Jak na věc


funkcí cytoskeletu je

Goniometrické tabulky a vzorce [J. Kocourek]

    Interaktivní program pro výuku kvadratických funkcí a rovnic. Vykreslení grafu funkce, výpočet diskriminantu a kořenů příslušné rovnice. Volitelné paramatry, intuitivní ovládání.
    Soubor lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jeho použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než program použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.
    Stáhněte si soubor "zavedeni gon_fci.zip" klepnutím na příslušný odkaz. Po stažení klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a zvolte "Extrahovat vše". Necháte-li nastavení beze změn, měl by se ve Vašem adresáři objevit podadresář "zavedeni gon_fci" a v něm všechny potřebné soubory (celkem osm). Spusťte soubor "zavedení gon_fci.pps" a dále ovládejte prezentaci obvyklým způsobem. Mezi jednotlivými prezentacemi můžete přecházet pomocí odkazů v textu; po skončení každé dílčí prezentace se vrátíte vždy do hlavní nabídky.


Univerzální funkce - Lineární funkce [532 KiB]

    Šest interaktivních aplikací MS Excel umožňujících zobrazovat grafy různých elementárních funkcí. Velmi široká možnost zadávání volitelných parametrů, intuitivní ovládání. Pokrývá látku učiva o funkcích až po úroveň gymnázia. K modulu je zpracován podrobný manuál.
    Program zobrazí grafy až čtyř různých lineárních funkcí, počítá funkční hodnoty, zapisuje je do tabulky a zobrazuje v grafu. Umožňuje spojité procházení definičního oboru, zakresluje souřadnice vybraného bodu. Lze měnit měřítko grafu, rozestupy popisu os, hustotu pomocné mřížky.
    Klepnutím na příslušný odkaz si stáhněte soubor s názvem “UF_lin.xls“ do libovolného adresáře na Vašem počítači (např. Dokumenty) a otevřete ho obvyklým způsobem - poklepáním nebo přímo z MS Excelu (Soubor->Otevřít).
    Přehledné zpracování základních goniometrických vzorců a význačných hodnot goniometrických funkcí. Podpůrná pomůcka pro výklad učitele nebo samostudium.
    Soubory lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jejich použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než programy použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.


Goniometrické funkce [J. Kocourek]

    Univerzální funkce jsou komplexní aplikací naprogramovanou v prostředí MS Excel XP s využitím jazyka Visual Basic for Applications. Umožňují jednoduše, rychle a s dostatečnou přesností zobrazovat grafy veškerých elementárních funkcí, s nimiž se učitel a žák setkají při výuce funkcí na základní i střední škole. Je možno volit různá měřítka zobrazení. Program rovněž provádí nejrůznější výpočty a zobrazuje doplňky potřebné pro pochopení učiva o příslušných fukcích, obsahuje nástroje pro řešení odpovídajících typů rovnic. Pokrývá učivo od 2. stupně ZŠ přes osmileté i čtyřleté gymnázium až po maturitu na libovolné střední škole.
    Klepnutím na příslušný odkaz si stáhněte instalační soubor s názvem “Univ_fun_gon11.zip“ do libovolného adresáře na Vašem počítači (např. Dokumenty). Po stažení na něj klepněte pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte “Extrahovat vše...“. Dále jen pokračujte podle průvodce extrahováním. Necháte-li všechny parametry beze změny, vytvoří se ve vašem adresáři potřebné soubory. Ve vytvořené složce “Univ_fun_gon11“ naleznete soubor “UF_gon_manual11.pps“. To je podrobný návod k použití programu zpracovaný formou interaktivní prezentace MS PowerPoint. Otevřete ho, prostudujte a dále postupujte podle pokynů v tomto manuálu. Návod k ovládání doplňkové aplikace "Funkce sinus a kosinus", sloužící k zobrazování grafů složitějších funkcí, má název funkce_sin_cos_11_man.pdf a naleznete jej rovněž ve složce "Univ_fun_gon11".


Kvadratická funkce a rovnice [J. Šmahel]

    Osm provázaných prezentací MS PowerPoint. Obsah: Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku, orientované úhly, oblouková míra, zavedení funkcí sinus a kosinus pomocí jednotkové kružnice (včetně odvození některých základních hodnot), zavedení funkcí tangens a kotangens, tabulky, grafy, animace. Intuitivní ovládání, vhodné pro výklad i samostudium.
    Novinka ve verzi 1.1: Původní aplikace je nyní integrována se sešitem "Funkce sinus a kosinus", který umožňuje zobrazovat grafy funkcí se složitějším předpisem ve tvaru:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00