Jak na věc


hnojení řepky

Od 1. prosince 2019 začíná fungovat nový nástroj pro získávání pracovníků do potravinářství, zemědělství a lesnictví z Ukrajiny

    Malé rostliny potřebují rychlou podporu přes list (především za sucha), ale je potřeba i celkově přihnojit N. S postupující vegetací se snižuje dávka, v případě příznaků barevných změn se upravuje podle jejich intenzity.


Hnojení řepky stopovými prvky – do půdy nebo na list?

    3 Graf 1: Využití dusíku z aplikovaných hnojiv rostlinami (Ruzyně 2016) řepky napadenými virózami 1a : slabší rostliny (průměr kořenového krčku 4-5 mm) N = nitrátová forma N, A = amonná, Mou = močovina s inhibitorem ureázy 1b : silnější rostliny (průměr kořenového krčku 9-10 mm) Při regeneračním hnojení slabších porostů včetně porostů napadených virózami nebo poškozených mrazem lze doporučit kg N/ha nejlépe v dusíkatých minerálních hnojivech s ledkovou formou dusíku (LAV, LAD, Sulfan apod.). U silnějších porostů napadených virózami nebo poškozených mrazem s kořenovým krčkem nad 8 mm je možné doporučit kg N/ha také nejlépe v ledkové formě dusíku. U rostlin, které vzcházely za sucha zejména po orbě, je menší množství kořenů v povrchové vrstvě půdy (obr. 2), což bude vyžadovat časnou aplikaci hnojiv a větší množství srážek po hnojení, aby se dusík včas dostal ke kořenům rostlin. Vzhledem k omezené pohyblivosti dusíku v půdě a pomalému působení nejsou k přihnojení těchto porostů vhodná hno


Výzvy Ministerstva zemědělství k dotacím

    1 Hnojení ozimé řepky podle stavu porostu a půdy Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D., Ing. Radek Vavera, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze Ruzyni Teplé a větrné počasí v posledním týdnu urychlilo tání sněhu a prohřívání půdy a předpověď na příští dny vytváří podmínky pro jarní regeneraci řepky. Ve srovnání s minulými teplými zimami bude i přes současné oteplení nástup jarní vegetace většiny porostů řepky pozvolnější. Při regeneračním hnojení dusíkem, které již bylo zahájeno, je nutné v letošním roce více pozornosti věnovat skutečnému stavu porostu a půdy na daném stanovišti. Kromě silných zdravých porostů je řada porostů napadených virózami, poškozených mrazem nebo se slabými rostlinami s málo vyvinutým kořenovým systémem. Z odebraných vzorků ozimé řepky, které přivezli účastníci na Ruzyňský den z různých míst ČR byly všechny pozitivní na virus žloutenky vodnice (Turnip yellows virus, TuYV). Po zimě má většina napadených i zdravých rostlin menší počet ze


Od 1. prosince 2019 začíná fungovat nový nástroj pro získávání pracovníků do potravinářství, zemědělství a lesnictví z Ukrajiny

    2 Obr. 1 : Porost řepky po zimě (foto Růžek) Hnojení dusíkem porostů napadených virózami a se slabými rostlinami Největší rozdíly ve využití dusíku z aplikovaných minerálních hnojiv rostlinami budou mezi slabými a silnými rostlinami, ale rozdíly se dají předpokládat také u rostlin zdravých a napadených virózami. Zejména u slabých porostů s virózami, u kterých byly na rozdíl od nenapadených porostů během podzimu a zimy větší redukce rostlin a opad starších listů, je třeba zvážit efektivnost vynaložených prostředků. Konečné rozhodnutí o osudu těchto porostů můžeme oddálit přihnojením kg N/ha v LAD nebo LAV (vyšší dávku u porostů zakládaných minimalizací nebo po obilní předplodině se zapravením slámy). V polním pokusu s ozimou řepkou, kde byly rostliny ze 100 % napadené virem žloutenky vodnice (TuYV), jsme v podzimním období zjišťovali reakci rostlin na přihnojení různými dusíkatými hnojivy (s různými formami N) v dávce 40 kg N/ha. Při odběru rostlin s kořeny 12. prosince (necelé 2 měsíce


Hnojení řepky stopovými prvky – do půdy nebo na list?

    6 růstu nitrátová forma dusíku = 58 % (58 % v průměru let ) a nejméně amonná forma dusíku = 5 % (24 % v průměru). Z dusičnanu amonného (DA, obdobně z LAV, LAD) bylo tedy využito rostlinami 31 % N, z močoviny (MO) 29 % (34 % v průměru let ) a z močoviny s inhibitorem ureázy (MOu, obdobně UREA stabil ) 38 % N (41% v průměru). Při interpretaci dosažených výsledků na běžně používaná hnojiva (dávka 80 kg N/ha) by po aplikaci LAV nebo LAD rostliny do fáze butonizace využily 25 kg N/ha, u močoviny 23 kg Nha, u UREA stabil 30 kg N/ha a u hnojiva DASA jen 18 kg N/ha. Pro větší využití amonné formy dusíku rostlinami jsou nutné opakované srážky, mezi kterými musí nastat vhodné podmínky pro nitrifikaci (vyšší teploty, přístup vzduchu) a vytvořené nitráty se pak po srážkách dostávají ke kořenům rostlin. Tyto podmínky nastaly například v roce 2015 (graf č. 3a a 3b), kdy byl dusík v amonné formě využit rostlinami z 43 % obdobně jako N z močoviny (44 %). Také v tomto roce byla nejvíce využita nitrátov
    7 Graf. 3a: Využití dusíku z regenerační dávky (80 kg N/ha) ozimou řepkou (Lukavec, 2015) Graf 3b: Průběh teplot a srážek od hnojení do odběru rostlin (Lukavec, 2015)


Zachraňte vodu v pohraničí. Podepište petici!!!

    4 srážkách transportována ke kořenům rostlin (močovina, UREA stabil, močovina se sírou). Při dobré povrchové struktuře půdy a její ph nad 6 je možné doporučit také hnojivo DASA. Při stanovení dávky dusíku je třeba mít na paměti, že rostliny využijí jen část N z aplikovaných hnojiv (většinou do 60 %). Obr. 2 : Rostliny s menším množstvím postranních kořenů v povrchové vrstvě půdy (foto Růžek) Hnojení silných a průměrných porostů Nejlépe po zimě regenerují dobře přezimované rostliny s nepoškozenými listy a silným kořenovým krčkem, které obsahují v zelené nadzemní hmotě minimálně 50 kg N/ha. Silnější a mrazem nepoškozené rostliny se zelenými listy lépe reagují na dodaný dusík v hnojivech i ve vyšších dávkách, ale zároveň jsou citlivější na nedostatek dalších živin, např. síry a hořčíku, které mohou být po zimě vyplavené z povrchové vrstvy půdy. V letošním roce zejména u půd, které během zimy promrzly do větší hloubky, může omezovat příjem některých živin (P, Mg, Ca a částečně také S a nit
    V souvislosti s ukončením platnosti Projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem vnitra nový nástroj, který umožní pokračovat v získávání pracovníků z Ukrajiny za podobných podmínek.


Hnojení ozimé řepky podle stavu porostu a půdy

    5 v první polovině března je lepší použít amidickou formu dusíku (močovina, UREA stabil, močovina se sírou), zatímco při pozdějším termínu hnojení jsou vhodnější hnojiva s nitrátovou (ledkovou) formou dusíku (LAV, LAD apod.). Jestliže je dobrá povrchová struktura půdy s ph vyšším než 6 a bílé kořínky dosahují až k povrchu půdy, je možné k časnému regeneračnímu hnojení použít také hnojiva s málo pohyblivou amonnou formou dusíku (DASA, síran amonný). Tato hnojiva nejsou vhodná pro hnojení porostů s menším prokořeněním povrchové vrstvy půdy. Při použití hnojiv s nitrátovou formou dusíku k hnojení v únoru a na začátku března se doporučuje snížit dávku N vzhledem k riziku následných mrazů nebo vyplavení nitrátů mimo dosah kořenů rostlin. Jakmile po regeneračním hnojení začnou rostliny vegetovat, je třeba aplikovat co nejdříve druhou dávku dusíku většinou v hnojivech s obsahem síry ve vodorozpustné síranové formě. U silných porostů zpravidla aplikujeme potřebné množství dusíku ve dvou dávkác
    V souvislosti s ukončením platnosti Projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem vnitra nový nástroj, který umožní pokračovat v získávání pracovníků z Ukrajiny za podobných podmínek.
    Nekombinovat s morforegulátory – nevyhovuje ani dávka, ani struktura postřiku, u některých razantních (Caramba a Caryx) raději nechat odstup od aplikace 3 – 5 dnů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00