Jak na věc


eaton protipozarní rozvaděče

Nové rozvaděče s požární odolností

    Dodáváme rozvaděče nízkého a malého napětí. Vlastní výroba je převážně orientována na kusovou výrobu s cílem vyhovět individuálním požadavkům zákazníka. Rozvaděče vyrábíme v provedení plast, nerez, ocelový plech s povrchovou úpravou se stupněm krytí od IP20 do IP66, případně v provedení s protipožární ochranou. Do rozvaděčů osazujeme prvky od renomovaných výrobců (Schrack, OEZ, Eaton).Rozvaděče vyrábíme v souladu s platnými normami ČSN EN. Veškeré naše výrobky procházejí před odesláním zákazníkovi výstupní kontrolou a jsou vybaveny veškerou potřebnou dokumentací.
     Všechny rozváděče před expedicí prochází kontrolou ve vlastní zkušebně, kde se provádí nejen zkouška kvality, ale také funkčnost. Na základě těchto postupů a posouzení nezávislého revizního technika, které stanoví ISO 9001 je na každý výrobek vystavená atestová dokumentace a prohlášení o shodě, které stanoví ČSN.
    Rozváděče je možno použít i jako rozvaděčová dvířka, nebo mohou být například určena k uzavření vstupů do instalačních šachet (stoupaček). Jsou odzkoušeny autorizovanou osobou AO216 – Pavus a.s., jsou vyrobeny z nehořlavého materiálu (konstrukce DP1) a jsou kouřotěsné (Sm/Sa).


Magazín o moderních trendech v bydlení

    Písmeno E značí celistvost prvku s dělicí funkcí. Písmeno W značí - rozvaděčová dvířka jsou zkoušena na radiaci, zde platí, že po stanovený časový limit nesmí radiace ve vzdálenosti 1 m před rozvaděčem překročit hodnotu 15 kW/m2. Písmeno I značí - rozváděčová dvířka jsou zkoušena jako izolační, v tomto případě platí, že po stanovený časový limit průměrný vzrůst teploty na neexponované straně dveřního křídla je omezen na 140 °C nad počáteční průměrnou teplotu. Písmena DP1 udávají druh konstrukce, v tomto případě to znamená - konstrukční části nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru. Poslední písmeno S, ačkoliv je na posledním místě, jeho význam není zanedbatelný, ba naopak.Písmeno S udává to, že rozvaděč je kouřotěsný.
     Ke každé zakázce má zadavatel možnost využít bezplatnou poradenskou činnost ze strany vedoucího divize. Hotové rozvodnice jsou opatřeny veškerou potřebnou dokumentací, výchozí revizí a zkouškovým protokolem.
    Společnost ETZPOWER, s.r.o. je výrobcem s tradicí v místě podnikání a využívá dlouholetých zkušeností pracovního týmu při realizacích náročných zakázek ve výrobě elektro rozvaděčů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00