Jak na věc


chatujme

Hlavní stránka nápovědy Chatujme.cz

    Stálý správce je uživatel, který  má na starost svěřenou místnost, dohlíží na dodržovaní pravidel a bezproblémový chod místnosti. Je povinen dodržovat pravidla, na jejichž základě může uživatele vyhodit (Kick) z místnosti.
    IRC Bot (robot) je script (neboli program) nikoliv člověk / uživatel využívající protokol IRC. Bot umí reagovat tak, jak je  naprogramován vývojářem a jak mu to umožní nastavit provozovatel.
    Vážné porušení obecných pravidel nebo licenčního ujednání Chatujme.cz, etického kodexu, vulgarismy nebo rasismus v jakékoliv podobě ve veškerých projevech nebo reakcích Bota. Blokace provozovatele Bota + zákaz stávajicího i budoucích povolení na provozování Bota.
    Smazání stálého správce (SS) probíha v menu místnosti pomocí hlasování, kdy nadpoloviční většina odhlasuje odebrání správce. Popřípadě zakladatel místnosti může hlasování "vynutit" a tím proběhne přidání nebo odebráni bez hlasováni. Podmínka pro použití vynuceného hlasování je, že nick nesmí již být v hlasování.


Zrušení, odebrání Stálého správce může nastat v následujících případech:

    Nick (přezdívka) musí začínat písmenem a obsahovat pouze znaky A-Z, a-z, 1-9 (nesmí být v počtu 9 čísel), případně pomlčka či podtržítko (Maximálně jedno v řadě za sebou). Je zakázáno použití tečky,lomítka, www a veškerých symbolů např. ◘ ♥. Také je zakázáno používat jenom čísla, použití podtržítka a pomlčky více jak jednou za sebou. Takové nicky budou mazány (např. 123456, o123456789o, _____o____, --__-- , ____dutch_____ ,). Povolené je: (např. d-u-t-c-h- apod.).Je zakázáno zakládat nicky, které jsou již založené (např. bara - hloupa_bara), zavádějící nicky (např. systém, administrátor, helpdesk), dále pak klonování nicků (např. MilkaMonika - MiIkaMonika), kdy se malé "l" nahradí velkým "i".Samozřejmostí je zákaz zakládání vulgárních nicků. V nicku nelze mít  tečku, místo tečky použijte pomlčku nebo podtržítko.Jak zvolit bezpečné heslo?
    V profilu Bota musí být uvedeno kdo je jeho provozovatel autor, datum kdy byl schválen, kdy mu bylo povoleno DS či SS. Informace uvádějte v nastavení profilu Bota -  Motto. Bot musí mít skryté prochatované hodiny.
    Parkování Bota z důvodu nenadálých dočasných problémů s připojením a provozem schváleného Bota ve stálé místnosti je nutné tuto skutečnost neprodleně nahlásit s odůvodněním a předpokládanou dobou mimo provoz. 
    Naše nápověda vám nabízí informace pro správnou orientaci na našem portálu.Vyberte prosím příslušnou sekci v levé navigaci.V případě dotazů nebo problémů nás můžete kontaktovat na emailu podpora@chatujme.cz


Podmínky a Pravidla Boti na Chatujme.cz

    U vykopnutí bude nejprve uživatel upozorněn na prohřešek a až poté vyhozen po dalším přestupku. Platí to pro tapetaci (zahlcení textem od jednoho uživatele), psaní s Caps lockem (velkým písmem). Výjímka kdy se může vyhazovat okamžitě jsou odkazy (na základě pravidel místnosti, ale v souladu s pravidly portálu), nabídky sexu, finanční výpomoc, dobíjení kreditu, ICQ, telefonní či mobilní čísla.
    Bot nesmí být zneužit k reklamě, k osobním finančním zájmům provozovatele, jiných osob nebo firem. Nesmí porušovat pravidla ani licenční ujednání společnosti Chatujme.cz
    Místnost, která má schváleného Bota do místnosti a má webové stránky místnosti neplatí poloviční limit! Místnost musí splnit limit, jako je určen dané sekci.
    Místnost musí splňovat minimální limit prochatovaných 30h/týden od okamžiku podání žádosti a po vpuštění bota do místnosti musí místnost splňovat limit 70/týden
    Blacklist u Bota je povinnost doložit z historie místnosti nebo z logu Bota (3 různé screeny za jednotlivé 3 porušení = 3 vyhození = 3 screeny) a uvést je v blacklistu místnosti.
    Bota si můžete stáhnout např. na http://plbot.lury.cz, nebo si bota sami naprogramujte.K dispozici je IRC brána odpovídajicí RFC specifikaci, Případně lze upravit i staženého IRC Bota z internetu.


Při registraci a zakládání nového profilu na Chatujme.cz je doporučeno brát zřetel na tyto okolnosti:

    Místnost musí splňovat minimální limit prochatovaných 70 hodin týdně.od okamžiku podání žádosti a nadále plnit tento limit i po schválení Bota do místnosti.
    Stálí správciPravomoce stálého správceStálým správcem se můžete stát...Informace pro stálého správcePravomoce stálého správceZrušení, odebrání Stálého správce
    Bot bude schválen na základě žádosti a splnění všech podmínek po otestování v místnosti Boti na Chatujme.cz, kde se prověří zda bot funguje správně. Poté může být přidělen do místností pokud splňuje požadavky.
    Zamítají se žádosti, kde je uveden špatný autor, DS a SS pro Bota, nesplněná podmínka stáří místnosti více jak 90-ti dnů od jejího založení nebo nesplněné nachatované hodiny místnosti v dané kategorii.
    Dočasný správce   (dále jen DS) získá uživatel automaticky při založení dočasné místnosti (povinnost mít nachatováno min 20h ) nebo ve stálé místnosti pověřením od stálého správce, administrátora nebo jiného DS.


Na chatujme.cz je možná i Registrace/přihlášení pomocí facebooku nebo i propojení stávajícího účtu s facebookem.

    Bot slouží hlavně k informovanosti uživatelů a oživení v místnosti. Může informovat o portálu chatujme.cz , webu místnosti, srazech, počasí, TV program apod. Bot může zdravit uživatele při vstupu / odchodu, řekne Vám kdo má dnes / zítra svátek apod. Kromě informací umí vykonávat funkce správce místnosti DS / SS (vyhození uživatelů za porušování pravidel, předávání funkce DS pověřeným uživatelům).
    Při nedodržení limitu, bude provozovatel Bota 1. až 3. den automaticky na tuto skutečnost upozorněn a pokud se tento stav nezmění následující den, Bot přichází automaticky o povolení k provozování a nesmí být spuštěn v místnosti.
    Ve výjimečných a opodstatněných případech může být Bot schválen na DS či SS i bez nutnosti dodržení potřebného minimálního počtu nachatovaných hodin např. velká místnost s hodně uživateli a pod..
    V případě mírného porušení pravidel uživateli je vhodné, aby SS nejprve dotyčného uživatele upozornil napomenutím na pravidla chatujme.cz nebo místnosti. Pokud uživatel nereaguje a nadále porušuje pravidla, stálý správce může udělit uživateli postih vyhozením z místnosti (kick).
    Každý Bot musí být v jiné místnosti a provozovatel musí být v dané místnosti SS /  nejlépe zakladatel  = 3 místností jsou 3 Boti. Nikoliv 1 místnost - 3 Boti.


Informace pro Dočasného správce

    DS - pomáhá udržovat pořádek v místnosti nebo zastupuje SS v jeho nepřítomnosti. Jeho pravomoce jsou podobné jako u SS. Může vyloučit uživatele z místnosti při porušování pravidel místnosti a to i bez dohody s SS. DS může navrhovat uživatele do BLACKLISTU. Nesmí však svých práv zneužívat, jinak je zařazen do zákazu DS.
    Poškozování dobrého jména portálu Chatujme.cz, jejich administrátorů, zaměstnanců nebo uživatelů. Blokace Bota + zákaz stávajicího povolení na provozování Bota.
    Nick bota musí obsahovat slovo “Bot” a mít shodný nebo podobný název s místností, ve které bude bot spuštěn. Ve výjimečných nebo složitých případech se bude řešit název nicku Bota individuálně s administrátory. Z nicku Bota musí být jasné, že se jedná o Bota určeného k dané místnosti např. Praha-Bot, Flirt-BOT apod.).
    Bot, který se nepřihlásí více jak 30 dnů, ztrácí povolení, které získal, pokud nebude včas nahlášen na parkování, omluven a uveden důvod odpovídajícím administrátorům.
    Tato pravidla a povinnosti platí i pro dostupné pravomoce dočasných správců. V případě jejich porušení se uživatel, který zneužije nebo jinak poruší tyto pravidla, vystavuje dočasné blokaci účtu.


Postihy za porušení pravidel pro Boti

    Při prvním přihlášeni se vytvoří účet, který se předvyplní poskytnutými údaji z facebooku a provede Vás nutným zbytkem registrace (doplnění přezdívky dle našich kriterií).Po vyplnění nové přezdívky a hesla se Vám otevře plný účet Chatujme.cz a nyní máte dvě možnosti při dalším přihlášení.Přihlásit se přes údaje, které jste vyplnili po prvním přihlášeni přes Facebook a to Vaše přezdívka a heslo nebo opět kliknout na tlačítko pro přihlášeni pomoci facebooku a účet se ihned přihlásí. Další videonávody
    Stálý správce nesmí zneužívat své funkce k řešení osobních sporů, vyhazovat bezdůvodně nebo jinak porušovat práva uživatelů nebo portálu chatujme.cz.Stálý správce může být SS maximálně ve třech místnostech.Minimální věk SS musí být v kategorii Sex a vše kolem něj 18 let, Seznámení a flirt 15 let a v ostatních kategoriích bez limitu.Stálý správce by se měl důkladně seznámit s nápovědou a pravidly zejména v následujících odkazech.
    Log Bota je potřeba uschovávat minimálně 14 dnů a bude k dispozici Administrátorům na požádání. Log má stejnou váhu jako screen. Obrázek monitoru. Jak vytvořit screen se dozvíš zde
    Místnost, která má schváleného Bota do místnosti a má webové stránky místnosti neplatí poloviční limit! Místnost musí splňovat minimální limit prochatovaných 70 hodin týdně. 

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00