Jak na věc


fakultní nemocnice orl obilní trh brno

MUDr. Lucie Kučerová detašovaného pracoviště 1

    6 Bohunický areál FN Brno Historie a současnost Zřizovatelem Fakultní nemocnice Brno je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Základním zdrojem financování jsou příjmy získané za poskytovanou léčebnou péči od zdravotních pojišťoven. Moderní vybavení, týmy erudovaných odborníků, komplexní diagnosticko-léčebné zázemí a úzká vědecko-výzkumná spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně řadí Fakultní nemocnici Brno mezi špičková zařízení českého zdravotnictví. FN Brno zajišťuje Traumateam České republiky, který je nasazen při mimořádných katastrofách v Evropě i ve světě. NEMOCNICE BOHUNICE Základem bohunické nemocnice je městský chorobinec z roku Po druhé světové válce zesílila potřeba vybudování nemocnice pro Brno. Teprve od roku 1969 se nemocnice začala postupně rozrůstat. Tzv. Lůžkový trakt (pavilon L), který tvoří dominantu bohunického areálu FN Brno, byl slavnostně otevřen na konci roku V roce 1992 zde byl vytvořen komplex centrálních operačních sálů, které jsou největší na Moravě. Od roku 20


MUDr. Aleš Kleinbauer detašovaného pracoviště 1

    7 Modernizujeme FN Brno NEJMODERNĚJŠÍ PORODNICE PROJEKT FN BRNO Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno patří mezi největší porodnická pracoviště nejen v České republice, ale i ve střední Evropě, ročně se zde uskuteční přes šest tisíc porodů. Aktuálně je lokalizovaná na dvou místech v Porodnici na Obilním trhu a v areálu FN Brno v Bohunicích. Z tohoto důvodu se v bohunickém areálu plánuje výstavba supermoderní porodnice, která by centralizovala obě pracoviště. Zbudování nové porodnice patří mezi zásadní strategické projekty Ministerstva zdravotnictví ČR s rozpočtem 1,9 miliardy Kč. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO PROJDE ROZSÁHLOU REKONSTRUKCÍ Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno poskytuje akutní psychiatrickou péči a komunitní služby odpovídající tzv. Centru duševního zdraví. Hlavní budova kliniky projde celkovou rekonstrukcí a bude doplněna o dvě nízkopodlažní přístavby. V případě psychiatrické péče hraje možnost využití exteriéru významnou roli, což se ve značné míře promítá


Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o., Poliklinika Zahradníkova

    4 J1 Fakultní nemocnice Brno Fakultní nemocnice Brno je druhá největší nemocnice v České republice a zároveň nemocnice evropského významu. Pacientům všech věkových kategorií poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy. FN Brno tvoří tři pracoviště: Pracoviště medicíny dospělého věku s areálem v Brně-Bohunicích na Jihlavské ulici (tzv. Nemocnice Bohunice), Pracoviště dětské medicíny s areálem v Černých Polích (Dětská nemocnice) a Pracoviště reprodukční medicíny na Obilním trhu (Porodnice). V jejich rámci pracují desítky specializovaných odborných klinik, ústavů, center a laboratoří mld. HELIPORTY ZDRAVOTNÍCH SESTER ZAMĚSTNANCŮ ROČNÍ ROZPOČET Město Brno je druhé největší město v České republice, má téměř 400 tisíc obyvatel a dalších zhruba 150 tisíc dojíždí denně za prací. Město je významné centrum vědy, výzkumu, veletržního a inovativního průmyslu, zároveň je městem univerzitním, kde studuje přes


MUDr. Dana Vodová baby ordinace, s.r.o. detašovaného pracoviště 1

    3 Centra FN Brno Přehled klinik a oddělení CENTRA UVEDENÁ VE VĚSTNÍKU MZ / UDĚLENÍ OSVĚDČENÍ O STATUTU CENTRA Z MZ HIV centrum Centrum asistované reprodukce Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče Centrum vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti Centrum vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii Centrum vysoce specializované onkologické péče pro děti Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně Centrum vysoce specializované péče pro dospělé a dětské pacienty s hemofilií a dalšími poruchami hemostázy Centrum vysoce specializované péče pro dospělé a dětské pacienty se vzácnými vrozenými a získanými poruchami krvetvorby Centrum vysoce specializované péče pro farmakorezistentní epilepsie pro dospělé a děti ve spolupráci s Fakultní
    1 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO VYSOKÁ ODBORNOST NAŠICH LÉKAŘŮ A KOMPLEXNÍ MEDICÍNSKÁ PÉČE JE NAŠÍ PŘEDNOSTÍ


prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

    8 BERLIN WARSZAWA WROCLAW PRAHA BRNO MÜNCHEN LINZ WIEN BRATISLAVA BUDAPEST MILAN LJUBLANA Žabovřesky Černá pole Jundrov Dětská nemocnice Černopolní 9 Vinohrady Kohoutovice Pisárky Porodnice Obilní trh 11 Brno - střed Zábrdovice Židenice Nový Lískovec Staré město FN Brno - Bohunice Jihlavská 20 Černovice Bohunice Horní Heršpice D1 KONTAKTY FN BRNO Preventivní programy Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, BRNO FAX: IČO: , DIČ: CZ/ INFORMACE pavilon L, přízemí, tel (nepřetržitě) CENTRÁLNÍ EVIDENCE PACIENTŮ pavilon L, 2. NP, tel (nepřetržitě) Kromě zdravotní péče se Fakultní nemocnice Brno věnuje také prevenci. Nabízíme širokou škálu komerčních preventivních programů. Zdravá záda Zdravá strava Zdravá kůže Zdravé rodičovství Zdravý manager Oddělení marketingu FN Brno Tel.: ; Zdravé srdce Zdravý pohyb Zdravý sportovec Zdravý růst Screening CENTRUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE FN BRNO Kontakty: tel / Bezplatná linka pro dárce krve Fakultní nemocnice Brno je samostatnou příspěvkovou organizací
    2 Slovo ředitele Historie Fakultní nemocnice Brno sahá do třicátých let 20. století, kdy se zde začaly objevovat první stavby, nejdříve chorobinec, později malý špitál a postupně další pavilony. Od té doby se nejenom v areálu nemocnice, ale zejména v medicíně mnohé radikálně změnilo. Dnes je Fakultní nemocnice Brno obrovským komplexem a centrem moderní péče o zdraví člověka, a to jak na Moravě, tak v celé České republice. Jako každá instituce, tak i my máme před sebou nové strategické projekty, které jsou zárukou stále kvalitnějších služeb pro naše pacienty. Jsme špičkovým centrem dospělé i dětské medicíny a naši lékaři jsou součástí vědecko-výzkumných týmů, odborných společností i akademických pracovišť. Tato prezentační publikace Vás ve stručnosti seznámí s Fakultní nemocnicí Brno. Přeji všem pevné zdraví. MUDr. Roman Kraus, MBA ředitel FN Brno tis. 1 mil. PRACOVIŠTĚ LÉKAŘŮ LŮŽEK PORODŮ OPERACÍ PACIENTŮ


DC – Flipper s.r.o. detašovaného pracoviště 2

    5 Dětská nemocnice Dětská nemocnice Fakultní nemocnice Brno je specializovaným a komplexním pracovištěm pro dětské pacienty od narození do 19 let. V rámci Dětské nemocnice existuje několik specializovaných center, která patří mezi přední evropská pracoviště svého druhu. Dětská nemocnice je pediatricko-onkologickým centrem pro Moravu a Slezsko, od roku 2000 zde působí jedno ze dvou vysoce specializovaných dětských traumacenter v České republice. Porodnice Porodnice na Obilním trhu je jedno ze dvou pracovišť Gynekologicko-porodnické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno a zajišťuje komplexní péči porodnickou, gynekologickou, onkogynekologickou a vysoce specializovanou komplexní péči v oblasti perinatální medicíny a asistované reprodukce. Koncem 70. let byl v porodnici zahájen úspěšný program mimotělního oplodnění a metoda fertilizace in vitro byla od r zavedena do klinické praxe. V současnosti nabízí IVF centrum či přesněji Centrum asistované reprodukce

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00