Jak na věc


hs flamingo meland krbová kamna

HS Obojek NEREZ, střední článek s karabinou, délka 58 cm, 3 mm

    Každá hlavice musí mít konfigurovanou "pozici" na adrese (samostatná, první, druhá nebo třetí).Dvě či více hlavic na jedné adrese nesmí mít stejnou pozici!!!
    skutečná teplota Ts poklesla na hodnotu Tv - H a hlavice otevřela měřená teplota Tr se skokem sníží na hodnotu skutečné teploty Ts; opakuje se situace z úseku I
    Hlavice HS3 má pevně stanovený rozsah teplot 6 ÷ 93°C nastavitelný po krocích 3°C. Při konfiguraci však umožňuje nastavit teplotní hysterezi 0 ÷ 21°C po krocích 3°C. Je určena především k ovládání ventilu na přívodu topné vody do výměníku TUV.
    Hlavice HS1, HS2 s verzí FW 052 (a vyšší) mohou spínat i povolený počet desek paměťových relé připojených ke kontaktům 1, 2. Deska elektroniky tak může nejen ovládat převodovku v el. hlavici, ale i plnit funkci koncového modulu, případně zastávat obě zmíněné činnosti.
    Teplotní hysterezi hlavic HS3 lze konfigurovat v rozsahu 0 ÷ 21°C po krocích 3°C. Hystereze je asymetrická směrem dolů od programované teploty. Podrobnosti viz popis hlavice HS3.


HS Obojek dlouhý článek CUROGAN: 76 cm

    dojde k zavření hlavice a Tr se skokem zvýší o hodnotu hystereze H: Tr = Ts+H (nebude tedy zobrazovat skutečnou teplotu),skutečná teplota Ts i měřená Tr budou klesat vlivem chládnutí a spotřeby TUV
    Činost HS3 je však specifická. Při dosažení programované teploty dojde k uzavření hlavice a údaj skutečné teploty je posunut nahoru o hodnotu konfigurované teplotní hystereze. Jakmile tato "upravená" teplota dosáhne programované teploty (ve skutečnosti skutečná teplota klesne na programovanou teplotu sníženou o rozsah zvolené hystereze), hlavice otvírá a skutečná teplota opět odpovídá realitě.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00