Jak na věc


endoprotéza kyčle ortopedie olomouc vojenská nemoc

Líbil se Vám tento článek? Podělte se o něj!

    Hlavním důvodem implantace endoprotézy je odstranění bolesti, zlepšení hybnosti a u nádorů náhrada defektu po odstranění nádorové tkáně. Indikacemi pro totální endoprotézu ramene je artróza, stavy po zlomeninách (např. špatně zahojené zlomeniny), revmatoidní artritida, stavy po neúspěšných rekonstrukčních operacích a degenerativní postižení ramene při systémových onemocněních.
    Totální náhrada kloubu je výkon, při kterém je artroticky změněná nebo jinak poškozená část kloubu nahrazená umělou, kovovou nebo keramickou endoprotézou. Endoprotézy jsou navrženy tak, aby kopírovaly pohyby zdravého kloubu. Nejčastěji vykonávané jsou totální endoprotézy kyčelních a kolenních kloubů, je ale možné nahradit i jiný kloub, a to ramenní kloub, loket, zápěstí, klouby prstů a kotník.
    Existuje celá řada komplikací, celkových a místních, daných lokalitou, rozsahem a charakterem výkonu. Nejzávažnější je smrt v souvislosti s operačním výkonem, v praxi je nejčastější komplikací bolest, která vzniká z různých příčin – uvolnění, infekce, únavová zlomenina, nádor a jiné. Dalšími komplikacemi jsou luxace (vykloubení) endoprotézy, periprotetické zlomeniny (zlomeniny v oblasti náhrady) nebo nervová obrna.


Co je totální endoprotéza kolena

    Mezi indikace patří nejčastěji gonartróza, dále revmatická onemocnění (například revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc), výrazná deformita spojená se subjektivními problémy pacienta, systémová onemocnění (například dna, aseptické nekrózy, vrozené vady).
    Nástroje pro revizní operace kyčelní endoprotézyNástroje Prevision jsou konstruovány tak, aby umožňovaly jak transfemorální, tak i proximální implantaci komponent endoprotézy. Operatér se může volně rozhodnout, zda endoprotézu sestaví uvnitř nebo vně femuru a tato možnost volby se týká dokonce i spojení distální a proximální komponenty.
    Začátky totálních endoprotéz kolene byly tzv. resekční artroplastiky, kdy se kosti resekovaly a mezi kloubní povrchy se vkládal lalok z kloubního pouzdra, kůže, svalová tkáň nebo tuk. Výsledky těchto operací nebyly dobré, docházelo k rozvoji nestability kloubu, omezení pohybu a návratu bolesti. Postupným rozvojem ovšem vznikla velká nabídka implantátů, které umožňují zvolit ke každému typu postižení adekvátní typ endoprotézy.
    Indikacemi na totální endoprotézu jsou nejčastěji koxartrózy pokročilého stadia, posttraumatické artrózy, revmatoidní artritida, avaskulární nekróza hlavice nebo vývojová dysplázie kyčelního kloubu.


I klíště může stát za bolestmi kloubů

    Totální endoprotéza kolene je rozsáhlý operační zákrok. K snížení krvácení během výkonu se obyčejně na horní stranu stehenní kosti umisťuje turniket. Operační rána je vedena podélně na přední straně kolena. Velký čtyřhlavý sval, který kryje zepředu stehenní kost, je dočasně přemístěn na jednu stranu, s cílem získat snadný přístup do kolenního kloubu. Na úpravu poškozeného povrchu a seříznutí konců kostí se používá speciální instrumentarium. Femorální (stehenní) komponenta je kovová a má stejnou velikost a tvar jako konec stehenní kosti (femuru). Tibiální komponenta, která je umístěna na vrcholu holenní kosti (tibie), má kovový základ, ale horní povrch je vždy z polyetylénu. Část povrchu kolenního jablka (pately) může být seřezána a také pokryta polyetylénem. Komponenty jsou do kosti upevněny speciální látkou (polymetylmetakrylátem), často nazývanou "kostní cement". Alternativně mohou některé komponenty mít pórovity povrch, do kterého může kost vrůstat.
    Totální endoprotéza kolenního kloubu se skládá z tibiální části, kdy je resekovaná část holenní kosti nahrazená implantátem, a z femorální části, kdy je nahrazená odstraněná část stehenní kosti v oblasti kloubu. Používají se různé implantáty (v závislosti na rozsahu poškození kolena), například implantáty s nízkým nebo vysokým stupněm vnitřní stability, implantáty s plnou vnitřní stabilitou (v onkologických indikacích).


Co může zapříčinit bolesti loktu?

    Široký výběr komponent revizní endoprotézy Prevision® nabízí více než 250 možných kombinací. Standardní sortiment obsahuje kolekci implantátů s distálním průměrem od 12 mm do 24 mm a délkou od 240 mm do 400 mm. Kromě implantátů výše uvedených délek lze k optimální rekonstrukci kyčelního kloubu a délky dolní končetiny použít také proximální komponenty, které umožňují jemnější nastavení. Každá proximální komponenta je dodávána v délkách s odstupňováním 0 mm, + 10 mm a + 20 mm. Vzhledem k tomu, že komponenty implantátu lze sesadit in situ, je možné délku končetiny snadno upravit i v posledních fázích operace.


Nejčastěji vykonávané endoprotézy

    Při totální náhradě kolenního kloubu se používají speciálně upravené komponenty (protézy), vyrobené z vysoce pevného, biologicky kompatibilního, kovového a umělohmotného materiálu. Kov je nejčastěji používán jako slitina kobaltu, chromu a molybdenu. Umělá hmota je z vysocemolekulárního polyetylénu. Tyto materiály jsou používány při totálních náhradách okolo 30 let a jejich snášenlivost v těle je velmi dobrá. Komponenty jsou velmi pečlivě vyráběny, povrch je pokaždé stejný, hladký a lesklý.V současné moderní medicíně se při totální endoprotéze kolene nahrazuje pouze poškozené kloubní plochy. Celé koleno není nahrazováno. Operace je v podstatě jen náhrada povrchu kloubu a kloubní chrupavky. Je odstraněna pouze malá část kosti, původní vazy, šlachy a svaly jsou ponechány a zpět upevněny. Různé osové úchylky (koleno do O a X) mohou být během operace odstraněny správným seříznutím kostí, odstraněním výrůstků (osteofytů) a upravení délky vazů. Přední a boční pohled na koleno po totální náhra
    Endoprotézy kyčelního kloubu byly uvedené do běžné klinické praxe koncem šedesátých let minulého století a jejich základní princip i technika se výrazně změnily. Základem zůstává jamka vyrobená z vysokomolekulárního polyetylenu, pevně ukotvená do vyfrézovaného acetabula (jamky kyčelního kloubu), a stehenní šroub vyrobený z ušlechtilé slitiny nebo korozivzdorné ocele (může, ale nemusí být zacementovaný do lůžka v horní části stehenní kosti).
    Mnoho stavů, které postihují kloub, může vést k jeho poškození a způsobuje pacientovi bolest. Ve většině případů je bolest způsobená poškozením chrupavky, která pokrývá plochy kostí v místě kloubu, tzv. kloubní chrupavka, a to nejčastěji při artróze pokročilejšího stadia, zlomenině nebo jiném poškození kosti nebo chrupavky. Totální endoprotéza je jako poslední z terapeutických možností, pokud konzervativní a nechirurgické léčby nezabraly a nevedly k odstranění bolesti a celkovému zlepšení.


Totální endoprotéza kyčelního kloubu

    Rekonvalescence a rehabilitace probíhají u každého pacienta odlišně. Všeobecně je snahou docílit, aby pacient používal „nový” kloub v co nejkratší době od operace. V množství případů se během rekonvalescence vyskytuje bolest v oblasti nahrazeného kloubu, protože okolní svaly jsou oslabené z inaktivity, tělo si zvyká na nový kloub a tkáně se postupně hojí. Bolest by měla ustát v průběhu několika měsíců.
    Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.
    Kromě pečlivé přípravy místa implantace nabízí instrumentárium také možnost časné a opakované zkušební repozice a bezpečné upevnění proximálních a distálních komponent implantátu. Svorka upevněná na distální část implantátu brání účinně přenosu kroutící síly na distální místo implantace v průběhu sestavování endoprotézy in situ.
    Indikace nejsou tak časté, protože klouby na horní končetině nejsou staticky zatěžované a jsou degenerativním procesem postižené méně než klouby na dolní končetině. Dalším důvodem je fakt, že hodně tříštivých zlomenin horní části ramenní kosti je poměrně úspěšně léčených konzervativně nebo operační rekonstrukcí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00