu e-mail se vstupenkou.
    Personál zajišťující bezpečnost je oprávněn nevpustit návštěvníka akce bez zajištění předmětů, jejichž vnesení na místo konání akce je nepřípustné, jako jsou láhve, plechovky, zbraně, omamné látky nebo jiné předměty, které mohou být pořadatelem označeny jako nebezpečné nebo na akci zakázané.   Pořadatel nebo jím pověřená osoba má právo zakázat vstup na akci návštěvníkům, kteří se na místo konání akce dostaví po začátku akce či osobám podnapilým, osobám pod vlivem omamných nebo psychotropních látek nebo osobám ohrožující bezpečnost jejích ostatních návštěvníků.


Soutěž o vstupenky na Vraždu v salónním coupé v Žižkovském divadle Járy Cimrmana

    Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti Kulturních zařízení města Pelhřimova u smluvního partnera, společnosti Ticketware s.r.o. a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.Provozovatel přebírá záruky pouze za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v internetové nabídce akcí na webovém portálu www.kulturape.cz.
    Předložením vstupenky při vstupu a vstupem na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, s pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou. Na akci bude vpuštěn pouze první předložitel příslušné on-line zakoupené vstupenky.  V případě jakýchkoliv nestandardních situací, vzniklých při vstupu na místo konání akce, je zákazník povinen kontaktovat neprodleně přítomné zástupce provozovatele.


Divadlo Járy Cimrmana - Švestka

    On-line prodej vstupenek se realizuje prostřednictvím portálu http://www.kulturape.cz smluvního partnera, společnosti Ticketware s.r.o. Smluvní partner zprostředkovává, pokud není uvedeno jinak pouze prodej vstupenek z pověření pro kulturní akce Kulturních zařízení města Pelhřimova, p.o.. Zakoupením vstupenek vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a provozovatelem. Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s návštěvou akcí, zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s akcí.  Zákazník kupuje vstupenky za cenu zobrazenou při transakci, ta je konečná včetně případné zákonné sazby daně z přidané hodnoty. Případný předprodejní poplatek, který navyšuje cenu objednávky, je vždy uveden při výpisu objednávky. Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuj
    Není-li stanoveno jinak, při vracení vstupenek zákazníkovi nebude vrácena částka označená při transakci jako předprodejní poplatek. Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.
    Vrácení prostředků - V případě, že Vám byly finanční prostředky staženy z Vašeho bankovního účtu, do 3 pracovních dnů od platby Vám budou peníze automaticky vráceny na Váš účet.


Vstupenky do divadla Járy Cimrmana

    Zakoupené vstupenky může zákazník vrátit pouze z důvodu, že se představení z důvodů na straně poskytovatele neuskuteční (porucha na technickém zařízení, nedodání filmu do kina, onemocnění umělce apod). Podmínky pro vracení vstupenek v případě úplného zrušení akce určuje provozovatel. Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení na webovém portálu http://www.kulturape.cz. Pokud budou Kulturní zařízení města Pelhřimova, p.o. nuceni zrušit nebo upravovat termín akce, zveřejní tyto informace na webovém portálu www.kulturape.cz nejpozději tři hodiny před začátkem akce.  V odůvodněných případech jsou možné krátkodobé posuny termínů konání akcí. Informace o změně termínu konání akcí jsou uváděny na webovém portálu http://www.kulturape.cz. Při změně termínu představení zůstávají vstupenky v platnosti pro náhradní představení. Zákazníci budou v takovém případě informováni o možnostech jejich vrácení na webovém portálu http://www.kulturape.cz,  nebo formou odpovědi na dotaz za
    Plná e-mailová schránka - Ověřte si prosím, zda nemáte plnou poštovní schránku, což brání přijetí e-mailu se vstupenkami. Po uvolnění přeplněné poštovní schránky Vám systém automaticky odešle vstupenky ještě jednou.
    Při platbách máme s bankami nastavený a dohodnutý časový limit na zpracování platby 25 minut. Za tento čas musí banka platbu ověřit, zpracovat a zaslat nám potvrzení o zrealizované platbě.


V případě problémů se vstupenkami

    Vstupenky si lze rezervovat na maximální dobu 48 hodin, poslední možnost provedení rezervace má zákazník 96 hodin před plánovaným začátkem akce. V případě rezervace vstupenek na filmová představení v  kině Vesmír je platnost internetové rezervace od jejího vytvoření až do doby 24 hodin před začátkem představení. Vytvořenou internetovou rezervaci si zákazník vyzvedne pouze v místě předprodeje, Turistickém informačním centru Pelhřimov, Masarykovo náměstí 10 a to při sdělení variabilního čísla internetové rezervace. Zákazník může být vyzván k předložení svých identifikačních dokladů personálem provozovatele za účelem kontroly. Zákazník bere na vědomí, že v případě, že si vstupenky nevyzvedne ve stanoveném čase, provozovatel vstupenky uvolní k dalšímu prodeji bez dalšího oznámení zákazníkovi. Stanovený čas je oznámen zákazníkovi ihned po ukončení rezervace v rezervačním systému a zároveň zaslán emailem, pokud byl email správně zadán. Ve stanovené době 96 hodin, předcházející termínu předst
    Ve hře Ladislava Smoljaka uvidíte Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelku jako inspektora Trachtu, jenž vyšetřuje smrt továrníka Bierhanzela (Jaroslav Weigel, Bořivoj Penc nebo Petr Reidinger), která se stala během cesty z Istanbulu do Prahy.
     Nabízím lístky do divadla Járy Cimrmana na jejich nejnovější představení České nebe.Jedná se o 2 lístky na 30.1.2010. Fajn místa v 9. řadě uprostřed. Cena dohodou!,Vstupenky do divadla Járy Cimrmana
    Nedostatek času do začátku představení - V případě, že je do začátku představení už málo času, nahlaste v pokladně Variabilní symbol nákupu a naši pokladníci Vám vydají klasické papírové vstupenky.


Zakupte vstupenku online, s doručením do mobilu

    Zákazník má právo na podání reklamace, nedojde-li k úplnému a k řádnému nabytí všech zaplacených vstupenek. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu vstupenek. Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí/obdržení vstupenky (vstupenek) zkontrolovat správnost obdržených údajů. V případě zjištěných nesrovnalostí bude na základě okamžité reklamace zákazníka provozovatelem reklamovaná vstupenka (vstupenky) prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle obchodních podmínek. V případě, kdy dojde ke vzniku nestandardní situace v době kratší než 1 pracovní den před termínem konání akce, provozovatel nemůže zákazníkovi garantovat nárok na konkrétní zakoupenou vstupenku (vstupenky). Nastalou situaci řeší pověřené osoby provozovatele. Pověřená osoba provozovatele podá zákazníkovi informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. V případě,
    Zakoupením vstupenky a vstupem do prostoru konání akce zákazník souhlasí s případným pořizováním foto a video dokumentace z akce ze strany provozovatele a s případným zveřejněním bez nároku na finanční odměnu a tímto se zavazuje, že nezabrání v uveřejnění své fotografie či audio nebo video nahrávky v přímé souvislosti s navštívenou akcí. Bez povolení pořadatele není dovoleno návštěvníkům fotografování a pořizování zvukových ani obrazových záznamů.
    Pokud ještě platba nebyla provedena (např. jste zrušili nákup před platbou apod.) a Vámi zvolená sedadla jsou ještě obsazena, prosím opakujte nákup později. Vámi obsazena místa budou uvolněna do prodeje do 30 minut od Vašeho neúspěšného pokusu o nákup.
    Obdobně jako většina ostatních představení Divadla Járy Cimrmana, je i jevištní sklerotikon Švestka složen ze dvou částí – série odborných referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana, v části první a v druhé části pak ucelenějšího zpracování Cimrmanova díla – činohry Švestka.


Vstupenky do divadla Járy Cimrmana - Kontaktní údaje

    Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Smluvní partner provozovatele, společnost Ticketware s.r.o. shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Provozovatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ). Provozovatel je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů. Uzavřením transakce dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro vnitřní potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
    Statistiky o návštěvnosti: abychom věděli určit pro vlastní potřeby a pro potřeby našich reklamních partnerů, kolik lidí navštívilo naše stránky. Tato data jsou anonymní a poskytují nám skvělou zpětnou vazbu, jak lidé používají náš web, abychom mohli jeho obsah vylepšovat.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00