Jak na věc


hmotnostní tabulky ocelových profilů

Váš ocelový partner. Katalog sortimentu

    9 MECHANICKÉ VLASTNOSTI Tepelné zpracování P 265 GH N Jmenovitá tl. [mm] Mez kluzu R eh [MPa] min. Pevnost v tahu R m [MPa] Ta žnost A [%] min. Nárazová práce [KV] + [J] min. při teplotě ve C > P 295 GH N P 355 GH N Mo N a) a) NT Cr Mo a) a) 27 +NT/+QT QT NT a) a) Cr Mo NT/+QT QT a) a) N normalizačně žíháno, +NT normalizačně žíháno a popuštěno, +QT zušlechtěno (kaleno a popuštěno), a) hodnoty mohou být dohodnuty při objednávce 9
    4 Obsah Plechy z nelegovaných konstrukčních ocelí EN str. 5 Otěruvzdorné plechy str. 6 Kotlové plechy EN str. 8 Plechy z jemnozrnných ocelí EN str. 10 Plechy z vysokopevnostních jemnozrnných ocelí (zušlechtěné) EN str. 12 Plechy s vysokou mezí kluzu určené k pálení na laseru a tváření za studena EN str. 13 Plechy z jemnozrnných konstrukčních ocelí EN normalizačně žíhané str. 14 Plechy z jemnozrnných konstrukčních ocelí EN termomechanicky válcované str. 15 Plechy odolné působení vodíkové atmosféry str. 16 Slzičkové plechy DIN str. 16 Plechy z ocelí určených k zušlechtění EN str. 17 Plechy z cementačních ocelí EN str. 17 Plechy lodních jakostí str. 18 Plechy z ocelí dle ASME standardu str. 18 Plechy odolné působení atmosférických vlivů EN str. 19 Rozměrová norma EN kontinuálně válcované plechy a pásy za tepla str. 20 Rozměrová norma EN plechy válcované za tepla str. 21 Porovnání norem EN / ČSN / Ostatní str. 22 Atesty EN str. 23 4


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00