Jak na věc


google překladač textů angličtiny do češtiny onlin

Přejeme pěkný den a doufáme, že vám bude náš překladač užitečný

    Společnost Google v polovině května rozšířila svůj Google Překladač (viz obr. 1) o češtinu, která tak rozšířila stávající počet jazyků, z/do nichž lze překládat na 23.


Výměna odkazů na stránkách www.prekladac.co

    The first thing a student of magic learns is that there are books about magic and books of magic. And the second thing he learns is that a perfectly respectable example of the former may be had for two or three guineas at a good bookseller, and that the value of the latter is above rubies. ' The collection of the York society was reckoned very fine almost remarkable; among its many volumes were five works written between 1550 and 1700 and which might reasonably be claimed as books of magic (though one was no more than a couple of ragged pages). Books of magic are rare and neither Mr Segundus nor Mr Honeyfoot had ever seen more than two or three in a private library. At Hurtfew all the walls were lined with bookshelves and all the shelves were filled with books. And the books were all, or almost all, old books; books of magic. Oh! To be sure many had clean modern bindings, but clearly these were volumes which Mr Norrell had had rebound (he favoured, it seemed, plain calf with the titles
    Google Překladač je nástroj, který může díky možnosti překladu z/do češtiny přiblížit mnohým cizojazyčné weby, a to i z/do jazyků pro nás ne zcela běžných (hindština či korejština aj.). Odpustí-li se mu překladatelské nedostatky (stále se jedná o strojový překlad, který zatím stále nedosahuje kvalit lidského překladu), může být velmi užitečným pomocníkem alespoň pro základní orientaci na zahraničním webu.
    Zajímavostí u přeložených stránek je „bublina“ (viz obr. 6), která vyskočí po najetí myši na přeložený text. Zobrazí se v ní text původní a nechybí možnost navržení vlastního (lepšího) překladu.
    Vyhledávač nejprve přeloží dotaz do cílového jazyka, poté vyhledá vhodné stránky a výsledek zobrazí ve dvou sloupcích – v levém sloupci jsou zobrazeny stránky přeložené do jazyka hledání, v pravém jsou tytéž stránky v jazyce, ve kterém se hledalo (viz obr. 8). Ani zde nechybí možnost upravit překlad.


Překlad do němčiny - Online překladač slov a vět

    První věc, student magie učí je, že tam jsou knihy o magii a knih magie. A druhá věc, co se učí, že je dokonale slušný příklad prvního může být pro dvě nebo tři mince guiney na dobrý knihkupec, a že tato hodnota je vyšší než rubíny. 'Shromažďování z Yorku společnosti byla započtena velmi jemné téměř pozoruhodné, mezi jeho mnoho svazků bylo pět písemných prací mezi 1550 a 1700 a která by mohla být označována jako jsou knihy o magii (i když jeden byl již více než pár rozdrbaný stránky). Knihy magie jsou vzácné a ani pan Segundus, ani pan Honeyfoot nikdy neviděl více než dva nebo tři v soukromé knihovně. Na Hurtfew všechny stěny byly vložkou s regály a všechny regály byly naplněné knihy. A knihy byly všechny nebo téměř všechny, staré knihy, knihy o magii. Oh! Chcete-li mít jistotu, mnozí měli čisté moderní vázání, ale zjevně to byly objemy, které pan Norrell musela odrazu (on výhod, zdálo se, holý tele s tituly orazítkována v elegantní stříbrné velkými písmeny). Ale měl mnoho vazeb, který
    Google Překladač nabízí vedle překladu textu a webu a přeloženého vyhledávání také klasický slovníkový překlad. Ve slovnících bohužel chybí zastoupení češtiny, navíc překládá jen z/do angličtiny v deseti jazycích.
    Zůstaneme-li ještě chvíli u možnosti překladu webových stránek, zcela jistě nás zaujme nabídka přeložené vyhledávání (viz obr. 7). Ta funguje podobně jako klasické vyhledávání pomocí Googlu (chybí však například rozšířené vyhledávání), hlavní rozdíl však spočívá v možnosti vybrat jazyk hledání (volba můj jazyk) a volbě jazyka stránek, ve kterých se bude vyhledávat (samozřejmě je v obou možnostech na výběr ze všech 23 jazyků).
    Vzhledem k tomu, že nic není dokonalé, vybízí Google k navržení vlastního překladu, dodání vlastních překladů či jen připomínkování překladu. Všechny návrhy, připomínky i dodané texty by měly být zpracovány a dále použity.


Porovnejte výsledky překladu Google, Bing a Yandex překladačů jedním kliknutím zdarma

    Možnost překladu webové stránky se zobrazí i vedle výsledků hledání pomocí klasického vyhledávače Google (viz obr. 9). Odkaz přeložit tuto stránku se ale zobrazí pouze v případě, že si je software jist jazykem nalezené stránky.
    Čím se však tento překladač liší od ostatních podobných překladačů, které umí také překládat z/do češtiny (např. Britanik či Eurotran)? Je zdarma, dostupný online odkudkoli a kdykoli, není třeba ho instalovat, slova, která „nezná“, ponechává v původním jazyce, umí překládat nejen z angličtiny do češtiny a naopak, ale podporuje překlad mezi všemi 23 nabízenými jazyky. Jeho největší a zřejmě nejzásadnější odlišnost je však v metodě překladu. Zatímco většina podobných nástrojů využívá strojový překlad založený na pravidlech (slovnících a gramatice), jež nadefinovali lingvisté, Google Překladač je založen na překladu statistickém. To znamená, že tvůrci softwaru použili miliardy slov textu, a to jak jednojazyčného, tak dvojjazyčného (tzn. lidské překlady), a technikou technikou statistického učení vytvořili překladový model.


Doporučujeme produkty StartUp společnosti Smartlation

    Záložka nástroje nejen obsahuje miniaplikaci pro překlad, kterou je možno vložit na vlastní webové stránky, ale i tlačítka pro nástrojovou lištu, které jedním kliknutím přeloží stránku do zvoleného jazyka (pro každý jazyk je nutno mít vlastní tlačítko, do nástrojové listy je lze dostat pouhým přetažením), a nástrojovou lištu Google Toolbar.
    Google Překladač se neomezuje jen na překládání libovolně dlouhého vloženého textu (vkládá se do textového pole úvodní stránky překladače, viz obr. 2), ale umí překládat i webové stránky, stačí zapsat její URL do připraveného vstupního pole (nachází se taktéž na hlavní straně, viz obr. 3).


Online překladač slov a vět - překlad z a do všech jazyků

    Pustí-li se člověk do studia magie, brzy zjistí, že existují knihy o magii a knihy magie. Hned nato se dozví, že slušný exemplář z první kategorie si může pořídit u svého knihkupce za dvě tři guineje, zatímco knížky z druhé kategorie se vyvažují rubíny. Sbírka Yorské společnosti byla pokládána za velmi slušnou – takřka pozoruhodnou; mezi jejími mnoha svazky se našlo pět děl sepsaných v rozmezí let 1550–1700, které bylo možné prohlásit za knihy magie (byť jedna pozůstávala jen z několika potrhaných stránek). Knihy magie jsou vzácné a pan Segundus ani pan Honeyfoot v životě neviděli víc než tři takové v soukromé knihovně. V Hurtfew lemovaly všechny zdi police a všechny police zaplňovaly knihy. A všechno, nebo skoro všechno to byly staré knihy; knihy magie. Ach! Jistě, mnohé z nich měly moderní vazbu, ty ale pan Norrell zjevně znovu převázal (podle všecho dával přednost neokázalé teletině, 23 v níž byly názvy knížek vyražené elegantními stříbrnými verzálkami). Mnohé ovšem měly vazby přímo

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00