Jak na věc


diagnóza po odstranění levého laloku plíce

Diagnóza poranění křížového vazu v koleni

    „Ve své fotbalové kariéře jsem zažil mnoho sportovních radostí a úspěchů, ale bohužel i bolesti z pohybu. Jsem rád, že jsem našel po dlouhé době možnost nahlédnout na své tělo zcela z jiného úhlu. Ujasnil jsem si všechny souvislosti svých současných problémů a vím, že je můžu mít pod kontrolou. Je rozumné se o sebe starat průběžně, protože potom zcela určitě tělo vydrží hrát déle.“
    Svaly u DMO jsou v postižených partiích ztuhlé a trvale stažené (spastické). Bližší popis těchto forem nemoci vychází z určení, které končetiny jsou spastické. Pokud má nemocný spastické obě dolní končetiny, mohou se vtáčet dovnitř a při chůzi může křížit kolena přes sebe. Pokud takto nemocný vůbec chodí, je jeho chůze nemotorná, dolní končetiny má toporné a při chůzi se jeho kolena navzájem dotýkají. Vzniká tak charakteristický obraz chůze, který je popisován jako nůžkovitá chůze.
    Celý život navštěvuji různé masáže a rehabilitace. Mám svalovou a nervovou nemoc, která mě upoutala na vozík. Vyzkoušel jsem rehebilitaci jinak. Neudělal jsem chybu, protože jsem cítil strašně velkou sílu, bolest v zádech je fuč a dobrá nálada užívat si života jako běžný zdravý člověk mi neopustila. Poslední dobou mne to nadzvedává z vozíku!


TUDOROVCI - 1. sezóna Kolekce (3 Blu-ray)

    Kyčelní kloub se skládá z hlavice stehenní kosti a jamky pánevní kosti. Hlavice a jamka jsou pokryty kloubní chrupavkou, která umožňuje hladký a bezbolestný pohyb kloubu. Při poranění nebo onemocnění kyčle se kloubní chrupavka narušuje a postupně se ztrácí. Povrch kloubu se stává drsný a nepravidelný, kloubní pouzdro je narušeno, což způsobuje bolest a ztuhlost. Tento stav se obvykle nazývá "artróza". Nástup bolesti je postupný, v první fázi se objevuje pouze po namáhavé fyzické aktivitě. Postupně se intenzita bolesti zvětšuje, objevuje se stále častěji, a může vyústit i v bolesti trvalé i v době odpočinku. Artróza je provázena kulháním, snižujícím se rozsahem pohybu a postupující kloubní ztuhlostí.
    Na fyzioterapii můžete ale chodit i preventivně, tedy bez stanovené diagnózy. Jednostranné, či nadměrné zatěžování pohybového systému (dlouhodobé sezení u počítače, cvičení ve fitness, golf, tenis, squash, aj. sportovní aktivity) vede ke svalové dysbalanci. Ta může být příčinou bolesti a omezení pohybu. Pokud není včas ošetřena, může vést nejprve k funkčním a posléze strukturálním změnám na svalech, kloubech, páteři i v ostatních částech těla.


Totální endoprotéza kolenního kloubu

    Projevuje se poškozením svalových vláken. Je omezena schopnost pohybu, komunikace a kardiorespirační funkce. Rozsah postižení jednotlivých systémů závisí na typu onemocnění, délce trvání a řadě dalších faktorů. Rehabilitace by měla být soustavná, pravidelná, systematická, zahájena co nejdříve od stanovení diagnózy. Toto onemocnění postihuje svalový systém ne jen po stránce strukturální, ale i funkční. Konkrétní terapeutický postup: Právě tuto složku pohybu MFK systém dokáže zmapovat a fyzioterapeut pomocí MFK Systému řešit. Je až překvapivé, jaké výsledky mohou nastat, pracuje-li fyzioterapeut se svaly, které jsou v řetězci označeny jako funkčně oslabené. Strukturálně slabé svaly je možné pouze stimulovat a udržovat jejich možnou aktivitu pomocí nejrůznějších fyzioterapeutických technik, jakými jsou reflexní stimulace neurolymfatických bodů, stimulace trigger a tender oblastí nebo jednoduchá měkká technika masáže.
    MFK Systém nabízí možnost zobrazit přetížení celého svalového systému včetně jeho dysbalancí. Vyhodnocení situace je pro úspěšnou terapii nezbytné. Fyzioterapeut praktikuje léčebné techniky dle individuálního stavu jedince. Léčba je zaměřena pouze na přetížené svaly. Nepočítá s kompenzací formou cvičení, ale směřuje k řešení potíží, tedy „opravě „ chybně fungujících svalů (reflexní terapie, masáž, stimulace triger a tender bodů). Výsledkem terapie je spokojený jedinec, s normálním držením těla, tedy svaly má pružné, silné, a stoj je v pořádku. Terapie je velmi účinná. Kontrolní ošetření mohou následovat v rozmezí jednoho měsíce nebo čtvrtletí. Při těžších formách dříve.


Diagnóza artrózy kyčelního kloubu

    Totální endoprotéza kolenního kloubu je rozsáhlý operační zákrok. V dnešní době se nahrazují pouze poškozené části kloubu, povrch kloubu a kloubní chrupavka. Operační rána je vedena podélně na přední straně kolena. Vzniklá jizva je velmi pevná tkáň a má permanentní vliv na svaly a vazy ve svém okolí. Z těchto důvodů hraje fyzioterapie důležitou úlohu.
    Hraji hokej od 4 let . Vím , že je důležité se o sebe starat preventivně. Obvykle vše řeším až při vzniklých problémech, které mě při každodenní zátěži provázejí. Vždy se mi to zatím podařilo úspěšně řešit. Zažívám však, že komplikace vzniklé později, opravdu brání stoprocentnímu výkonu.


TORA! TORA! TORA! Prodloužená japonská verze (Blu-ray)

    Ze zkušeností je známo, že svalový systém je ve většině případů nejvíce přetížen v horních segmentech, na které následně reaguje segment v dolní části zad. Ošetřování dolní části zad tak mnohdy nevede k úspěchu terapie. MFK Systém má možnost nahlédnout na individuální situaci a řešit tak každý případ „ na míru“. Odlehčení ploténky je nutné nejen v oblasti jejího výhřezu, ale i v oblastech, které jsou její příčinou, což může být i na opačném konci těla. Zkušenost je taková, že léčba bolesti u těchto případů se snižuje na jednu třetinu a celkové vyřešení dysbalance, která toto onemocnění provází, je přísně individuální. Závisí na životním stylu jedince, typu výhřezu a fázi, ve které se započalo s léčbou. Pokud není stav určen k operaci, je obecně terapie s MFK System velmi úspěšná.
    Na straně jedné sval, který není pravidelně zatěžován, postupně slábne a atrofuje. Na straně druhé, přetížíme-li myopatický sval, dochází k jeho poškození. Cvičení a jiné podobné techniky zaměřené na rozvoj síly a koordinaci nebývají u těchto diagnóz prospěšné. „Svalová“ síla v podstatě není přítomna, tudíž její navyšování prakticky není možné. Síla svalů, která nabývá vlivem stimulace je dostatečná, je v normě a tudíž vyhovující. Práce s programem MFK přináší individuální přístup. Fyzioterapeut tak nemůže „zapomenout“ ani na jeden sval, který je potřeba stimulovat. Pokaždé je sestava různá, dle aktuální situace.
    ,,Každý člověk by se měl o své tělo starat. U sportovců by to měla být povinnost. Já jsem sportovkyně a k tomu, abych mohla podávat maximální výkon je moje zdravé tělo velmi důležité. A myslím si, že je velmi dobře léčit jakýkoliv problém v začátku.“


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00