Jak na věc


halámková lucie zdravotní sestra

Cílové skupiny RIAPS

    Cílovými skupinami RIAPS jsou všichni ti, kteří potřebují, akceptují a jsou schopni využít služby nabízené v rámci programů a projektů RIAPS bez ohledu na pohlaví, věk, etnikum, společenské postavení, náboženské vyznání, politické přesvědčení , finanční situaci. V rámci prvního kontaktu je zajištěna služba i bez ohledu na místo bydliště. V rámci poskytování další služby mohou být z kapacitních důvodů preferováni klienti z regionu Trutnov.
    Volyňské absolventky zdravotnického kurzu v Kyjevě. Srpen až říjen 1944. Zleva shora stojící: Růžena Koutecká-Štrosová, Marie Šírcová-Sykorová, Evženie Horská-Meliková, Helena Adamcová, Helena Krupařová-Husáková, Marie Nováková-Škrabánková, Jiřina Linhartová-Kulichová, Milena Vaňková-Červenková, Milena Kudrnová-Závodská, Milena Nouzová-Janečková, Naďa Ulrychová, Marie Šimková-Tasová, Anna Toušková-Kašparová. Druhá řada zleva: Evženie Beranová-Jirzáková, Františka Kholová-Honsová, Věra Majerová-Kulhánková, Olga Budová-Lugertová, Vrchní sestra O. Bohumilová, Marie Hovorková-Kacamanová, Jiřina Křížková-Jiráková, Vladěna Botašová-Křížová, Helena Marková-Pasecká. Mezi řada zleva: Evženie Buličková-Karfíková, Anna Darebná. Sedící na zemi zleva: Helena Průšová-Prokešová, Stanislava Zolerová-Havlíčková, Alla Karfiková-Boroličová, ?.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00