Jak na věc


doba platnosti občanského průkazu

Hlavní nabídka: Potřebuji vyřídit

    Vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce , příp.  pěstoun, osoba, které byl občan  mladší 15 let svěřen do péče.
    V případě že občan při podání žádosti uvede že si přeje vyzvednout vyhotovený doklad na jiném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, bude převzetí občanského průkazu zpoplatněno správním poplatkem  100,- Kč.
    U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva , kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
    -  občanský průkaz se  strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ( e-OP s čipem), , údaje jsou zpracovány   elektronicky- podpis, digitální zpracování podoby občana    
    O nový občanský průkaz doporučujeme požádat 30dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat totožnost a bude vyžadován jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00