Jak na věc


formulář daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

Základní informace k dani za zemědělské pozemky 2019

    Výše daně může být dále upravena místním koeficientem, kterým se upravuje daň u všech pozemků s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.
    - u ostatních pozemků - 1,00 Kč/m2 zpevněných ploch užívaných k podnikání pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství; 5,00 Kč/m2 zpevněných ploch užívaných k podnikání pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikání; 0,20 Kč/m2 ostatních ploch; 0,20 Kč/m2 zastavěných ploch a nádvoří; 2,00 Kč/m2 stavebních pozemků; sazba daně u stavebních pozemků se dále násobí koeficientem dle obce (více v pokynech).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00